ยกเลิกประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างฯ

ยกเลิกประกาศเชิญชวน  ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องแยกโรคผู้ป่วยวิกฤต ผู้ป่วยติดเชื้อ (AIIR ROOM)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ราคากลาง ๒,๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านสองแสนบาทถ้วน) และเอกสารประกวดราคาจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๙๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔ 

แนบไฟล์ Download
ประกาศโดย < ปรีชา ปากคำ >
วันที่ : 7พค.64 เวลา : 15:53:01