ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้

ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี
เรื่อง ประกวดราคา  จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-----------------------------


แนบไฟล์ Download
ประกาศโดย < ขนิษฐา เล่าทรัพย์ >
วันที่ : 7สค.62 เวลา : 10:20:12