ประกาศ ประกวดราคาซื้อถุงขยะ

ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี
เรื่อง  ประกวดราคาซื้อ  วัสดุงานบ้าน รายการถุงขยะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-------------------


แนบไฟล์ Download
ประกาศโดย < ขนิษฐา เล่าทรัพย์ >
วันที่ : 13กย.62 เวลา : 10:59:46