ประกาศผู้ชนะฯจ้างเหมาบำรุงรักษาลิฟต์

ประกาศผู้ชนะฯ จ้างเหมาบำรุงรักษาลิฟต์ ณ อาคารผู้ป่วยในและหออภิบาลผู้ป่วยหนัก จำนวน ๒ ชุด โดยมีการตรวจและบำรุงรักษา เดือนละ 1 ครั้ง เป็นเวลา 1 ปี
นับตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

แนบไฟล์ Download
ประกาศโดย < ปรีชา ปากคำ >
วันที่ : 20พย.62 เวลา : 17:24:14