ประกาศ ร่างประกวดราคายูนิตทำฟัน

ร่าง
ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี
เรื่อง ประกวดราคาซื้อ      ครุภัณฑ์การแพทย์ ยูนิตทำฟัน  จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
--------------------------------          


แนบไฟล์ Download
ประกาศโดย < ขนิษฐา เล่าทรัพย์ >
วันที่ : 14มีค.62 เวลา : 12:42:23