ประกาศ จ้างเหมาบริการตรวจวิเคระาห์ทางห้องปฎิบัติกา

ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี
เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์       (e-bidding)
------------------------------


แนบไฟล์ Download
ประกาศโดย < ขนิษฐา เล่าทรัพย์ >
วันที่ : 24มิย.62 เวลา : 10:57:51