โรงพยาบาลมะการักษ์
Makarak Hospital
WOWSlider generated by WOWSlider.com
  • donate_head
  • header
  • header3
  • header5
  • header4
  • header2
  • header6
  • header7
  • header8
โรงพยาบาลมะการักษ์
 รับสมัคร_พกส.ตำแหน่งผู้ช่วยช่างทั่วไป : ประกาศวันที่ 6กค.64
 รับสมัคร_ลจค. (รายวัน) พนักงานประจำห้องยา : ประกาศวันที่ 6กค.64
 ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง วิศวกรโยธา : ประกาศวันที่ 22มิย.64
 ประกาศรับสมัครพนักงานราชการฯตน.นักวิชาการสาธารณสุข : ประกาศวันที่ 18มิย.64
 ประกาศรับสมัครพนักงานราชการฯตน.นวก.การเงินและบัญชี : ประกาศวันที่ 18มิย.64
 รับสมัคร_พกส. ตน. ผู้ช่วยช่างทั่วไป : ประกาศวันที่ 17มิย.64
 ผู้ผ่าน_ตน.พยาบาลวิชาชีพ (การพยาบาลชุมชน) : ประกาศวันที่ 17มิย.64
 รับสมัคร_ลจค.(รายวัน) พนักงานเปล 7 อัตรา : ประกาศวันที่ 28พค.64
 รับสมัคร_ตน.พยาบาลวิชาชีพ (กลุ่มงานการพยาบาล) : ประกาศวันที่ 18พค.64
 รับสมัคร_ตน.พยาบาลวิชาชีพ (งานการพยาบาลชุมชน) : ประกาศวันที่ 18พค.64

{ประกาศรับสมัครงานทั้งหมด}
 ประกาศผู้ผ่านการเลือกสรรฯ ตน.นักวิชาการสาธารณสุข : ประกาศวันที่ 29กค.64
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านฯตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี : ประกาศวันที่ 29กค.64
 ประกาศ_ผู้ผ่าน ตน.พนักงานประจำห้องยา : ประกาศวันที่ 27กค.64
 ประกาศ_ผู้ผ่าน ตน.ผู้ช่วยช่างทั่วไป : ประกาศวันที่ 27กค.64
 ประกาศ_ผู้มีสิทธิสอบ ตน.ผู้ช่วยช่างทั่วไป : ประกาศวันที่ 21กค.64
 ประกาศ_ผู้มีสิทธิสอบ ตน.พนักงานประจำห้องยา : ประกาศวันที่ 21กค.64
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านฯครั้งที่ 1 ตำแหน่ง วิศวกรโยธา : ประกาศวันที่ 16กค.64
 ประกาศรายชือผู้ผ่านฯครั้งที1ตน.นักวิชาการสาธารณสุข : ประกาศวันที่ 14กค.64
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านครั้งที1ตน.นวก.การเงินและบัญชี : ประกาศวันที่ 9กค.64
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง วิศวกรโยธา : ประกาศวันที่ 9กค.64

