ประกาศผู้ชนะงานจ้างฯโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องรถยนต์ทะเบียน นข2628
 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 

ประกาศโดย < สุดาพร แป๊ะแก้ว >
วันที่ : 15พค.62 เวลา : 09:05:31