โรงพยาบาลมะการักษ์
Makarak Hospital
WOWSlider generated by WOWSlider.com
  • donate_head
  • header
  • header3
  • header5
  • header4
  • header2
  • header6
  • header7
  • header8
โรงพยาบาลมะการักษ์
 รับสมัคร_ลจค.(รายวัน) ตน.พนักงานพิมพ์ : ประกาศวันที่ 15พย.65
 รับสมัคร_ลจค. (รายวัน) ตน.พนักงานประจำห้องยา : ประกาศวันที่ 14พย.65
 รับสมัคร_ลจค. ตน.พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (การพยาบาล) : ประกาศวันที่ 9พย.65
 รับสมัคร_ลจค. (รายวัน) ตน.พนักงานพิมพ์ : ประกาศวันที่ 1พย.65
 รับสมัคร_พนักงานกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 3 ตำแหน่ง : ประกาศวันที่ 1พย.65
 ประกาศรับสมัครพนักงานราชการฯ ตำแหน่ง จพ.เภสัชกรรม : ประกาศวันที่ 27ตค.65
 รับสมัคร_ลจค(รายวัน) พ.ขับรถยนต์,พ.ข่วยเหลือคนไข้ : ประกาศวันที่ 26ตค.65
 ประกาศรับสมัคร_ประเมินเข้าสู่สายงานผู้ช่วยพยาบาล : ประกาศวันที่ 19ตค.65
 ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง วิศวกรโยธา : ประกาศวันที่ 19ตค.65
 ขยาย_ประกาศรับสมัคร ลจค.(รายวัน) ตน.นิติกร : ประกาศวันที่ 5ตค.65

{ประกาศรับสมัครงานทั้งหมด}
 ผู้ผ่าน_ตน.พนักงานพิมพ์ : ประกาศวันที่ 29พย.65
 ผู้ผ่าน_ตน.นักจัดการฯ ผู้ช่วยทันตฯ จพ.ธุรการ : ประกาศวันที่ 29พย.65
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง วิศวกรโยธา : ประกาศวันที่ 28พย.65
 มีสิทธิ์สอบ_ลจค.(รายวัน) ตน.พนักงานพิมพ์ : ประกาศวันที่ 24พย.65
 แก้ไข_รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตน.นักจัดการงานทั่วไป : ประกาศวันที่ 22พย.65
 มีสิทธิ์_สัมภาษณ์ ตน.จพ.ธุรการ และ ตน.นักจัดการฯ : ประกาศวันที่ 22พย.65
 ผู้ผ่าน_ตน.พนักงานขับรถยนต์,พนักงานช่วยเหลือคนไข้ : ประกาศวันที่ 22พย.65
 มีสิทธิสอบ_ตน.พนักงานขับรถฯ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ : ประกาศวันที่ 16พย.65
 ไม่มีผู้สมัคร_ตน.พนักงานพิมพ์ (รายวัน) : ประกาศวันที่ 15พย.65
 มีสิทธิสอบ_นักจัดการฯ ผช.ทันตแพทย์ จพ.ธุรการ : ประกาศวันที่ 15พย.65

{ประกาศผลรับสมัครงานทั้งหมด}
 ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 พฤศจิกายน 2565
 ประกาศราคากลาง จ้างเหมากั้นห้องไอซียู ศัลยกรรมชาย จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 พฤศจิกายน 2565
 ประกาศราคากลาง ซื้อLeucoverin(folic acid) ๕๐ mg inj ๕ ml vial , cytotec(misoprostol) ๒๐๐ mcg tab , jardiance(empagliflozin ๑๐ mg) film-coated tablet, ๑ tablet , bevacizumab ๑๐๐ mg/๔ ml concentrate for solution for infusion, ๔ ml vial และ unasyn(sultamicillin) )๗๕๐ mg tab โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 พฤศจิกายน 2565
 ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28 พฤศจิกายน 2565
 ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ Defibrillation จำนวน 3 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28 พฤศจิกายน 2565
 ประกาศราคากลาง จ้างบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (ตั้งแต่วันที่ 16-30 พฤศจิกายน 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 พฤศจิกายน 2565
 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานส่วนบริการผู้ป่วย และหอผู้ป่วย ของโรงพยาบาลมะการักษ์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 พฤศจิกายน 2565
 ประกาศราคากลาง ซื้อZemiglo(gemigliptin ๕๐ mg) film-coated tablet, ๑ tablet , gemcitabine ๑ g powder for solution for infusion,๑ vial , multivitamin syrup ๖๐ ml bott , brimonidine ๐.๑% ๕ ml (alphagan P ๐.๑%) และ chlorhexidine scrub ๔%(hibiscrub) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 พฤศจิกายน 2565
 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาทำรางน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 14 เมตร พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 พฤศจิกายน 2565
 ประกาศราคากลาง ซื้อsodium chloride(NSS) ๐.๙% inj ๑๐๐ ml bag , dextrose ๕% in water ๑๐๐๐ ml bag และ normal saline ๕๐๐ ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 พฤศจิกายน 2565
{ ดูทั้งหมด }
 ประกาศจัดซื้อ วัสดุผ้าและเครื่องแต่งกาย : ประกาศวันที่ 28พย.65
 ประกาศ ร่าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ : ประกาศวันที่ 25พย.65
 ประกาศจัดซื้อ วัสดุผ้าและเครื่องแต่งกาย : ประกาศวันที่ 23พย.65
 ประกาศจัดซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องกระตุกหัวใจ : ประกาศวันที่ 22พย.65
 ร่างประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุผ้า : ประกาศวันที่ 15พย.65
 ร่างประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุผ้า : ประกาศวันที่ 15พย.65
 ประกาศจัดซื้อ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 9 รายการ : ประกาศวันที่ 15พย.65
 ร่างประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องกระตุก : ประกาศวันที่ 8พย.65
 ร่างประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ : ประกาศวันที่ 3พย.65
 เผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุผ้าและเครื่องแต่งกาย : ประกาศวันที่ 3พย.65

{ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้างทั้งหมด}
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำความสะอาด : ประกาศวันที่ 19ตค.65
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อลิฟต์ : ประกาศวันที่ 25กย.65
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุบริโภค จำนวน2 : ประกาศวันที่ 25กย.65
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุบริโภค : ประกาศวันที่ 16กย.65
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อลิฟต์โดยสาร : ประกาศวันที่ 16กย.65
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกล้องจุลทรรศน์ตรวจช : ประกาศวันที่ 15กย.65
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อถุงขยะ : ประกาศวันที่ 23สค.65
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างหมาซัก อบ รีด : ประกาศวันที่ 19สค.65
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยติดเช : ประกาศวันที่ 16สค.65
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ : ประกาศวันที่ 15สค.65

{ประกาศผลจัดซื้อ/จัดจ้างทั้งหมด}
ข่าวสารสุขภาพ/ยา
โรคในฤดูหนาว  
อ่านต่อ...
16มค.61
โรคแอนแทรกซ์ (Anthrax)  
อ่านต่อ...
30พย.60
ล้างมือ บ่อยครั้ง หยุดยั้งเชื้อโรค   
อ่านต่อ...
20มีค.57
ข่าวกิจกรรม
โครงการทำความดีมีคนชม  
อ่านต่อ...
6มค.57
ประกวดภาพถ่าย   
อ่านต่อ...
3มค.57
 ต้องการขูดหินปูนอุดฟันสามารถวอคอินได้เลย (ตอบ 1) โดย อริสา 29ตค.65 เวลา 20:42:58
 จองนัดทำฟัน (ตอบ 1) โดย วิ 26ตค.65 เวลา 16:17:17
 จองคิวทำฟันปลอมทำยังไงค่ะ (ตอบ 1) โดย อิตธิญา 25ตค.65 เวลา 13:06:00
 ผ่าฟันคุด (ตอบ 1) โดย เจนจิรา 6พย.65 เวลา 16:14:53
 ขอนัดทำฟันคะ (ตอบ 1) โดย อัมพร 25ตค.65 เวลา 11:08:26
 จะจองคิวอุดฟันให้ลูกสาว2ขวบทำยังไงคะ (ตอบ 1) โดย เบญ 24ตค.65 เวลา 21:50:05
 สอบถามค่าใช้จ่ายตอนผ่าตัดขาที่หักครับ (ตอบ 1) โดย สมศักดิ์ เ 18ตค.65 เวลา 09:35:10
 โรงบาลมีตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ไหม (ตอบ 1) โดย กิตติธัช 21ตค.65 เวลา 08:52:35
 เสมหะเด็ก 4 เดือนเยอะ ดูดออกได้มัยคะ (ตอบ 1) โดย บี 17ตค.65 เวลา 11:19:18
 ต้องการขอประวัติการรักษา เพื่อไปรักษาต่อ (ตอบ 1) โดย วงศ์วิศว์ ทาค 25ตค.65 เวลา 08:35:22

  ตั้งคำถาม   ดูคำถามทั้งหมด

Website นี้ แสดงผลได้ดีใน Browser Google Chrome, Mozilla Firefox,Internet Explorer เวอร์ชั่น 7 ขึ้นไป

© 2010 By ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลมะการักษ์ จังหวัดกาญจนบุรี :)