โรงพยาบาลมะการักษ์
Makarak Hospital
WOWSlider generated by WOWSlider.com
  • donate_head
  • header
  • header3
  • header5
  • header4
  • header2
  • header6
  • header7
  • header8
โรงพยาบาลมะการักษ์
  ประชาสัมพันธ์การเปิดขึ้นทะเบียนโครงซื้อที่อยู่ : ประกาศวันที่ 20มค.66
 รับสมัครข้าราชการ : ประกาศวันที่ 5มค.66
 ให้ดำเนินการการป้องกันอุบัติเหตุช่วงปีใหม่ 2566 : ประกาศวันที่ 5มค.66
 ขอความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบข้อมูลฯ : ประกาศวันที่ 23ธค.65
 ขอความอนุเคราะห์สิ่งของหรือทุนทรัพย์ในการกิจกรรมฯ : ประกาศวันที่ 23ธค.65
 ข้อมูลโครงการพระราชดำริ : ประกาศวันที่ 16ธค.65
 ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการภาษีทุกประเภท : ประกาศวันที่ 16ธค.65
 แจ้งประชาสัมพันธ์การบรรเทาทุกข์ : ประกาศวันที่ 25พย.65
 ม.6 657922 ขอเชิญร่วมบริจาคทุนทรัพย์ : ประกาศวันที่ 21พย.65
 ขอความร่วมมือตรวจสอบประวัติ : ประกาศวันที่ 21พย.65

{ประกาศทั่วไปทั้งหมด}
 ประกาศรับสมัครพนักงานราชการฯ ตน.นักเทคนิคการแพทย์ : ประกาศวันที่ 2กพ.66
 ประกาศรับสมัครพนักงานราชการฯ ตำแหน่ง วิศวกรไฟฟ้า : ประกาศวันที่ 2กพ.66
 รับสมัคร_ตน.พนักงานช่วยเหลือคนไข้ พนักงานบริการ : ประกาศวันที่ 6มค.66
 รับสมัคร_พกส.ตน.เจ้าพนักงานธุรการ(ปฏิบัติงานพัสดุ) : ประกาศวันที่ 3มค.66
 รับสมัคร_ลจค.(รายวัน) ตน.พนักงานขับรถยนต์ : ประกาศวันที่ 3มค.66
 ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นิติกร : ประกาศวันที่ 29ธค.65
 รับสมัคร_ลจค.ตน.พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (ทันตกรรม) : ประกาศวันที่ 19ธค.65
 รับสมัคร_ลจค.(รายวัน) ตน.พนักงานเปล : ประกาศวันที่ 16ธค.65
 รับสมัคร_ลจค.(รายวัน) ตน.พนักงานพิมพ์ : ประกาศวันที่ 15พย.65
 รับสมัคร_ลจค. (รายวัน) ตน.พนักงานประจำห้องยา : ประกาศวันที่ 14พย.65

{ประกาศรับสมัครงานทั้งหมด}
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตำแหน่ง นิติกร : ประกาศวันที่ 31มค.66
 ผู้ผ่าน_พกส.ตน.เจ้าพนักงานธุรการ (ปฏิบัติงานพัสดุ) : ประกาศวันที่ 27มค.66
 ผู้ผ่าน_ตน.พนักงานขับรถยนต์ (รายวัน) : ประกาศวันที่ 27มค.66
 ผู้ผ่าน_ตน.พนักงานช่วยเหลือคนไข้ และพนักงานบริการ : ประกาศวันที่ 23มค.66
 มีสิทธิ์สัมภาษณ์_ตน.พนักงานขับรถยนต์ (รายวัน) : ประกาศวันที่ 23มค.66
 มีสิทธิสอบ สภ.ตน.จพ.ธุรการ (พัสดุ) : ประกาศวันที่ 19มค.66
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านฯครั้งที่ 1 ตำแหน่ง นิติกร : ประกาศวันที่ 18มค.66
 มีสิทธิ์สอบ_ตน.พนักงานขับรถยนต์ (รายวัน) : ประกาศวันที่ 18มค.66
 มีสิทธิ์สอบ_พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (การพยาบาล) : ประกาศวันที่ 17มค.66
 มีสิทธิ์_สอบข้อเขียน ตน.จพ.ธุรการ (พัสดุ) : ประกาศวันที่ 12มค.66