{ประกาศผลรับสมัครงานทั้งหมด}
 ประกาศราคากลาง ซื้อomeprazole ๒๐ mg cap , propranolol ๑๐ mg tab , simvastatin ๒๐ mg tab , triferdine ๑๕๐ mg tab และ vitamin b complex tab โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 กรกฎาคม 2564
 ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุบริโภค อาหารสด (ประจำวันที่ 1-31 สิงหาคม 2564) (โควิด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 กรกฎาคม 2564
 ประกาศราคากลาง ซื้อamlodipine ๕ mg tab , diazepam ๑๐ mg/๒ ml inj ๒ ml amp , diazepam ๒ mg tab dicloxacillin ๒๕๐ mg cap และ hydrochlorothiazide(HCTZ) ๒๕ mg tab โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 กรกฎาคม 2564
 ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุบริโภค อาหารสด (ประจำวันที่ 1-31 สิงหาคม 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 กรกฎาคม 2564
 ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ COVER ALL โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 กรกฎาคม 2564
 ประกาศราคากลาง ซื้อatorvastatin ๔๐ mg tab , cefdinir ๑๐๐ mg cap และ furosemide ๔๐ mg tab โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 กรกฎาคม 2564
 ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ FACESHIELD โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 กรกฎาคม 2564
 ประกาศราคากลาง ซื้อcalcitriol ๐.๒๕ mcg cap และ tamsulosin ๐.๔ mg prolonged-release tab โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 กรกฎาคม 2564
 ประกาศราคากลาง ซื้อfluticasone(avamys) ๒๗.๕ mcg/๑ dose nasal spray ๑๒๐ dose bott , betoptic s(betaxolol) ๐.๒๕% eye drop ๕ ml bott , calcium polystyrene sulfonate ๕ g sachet , norepinephrine ๔ mg/๔ ml inj ๔ ml amp และ theophylline ๒๐๐ mg prolonged-release tab โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 กรกฎาคม 2564
 ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ COVER ALL โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 กรกฎาคม 2564
{ ดูทั้งหมด }
 ประกวดราคาฯ จ้างบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม : ประกาศวันที่ 29กค.64
 ประกาศ ร่างประกาศฯ างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่อ : ประกาศวันที่ 19กค.64
 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไต : ประกาศวันที่ 19กค.64
 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ2564 : ประกาศวันที่ 7กค.64
 ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ : ประกาศวันที่ 30มิย.64
 ประกวดราคาฯ จ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องแยกโรคผู้ป่วย : ประกาศวันที่ 20พค.64
 ประกวดราคาฯ จ้างก่อสร้างปรับปรุงโครงสร้างห้องผ่าตั : ประกาศวันที่ 20พค.64
 ประกาศ ร่างประกาศฯ จ้างปรับปรุงห้องห้องผ่าตัด ฯ : ประกาศวันที่ 13พค.64
 ประกาศ ร่างประกาศฯ จ้างปรับปรุงห้องแยกโรคผู้ป่วยฯ : ประกาศวันที่ 13พค.64
 ประกาศ ร่างประกาศฯ จ้างปรับปรุงห้องแยกโรคผู้ป่วยฯ : ประกาศวันที่ 13พค.64

{ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้างทั้งหมด}
 ประกาศผู้ชนะฯ จ้างปรับปรุงห้องแยกโรคผู้ป่วยวิกฤ : ประกาศวันที่ 8กค.64
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ 9 ร : ประกาศวันที่ 30มิย.64
 ประกาศผู้ชนะฯ จ้างปรับปรุงโครงสร้างห้องผ่าตัดฯ : ประกาศวันที่ 9มิย.64
 ยกเลิกประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างฯ : ประกาศวันที่ 9มิย.64
 ประกาศผู้ชนะฯ จ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศทันตกรรมฯ : ประกาศวันที่ 27พค.64
 ประกาศผู้ชนะประกวดราคายาDorzolamide+Timolol eye dr : ประกาศวันที่ 30เมษ.64
 ประกาศผู้ชนะฯ จ้างปรับปรุง รพ.สต.บ้านดอนชะเอม : ประกาศวันที่ 19เมษ.64
 ประกาศผู้ชนะประกวดราคายาManidipine HCl 20 mg tab : ประกาศวันที่ 11มีค.64
 ประกาศผู้ชนะฯ จ้างปรับปรุง รพ.สต.บ้านหนองลาน : ประกาศวันที่ 24กพ.64
 ประกาศผู้ชนะประกวดราคายาMeropenem 1 g inj. : ประกาศวันที่ 27มค.64

