ประกาศ ยูนิตทำฟัน

ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี
เรื่อง ประกวดราคาซื้อ  ครุภัณฑ์การแพทย์ ยูนิตทำฟัน  จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)         
-------------------------------------       


แนบไฟล์ Download
ประกาศโดย < ขนิษฐา เล่าทรัพย์ >
วันที่ : 27มีค.62 เวลา : 16:13:59