ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์

ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี
เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
--------------------------------------------


แนบไฟล์ Download
ประกาศโดย < ขนิษฐา เล่าทรัพย์ >
วันที่ : 14มีค.62 เวลา : 11:49:26