{ประกาศผลจัดซื้อ/จัดจ้างทั้งหมด}
ข่าวสารสุขภาพ/ยา
โรคในฤดูหนาว  
อ่านต่อ...
16มค.61
โรคแอนแทรกซ์ (Anthrax)  
อ่านต่อ...
30พย.60
ล้างมือ บ่อยครั้ง หยุดยั้งเชื้อโรค   
อ่านต่อ...
20มีค.57
ข่าวกิจกรรม
โครงการทำความดีมีคนชม  
อ่านต่อ...
6มค.57
ประกวดภาพถ่าย   
อ่านต่อ...
3มค.57
 ตอนนี้โทรศัพท๋โรงบาลเสียหรือครับ (ตอบ 1) โดย jack 30กค.64 เวลา 10:57:46
 ขอทราบผลตรวจโควิดของโรงงานไวต้าได้ทางไหน (ตอบ 1) โดย SK 28กค.64 เวลา 11:41:25
 ต้องการบริจาคเลือด ในช่วงสถานการณ์โควิด (ตอบ 1) โดย ศิริพร 26กค.64 เวลา 07:19:05
 โรงพยาบาลสมควรติดต่อได้ 24 ชม. ไม่ใช่หรอ (ตอบ 1) โดย วิ 24กค.64 เวลา 11:03:23
 สอบถามค่ารักษาต้อกระจกค่ะ (ตอบ 1) โดย หมวย 21กค.64 เวลา 20:32:26
 การฝังยาคุม (ตอบ 1) โดย การ์ตูน​ 20กค.64 เวลา 18:44:38
 ตรวจดาว์นซินโดรม (ตอบ 1) โดย เอ 20กค.64 เวลา 10:27:14
 ตรวจไทรอยด์ (ตอบ 1) โดย ขวัญ 19กค.64 เวลา 19:48:55
 การใช้บริการห้องพิเศษ (ตอบ 1) โดย ปู 19กค.64 เวลา 13:47:15
 เข็มยาคุม เอาออกเสียเงินไหมคะเสี่ยเท่าไร (ตอบ 1) โดย พัชราภรณ์ล 16กค.64 เวลา 17:06:50
 การต่อใบส่งตัว (ตอบ 1) โดย หลิว 27กค.64 เวลา 18:12:50
 เบอร์ติดต่อคลีนิคฝากครรพิเศษ (ตอบ 1) โดย พิพัฒน์ 27กค.64 เวลา 18:07:25
 ชื่นชมเข้าหน้าที่ ชื่อเจมส์ อยูตรงแผนกคั (ตอบ 1) โดย PPP 24กค.64 เวลา 12:36:30
 การต่อใบส่งตัว (ตอบ 1) โดย บุตรสาว 14กค.64 เวลา 21:42:17
 รับจัดฟันไหมคะ ช่วงนี้ (โควิด) (ตอบ 1) โดย กาย 23กค.64 เวลา 06:44:22
 จองฉีดวัคซีนโควิด 19 ผ่านแอพหมอพร้อม (ตอบ 1) โดย วะณิดา 15กค.64 เวลา 13:43:32
 ขอทราบช่องทางการลงชื่อรับการฉีดวัคซีน (ตอบ 1) โดย ธนวัฒน์ 13กค.64 เวลา 15:11:52
 สามารถขอเข้ารับการตรวจโควิดได้เลยมั๊ย (ตอบ 1) โดย พิมพ์ 19กค.64 เวลา 13:00:06
 การตรวจโควิด (ตอบ 1) โดย วิน 21กค.64 เวลา 15:53:03
 อยากตรวจโควิด แต่สิทธิ์ไม่ได้อยู่ที่ รพ. (ตอบ 1) โดย สุ 19กค.64 เวลา 15:33:13

  ตั้งคำถาม   ดูคำถามทั้งหมด

Website นี้ แสดงผลได้ดีใน Browser Google Chrome, Mozilla Firefox,Internet Explorer เวอร์ชั่น 7 ขึ้นไป

© 2010 By ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลมะการักษ์ จังหวัดกาญจนบุรี :)