ร่างประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการซัก อบ รีด

ร่าง 
ประกาศจังวหัดกาญจนบุรี
เรื่อง ประกวดราคา   จ้างเหมาบริการซัก อบ รีด ผ้าที่ใช้กับผู้ป่วยทุกประเภท และผ้าที่ใช้ในการรักษาพยาบาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
-----------------------------


แนบไฟล์ Download
ประกาศโดย < ขนิษฐา เล่าทรัพย์ >
วันที่ : 24กค.62 เวลา : 16:44:40