ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด

ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 3 รายการ
ประกาศโดย < ขนิษฐา เล่าทรัพย์ >
วันที่ : 5พย.64 เวลา : 16:07:46