ประกาศผู้ชนะฯ จ้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า

ประกาศผู้ชนะฯ จ้างเหมาติดตั้งขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า ของอาคารพักแพทย์ พยาบาล เภสัชกรและทันตแพทย์ ๘๘ ยูนิต 

แนบไฟล์ Download
ประกาศโดย < ปรีชา ปากคำ >
วันที่ : 1พย.62 เวลา : 16:15:21