ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทาสีอาคารวิเคราะห์ฯ

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง จ้างเหมาทาสีอาคารวิเคราะห์และบำบัดโรค, อาคารผู้ป่วยในและหออภิบาลผู้ป่วยหนัก และอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา พร้อมทางเดินเชื่อมอาคาร ของโรงพยาบาลมะการักษ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

С < กัญจน์ณิชา ชลศฤงคาร >
ѹ : 1กพ.66 : 22:14:19