ร่างประกาศ ประกวดราคาจ้างตรวจเอกซเรย์CT

ร่าง
ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี
เรื่อง  ประกวดราคา   จ้างเหมาตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)               
----------------------------------


แนบไฟล์ Download
ประกาศโดย < ขนิษฐา เล่าทรัพย์ >
วันที่ : 27มค.63 เวลา : 08:50:50