ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอร

ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี 
เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยาแบบเหมาช่วง ของโรงพยาบาลมะการักษ์

---------------------

แนบไฟล์ Download
ประกาศโดย < ขนิษฐา เล่าทรัพย์ >
วันที่ : 9กย.64 เวลา : 16:36:44