ประกาศ เผยแพร่แผน จ้างเหมาจ้างเหมาบริการตรวจวิเครา

ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
จ้างเหมาจ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์
------------------


แนบไฟล์ Download
ประกาศโดย < ขนิษฐา เล่าทรัพย์ >
วันที่ : 14มีค.62 เวลา : 11:36:57