ประกาศ ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการซัก อบ รีด ผ้าท

ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี
เรื่อง ประกวดราคา   จ้างเหมาบริการซัก อบ รีด ผ้าที่ใช้กับผู้ป่วยทุกประเภท และผ้าที่ใช้ในการรักษาพยาบาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
---------------------------------


แนบไฟล์ Download
ประกาศโดย < ขนิษฐา เล่าทรัพย์ >
วันที่ : 31กค.62 เวลา : 16:00:57