ร่างประกาศ ประกวดราคาซื้อยูนิตทำฟัน

ร่าง
ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี
เรื่อง การประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ยูนิตทำฟัน จำนวน ๒ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
-------------------------------


แนบไฟล์ Download
ประกาศโดย < ขนิษฐา เล่าทรัพย์ >
วันที่ : 26เมษ.62 เวลา : 16:39:09