ประกาศผู้ชนะงานจ้างฯโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งเครื่องสแกนนิ้วมือ ประตูเข้าออก
ของอาคารอุบัติเหตุและบำบัดรักษา จำนวน 1 ชุด
 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


แนบไฟล์ Download
ประกาศโดย < สุดาพร แป๊ะแก้ว >
วันที่ : 11เมษ.62 เวลา : 13:28:19