ประกาศ ประกวดราคาจ้างทำความสะอาด

ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี
เรื่องประกวดราคา   จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงาน ส่วนบริการผู้ป่วย และหอผู้ป่วย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
------------------------------------


แนบไฟล์ Download
ประกาศโดย < ขนิษฐา เล่าทรัพย์ >
วันที่ : 2กย.62 เวลา : 15:43:37