ประกาศ ประกวดราคาซื้อกระดาษชำระ

ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี
เรื่อง ประกวดราคาซื้อ  วัสดุงานบ้าน รายการกระดาษชำระและสบู่เหลวล้างมือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
--------------------------------


แนบไฟล์ Download
ประกาศโดย < ขนิษฐา เล่าทรัพย์ >
วันที่ : 12กย.62 เวลา : 18:54:38