ประกาศ เผยแพร่แผนการจัด ครุภัณฑ์การแพทย์ 4 รายการ

ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
-----------------------


แนบไฟล์ Download
ประกาศโดย < ขนิษฐา เล่าทรัพย์ >
วันที่ : 31มค.63 เวลา : 16:27:01