ประกาศผู้ชนะงานจ้างฯโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 
ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องฆ่าเชื้อด้วยแก๊สเอธีลีนอ๊อกไซด์ 1มร65300170001
 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 


แนบไฟล์ Download
ประกาศโดย < สุดาพร แป๊ะแก้ว >
วันที่ : 11กพ.62 เวลา : 09:46:07