ร่างประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ กล้องส่อ

ร่าง
ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี
เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ กล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ชนิดวิดีทัศน์แบบคมชัดสูงพร้อมชุดควบคุมสัญญาณภาพ จำนวน ๑ เครื่องด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
---------------------------


แนบไฟล์ Download
ประกาศโดย < ขนิษฐา เล่าทรัพย์ >
วันที่ : 9สค.62 เวลา : 13:44:21