โรงพยาบาลมะการักษ์
Makarak Hospital
 
  • Header
  • Header2
  • Header2
  • Header2
โรงพยาบาลมะการักษ์
[ กลับ ] [ ตอบคำถาม ]
คำถาม : ติดตามผลตรวจสุขภาพ (ตรวจมะเร็งปากมดลูก)
น.ส.จารินี
ถาม 
13สค.62 10:12:21

สวัสดีค่ะ  ดิฉัน ชื่อน.ส.จารินี  ทานนท์  เลข HN 610006172 

             เนื่องด้วยข้าพเจ้า น.ส.จารินี ทานนท์  ได้ตรวจสุขภาพประจำปี พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 โดยหน่วยงานของภาครัฐ ซึ่งได้รับผลตรวจเรียบร้อยแล้ว แต่ยังขาดผลการตรวจมะเร็งปากมดลูก ซึ่งทางข้าพเจ้าได้ดำเนินการโทรสอบถามทาง โรงพยาบาล (งานอาชีวเวชกรรม) และได้ฝากเบอร์โทรติดต่อกลับ แต่ในขณะนี้ข้าพเจ้ายังไม่ได้รับการติดต่อกลับแต่ประการใด ข้าพเจ้าจะสามารถติดตามผลการตรวจได้ช่องทางไหนบ้างค่ะ เนื่องจากโทรติดต่อไปแล้วไม่มีการติดต่อกลับ จนเวลาล่วงเลยมาระยะเวลา 2 เดือนแล้ว 

 

                                                                                ขอแสดงความนับถือ

                                                                       13 สิงหาคม 2562 เวลา 10.13 น.

พยาบาลวิชาชีพ
ตอบ 
29สค.62 15:40:02

 แจ้งไปยังงานอาชีวเวชกรรม ให้ทราบแล้วคะ หากยังไม่ได้รับข้อมูลกรุณา โทร 034-542035 ต่อ 717

Website นี้ แสดงผลได้ดีใน Browser Google Chrome, Mozilla Firefox,Internet Explorer เวอร์ชั่น 7 ขึ้นไป

© 2010 By ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลมะการักษ์ จังหวัดกาญจนบุรี :)