ประกาศผู้ชนะฯ จ้างปรับปรุง รพ.สต.บ้านหนองลาน

ประกาศผู้ชนะฯ การประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงทางลาดบันไดทางขึ้น ปรับปรุงห้องแพทย์แผนไทยและห้องซักล้าง ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองลาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารจ้างด้วยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๑๘๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ 

แนบไฟล์ Download
ประกาศโดย < ปรีชา ปากคำ >
วันที่ : 24กพ.64 เวลา : 09:19:04