โรงพยาบาลมะการักษ์
Makarak Hospital
WOWSlider generated by WOWSlider.com
  • donate_head
  • header
  • header3
  • header5
  • header4
  • header2
  • header6
  • header7
  • header8
โรงพยาบาลมะการักษ์
 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ สวัสดิการประกันภัย รถยนต์ ฯ : ประกาศวันที่ 30มีค.66
 ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ฯ : ประกาศวันที่ 30มีค.66
 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โปรโมชั่นสินเชื่อฯ : ประกาศวันที่ 29มีค.66
 การให้กู้เงิน โครงการสินเชื่อฯ : ประกาศวันที่ 21มีค.66
 ขอความอุปถัมภ์โครงการบรรพชาสามเณร : ประกาศวันที่ 3มีค.66
 การทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ : ประกาศวันที่ 3มีค.66
 ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับคนตาบอดฯ : ประกาศวันที่ 27กพ.66
 การฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารมหานครฯ : ประกาศวันที่ 27กพ.66
 บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อฯ : ประกาศวันที่ 20กพ.66
 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการพาณิชย์ : ประกาศวันที่ 20กพ.66

{ประกาศทั่วไปทั้งหมด}
 รับสมัครข้าราชการฯ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพและเภสัชกร : ประกาศวันที่ 30มีค.66
 รับสมัคร_พกส.ตำแหน่งผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด : ประกาศวันที่ 17มีค.66
 รับสมัคร_พกส.ตน.พนักงานบริการ+พนักงานข้บรถยนต์ : ประกาศวันที่ 17มีค.66
 รับสมัคร_ลจค.(รายเดือน) ตน.พยาบาลวิชาชีพ : ประกาศวันที่ 17มีค.66
 ประกาศรับสมัครพนักงานราชการฯ ตน.นักเทคนิคการแพทย์ : ประกาศวันที่ 15มีค.66
 รับสมัคร_พกส.ตน.พนักงานบริการ (การพยาบาล) : ประกาศวันที่ 10กพ.66
 รับสมัคร_ลจค.(รายเดือน) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ : ประกาศวันที่ 9กพ.66
 ประกาศรับสมัครพนักงานราชการฯ ตน.นักเทคนิคการแพทย์ : ประกาศวันที่ 2กพ.66
 ประกาศรับสมัครพนักงานราชการฯ ตำแหน่ง วิศวกรไฟฟ้า : ประกาศวันที่ 2กพ.66
 รับสมัคร_ตน.พนักงานช่วยเหลือคนไข้ พนักงานบริการ : ประกาศวันที่ 6มค.66

{ประกาศรับสมัครงานทั้งหมด}
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า : ประกาศวันที่ 27มีค.66
 ประกาศผู้ผ่านการประเมินครั้ง 1 ตำแหน่ง วิศวกรไฟฟ้า : ประกาศวันที่ 15มีค.66
 ผุ้ผ่าน_พกส. ตน.พนักงานบริการ (การพยาบาล) : ประกาศวันที่ 9มีค.66
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบฯ ตน.นักเทคนิคการแพทย์ : ประกาศวันที่ 7มีค.66
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบฯ ตำแหน่ง วิศวกรไฟฟ้า : ประกาศวันที่ 7มีค.66
 ผู้ผ่าน_ลจค.(รายเดือน) ตน.พยาบาลวิชาชีพ : ประกาศวันที่ 27กพ.66
 มีสิทธิ์สอบ_พกส. ตน.พนักงานบริการ (การพยาบาล) : ประกาศวันที่ 23กพ.66
 ผู้ผ่าน_ตน.พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (ทันตกรรม) : ประกาศวันที่ 23กพ.66
 มีสิทธิ์สอบ_ลจค. (รายเดือน) ตน.พยาบาลวิชาขีพ : ประกาศวันที่ 21กพ.66
 ผู้มีสิทธิ์สอบ_ตน.พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (ทันตกรรม) : ประกาศวันที่ 16กพ.66