{ประกาศผลรับสมัครงานทั้งหมด}
 ประกาศราคากลาง ซื้อpiperacillin ๔ gm + tazobactam ๕๐๐ mg inj vial โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 กุมภาพันธ์ 2566
 ประกาศราคากลาง ซื้อsodium chloride(NSS) ๐.๙% inj ๑๐๐ ml bag โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 กุมภาพันธ์ 2566
 ประกาศราคากลาง ซื้อamlodipine ๕ mg tab , hydrochlorothiazide(HCTZ) ๒๕ mg tab และ omeprazole ๒๐ mg cap โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 กุมภาพันธ์ 2566
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมเครื่องสร้างอุณหภูมิและความชื้น ID3590 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 กุมภาพันธ์ 2566
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุงานบ้าน รายการกล่องใสล็อคไม่ได้สำหรับใส่ผลไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 กุมภาพันธ์ 2566
 ประกาศราคากลาง จ้างบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (ตั้งแต่วันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ 2566) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 กุมภาพันธ์ 2566
 ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือด ด้วยเครื่องไตเทียม (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1 กุมภาพันธ์ 2566
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 กุมภาพันธ์ 2566
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 กุมภาพันธ์ 2566
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 กุมภาพันธ์ 2566
{ ดูทั้งหมด }
 ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงทาสี พร้อมซ่อมแซมอาคาร : ประกาศวันที่ 1กพ.66
 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทาสีอาคารวิเคราะห์ฯ : ประกาศวันที่ 1กพ.66
 ร่างประกาศจังหวัดกาญจนบุรี จ้างเหมาบริการฟอกเลือด : ประกาศวันที่ 1กพ.66
 ประกาศร่างประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างรั้วรอบอาคาร : ประกาศวันที่ 30มค.66
 ซื้อ atorvastatin 40 mg tablet : ประกาศวันที่ 26มค.66
 ประกาศประกวดราคาจัดจ้างตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ : ประกาศวันที่ 25มค.66
 ประกาศร่างประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงทาสี : ประกาศวันที่ 24มค.66
 ประกาศร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้าง จ้างเหมาทาสีอาคาร : ประกาศวันที่ 23มค.66
 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง : ประกาศวันที่ 23มค.66
 ร่างประกาศจังหวัดกาญจนบุรี จ้างเหมาตรวจเอกซเรย์คอม : ประกาศวันที่ 18มค.66

{ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้างทั้งหมด}
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องควบคุมการให้สารล : ประกาศวันที่ 25มค.66
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งระบบเน๊ตเวิร์คเส : ประกาศวันที่ 18มค.66
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างบ้านพักฯ : ประกาศวันที่ 27ธค.65
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 9 รายกา : ประกาศวันที่ 23ธค.65
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า : ประกาศวันที่ 16ธค.65
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชุดสว่านสำหรับผ่าตัดกระดูกข : ประกาศวันที่ 16ธค.65
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ้าและเครื่องแต่งกาย : ประกาศวันที่ 13ธค.65
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำความสะอาด : ประกาศวันที่ 19ตค.65
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อลิฟต์ : ประกาศวันที่ 25กย.65
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุบริโภค จำนวน2 : ประกาศวันที่ 25กย.65

{ประกาศผลจัดซื้อ/จัดจ้างทั้งหมด}
ข่าวสารสุขภาพ/ยา
โรคในฤดูหนาว  
อ่านต่อ...
16มค.61
โรคแอนแทรกซ์ (Anthrax)  
อ่านต่อ...
30พย.60
ล้างมือ บ่อยครั้ง หยุดยั้งเชื้อโรค   
อ่านต่อ...
20มีค.57
ข่าวกิจกรรม
โครงการทำความดีมีคนชม  
อ่านต่อ...
6มค.57
ประกวดภาพถ่าย   
อ่านต่อ...
3มค.57
 ต้องการขูดหินปูนอุดฟันสามารถวอคอินได้เลย (ตอบ 1) โดย อริสา 29ตค.65 เวลา 20:42:58
 จองนัดทำฟัน (ตอบ 1) โดย วิ 26ตค.65 เวลา 16:17:17
 จองคิวทำฟันปลอมทำยังไงค่ะ (ตอบ 1) โดย อิตธิญา 25ตค.65 เวลา 13:06:00
 ผ่าฟันคุด (ตอบ 1) โดย เจนจิรา 6พย.65 เวลา 16:14:53
 ขอนัดทำฟันคะ (ตอบ 1) โดย อัมพร 25ตค.65 เวลา 11:08:26
 จะจองคิวอุดฟันให้ลูกสาว2ขวบทำยังไงคะ (ตอบ 1) โดย เบญ 24ตค.65 เวลา 21:50:05
 สอบถามค่าใช้จ่ายตอนผ่าตัดขาที่หักครับ (ตอบ 1) โดย สมศักดิ์ เ 18ตค.65 เวลา 09:35:10
 โรงบาลมีตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ไหม (ตอบ 1) โดย กิตติธัช 21ตค.65 เวลา 08:52:35
 เสมหะเด็ก 4 เดือนเยอะ ดูดออกได้มัยคะ (ตอบ 1) โดย บี 17ตค.65 เวลา 11:19:18
 ต้องการขอประวัติการรักษา เพื่อไปรักษาต่อ (ตอบ 1) โดย วงศ์วิศว์ ทาค 25ตค.65 เวลา 08:35:22

  ตั้งคำถาม   ดูคำถามทั้งหมด

Website นี้ แสดงผลได้ดีใน Browser Google Chrome, Mozilla Firefox,Internet Explorer เวอร์ชั่น 7 ขึ้นไป

© 2010 By ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลมะการักษ์ จังหวัดกาญจนบุรี :)