ประกาศผู้ชนะฯ จ้างตรวจสุขภาพด้วยรถเอกซเรย์เคลื่อนท

ประกาศผู้ชนะฯ จ้างเหมาบริการตรวจสุขภาพด้วยรถเอกซเรย์เคลื่อนที่ชนิดปลอดเชื้อ ในวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ 

แนบไฟล์ Download
ประกาศโดย < ปรีชา ปากคำ >
วันที่ : 3ตค.62 เวลา : 16:53:19