ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอร

ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี
เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุงานบ้าน รายการถุงขยะ
------------

ประกาศโดย < ขนิษฐา เล่าทรัพย์ >
วันที่ : 13กย.64 เวลา : 14:42:30