ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ กล้องส่องตรวจ

ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี
เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ กล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ชนิดวิดีทัศน์แบบคมชัดสูงพร้อมชุดควบคุมสัญญาณภาพ จำนวน ๑ เครื่องด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
-------------------------------

ประกาศโดย < ขนิษฐา เล่าทรัพย์ >
วันที่ : 27สค.62 เวลา : 13:07:41