{ประกาศผลรับสมัครงานทั้งหมด}
 ประกาศราคากลาง ซื้อLatanoprost ๕ mg/๑๐๐ ml eye drop, solution, ๒.๕ ml bottle , Zemiglo (gemigliptin ๕๐ mg) film-coated tablet, ๑ tablet , Hydroxyprogesterone caproate (proluton) ๒๕๐ mg/๑ ml inj ๑ ml amp , Symbicort forte turbuhaler และ Aspirin ๘๑ mg enteric coated tab โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 มีนาคม 2566
 ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 มีนาคม 2566
 ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา ประกวดราคาเช่าเครื่องและอาหารเพาะเชื้อในเครื่องอัตโนมัติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
31 มีนาคม 2566
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 มีนาคม 2566
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อ่วัสดุการแพทย์ รายการ SOFRA TULLE โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 มีนาคม 2566
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 มีนาคม 2566
 ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุบริโภค อาหารสด (ประจำวันที่ 1-15 เมษายน 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 มีนาคม 2566
 ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ เลนส์แก้วตาเทียม แบบพับได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 มีนาคม 2566
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ต่ำกว่าเกณฑ์) รายการ โทรศัพท์แบบไร้สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 มีนาคม 2566
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ รายการ URINE STRIP (URS-2P) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 มีนาคม 2566
{ ดูทั้งหมด }
 ร่างประกาศจังหวัดกาญจนบุรี เช่าเครื่องและอาหารเพาะ : ประกาศวันที่ 31มีค.66
 ประกาศประกวดราคาจัดเช่าเครื่องและอาหารเพาะเชื้อในเ : ประกาศวันที่ 30มีค.66
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ : ประกาศวันที่ 29มีค.66
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ : ประกาศวันที่ 29มีค.66
 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อวัสดุบริโภค : ประกาศวันที่ 29มีค.66
 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง : ประกาศวันที่ 27มีค.66
 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง : ประกาศวันที่ 27มีค.66
 ประกาศประกวดราคาซื้อ atorvastatin 40 mg tablet : ประกาศวันที่ 27มีค.66
 ประกาศประกวดราคาจัดเช่าระบบจัดเก็บและกระจายภาพทางก : ประกาศวันที่ 24มีค.66
 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง : ประกาศวันที่ 22มีค.66

{ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้างทั้งหมด}
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้ว : ประกาศวันที่ 28กพ.66
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุง : ประกาศวันที่ 22กพ.66
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตรวจเอกซเรย์คอมพิวเ : ประกาศวันที่ 10กพ.66
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องควบคุมการให้สารล : ประกาศวันที่ 25มค.66
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งระบบเน๊ตเวิร์คเส : ประกาศวันที่ 18มค.66
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างบ้านพักฯ : ประกาศวันที่ 27ธค.65
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 9 รายกา : ประกาศวันที่ 23ธค.65
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า : ประกาศวันที่ 16ธค.65
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชุดสว่านสำหรับผ่าตัดกระดูกข : ประกาศวันที่ 16ธค.65
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ้าและเครื่องแต่งกาย : ประกาศวันที่ 13ธค.65

{ประกาศผลจัดซื้อ/จัดจ้างทั้งหมด}
ข่าวสารสุขภาพ/ยา
โรคในฤดูหนาว  
อ่านต่อ...
16มค.61
โรคแอนแทรกซ์ (Anthrax)  
อ่านต่อ...
30พย.60
ล้างมือ บ่อยครั้ง หยุดยั้งเชื้อโรค   
อ่านต่อ...
20มีค.57
ข่าวกิจกรรม
โครงการทำความดีมีคนชม  
อ่านต่อ...
6มค.57
ประกวดภาพถ่าย   
อ่านต่อ...
3มค.57
 ต้องการขูดหินปูนอุดฟันสามารถวอคอินได้เลย (ตอบ 1) โดย อริสา 29ตค.65 เวลา 20:42:58
 จองนัดทำฟัน (ตอบ 1) โดย วิ 26ตค.65 เวลา 16:17:17
 จองคิวทำฟันปลอมทำยังไงค่ะ (ตอบ 1) โดย อิตธิญา 25ตค.65 เวลา 13:06:00
 ผ่าฟันคุด (ตอบ 1) โดย เจนจิรา 6พย.65 เวลา 16:14:53
 ขอนัดทำฟันคะ (ตอบ 1) โดย อัมพร 25ตค.65 เวลา 11:08:26
 จะจองคิวอุดฟันให้ลูกสาว2ขวบทำยังไงคะ (ตอบ 1) โดย เบญ 24ตค.65 เวลา 21:50:05
 สอบถามค่าใช้จ่ายตอนผ่าตัดขาที่หักครับ (ตอบ 1) โดย สมศักดิ์ เ 18ตค.65 เวลา 09:35:10
 โรงบาลมีตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ไหม (ตอบ 1) โดย กิตติธัช 21ตค.65 เวลา 08:52:35
 เสมหะเด็ก 4 เดือนเยอะ ดูดออกได้มัยคะ (ตอบ 1) โดย บี 17ตค.65 เวลา 11:19:18
 ต้องการขอประวัติการรักษา เพื่อไปรักษาต่อ (ตอบ 1) โดย วงศ์วิศว์ ทาค 25ตค.65 เวลา 08:35:22

  ตั้งคำถาม   ดูคำถามทั้งหมด

Website นี้ แสดงผลได้ดีใน Browser Google Chrome, Mozilla Firefox,Internet Explorer เวอร์ชั่น 7 ขึ้นไป

© 2010 By ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลมะการักษ์ จังหวัดกาญจนบุรี :)