ยกเลิกประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างฯ

ยกเลิกประกาศเชิญชวน  ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงโครงสร้างห้องผ่าตัด พร้อมระบบควบคุมอากาศ ห้องผ่าตัดและห้องปลอดเชื้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(ราคากลาง ๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน) และเอกสารประกวดจ้างด้วยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๙๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔

แนบไฟล์ Download
ประกาศโดย < ปรีชา ปากคำ >
วันที่ : 7พค.64 เวลา : 15:51:56