ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง

ครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องล้างกล้องส่องตรวจแบบอัตโนมัติชนิดไม่น้อยกว่า 1 หัว จำนวน ๑ เครื่อง 
С < ขนิษฐา เล่าทรัพย์ >
ѹ : 28พค.67 : 15:48:56