ประกาศและเอกสารประกวดราคายา Manidipine 20 mgtab

ประกาศจังหวัดกาญจนบุรีเรื่องประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Manidipine HCl 20 mg Tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ตามประกาศ

แนบไฟล์ Download
ประกาศโดย < ญาณิศา นาคถั่ว >
วันที่ : 10มค.63 เวลา : 14:51:19