ประกาศผู้ชนะฯ จ้างปรับปรุง รพ.สต.บ้านกระต่ายเต้น

ประกาศผู้ชนะผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงห้องตรวจรักษาพยาบาลพร้อมที่รอรับบริการผู้ป่วยนอก ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกระต่ายเต้นโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

แนบไฟล์ Download
ประกาศโดย < ปรีชา ปากคำ >
วันที่ : 28สค.63 เวลา : 10:59:00