โรงพยาบาลมะการักษ์
Makarak Hospital
WOWSlider generated by WOWSlider.com
  • donate_head
  • header
  • header3
  • header5
  • header4
  • header2
  • header6
  • header7
  • header8
โรงพยาบาลมะการักษ์
[ กลับ ] [ ตอบคำถาม ]
คำถาม : ต้องการขอผล lab
ประกายดาว
ถาม 
22มิย.63 07:58:01

ต้องการผล lab เพื่อนำไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลอื่น เคยไปคิดต่อขอแล้วเจ้าหน้าที่บอกต้องมาในเวลาเท่านั้น กราณีที่ไม่สามารถไปในเวลาราชการได้ ด้วยปัญหาหลายๆ อย่าง และเราต้องการแค่ผล lab ไม่ต้องการพบแพทย์ จะสามารถขอให้ส่งผล lab ให้ทาง e-mail ได้หรือไม่  

เจ้าพนักงานเวชสถิติ
ตอบ 
29มิย.63 08:26:40

 เนื่องจากตอนนี้ทางรพ.ยังไม่เปิดให้บริการดูผลการรักษาผ่านออนไลน์ หากท่านประสงค์จะขอประวัติการรักษา ท่านต้องมายื่นความจำนงค์(ตัวผู้ป่วยเองหรือญาติสายตรงหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจ)ขอสำเนาประวัติฯกับเจ้าหน้าที่เวชระเบียนในวัน เวลา ราชการเท่านั้น หากทางรพ.ดำเนินผ่านทางออนไลน์ได้จะแจ้งให้ทราบครับ

Website นี้ แสดงผลได้ดีใน Browser Google Chrome, Mozilla Firefox,Internet Explorer เวอร์ชั่น 7 ขึ้นไป

© 2010 By ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลมะการักษ์ จังหวัดกาญจนบุรี :)