ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง

ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาลเคลือบสารต้านจุลชีพ พร้อมระบบการแพทย์ฉุกเฉินทางไกลและเครื่องมือตรวจหัวใจ สมอง และเครื่องพยุงชีพชั้นสูง จำนวน 1 คัน 
С < ขนิษฐา เล่าทรัพย์ >
ѹ : 24พค.67 : 14:56:46