โรงพยาบาลมะการักษ์
Makarak Hospital
 
  • Header
  • Header2
  • Header2
  • Header2
โรงพยาบาลมะการักษ์
 ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นิติกร : ประกาศวันที่ 21พย.61
 ประกาศรับสมัครวิศวกรโยธา : ประกาศวันที่ 10ตค.61
 ประกาศรับสมัครนักกิจกรรมบำบัด : ประกาศวันที่ 31พค.61
 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิก : ประกาศวันที่ 4กย.60
 ประกาศรับสมัครนักจิตวิทยาคลินิก : ประกาศวันที่ 4กย.60
 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ นวก.คอมพิวเตอร์,นักจิตวิทยา : ประกาศวันที่ 3กค.60
 ประกาศขยายเวลารับสมัครฯพนักงานราชการ : ประกาศวันที่ 8มิย.60
 ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 2 อัตรา : ประกาศวันที่ 24พค.60
 ประกาศรับสมัครนักเทคนิคการแพทย์ : ประกาศวันที่ 8กย.59
 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่งนักกายภาพบำบัด : ประกาศวันที่ 25พค.59

{ประกาศรับสมัครงานทั้งหมด}
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตำแหน่งวิศวกรโยธา : ประกาศวันที่ 13ธค.61
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตำแหน่ง นิติกร : ประกาศวันที่ 11ธค.61
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมิน ตำแหน่ง วิศวกรโยธา : ประกาศวันที่ 27พย.61
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตำแหน่งวิศวกรโยธา : ประกาศวันที่ 21พย.61
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด : ประกาศวันที่ 31กค.61
 ประกาศผล รายชื่อผู้ผ่านนักกิจกรรมบำบัด ครั้งที่ 1 : ประกาศวันที่ 13กค.61
 รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด : ประกาศวันที่ 5กค.61
 ประกาศผลผู้ผ่านการเลือกสรร ตำแหน่งนักจิตวิทยา : ประกาศวันที่ 6ตค.60
 รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ นักจิตวิทยาคลินิก : ประกาศวันที่ 15กย.60
 รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตำแหน่งนวก.คอมพิวเตอร์ : ประกาศวันที่ 24กค.60

{ประกาศผลรับสมัครงานทั้งหมด}
 ประกาศราคากลาง ซื้อยา Erythropoietin ๔๐๐๐ I.U , Silver Sulfadiazine ๑% โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 ธันวาคม 2561
 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างปรับปรุงห้องทำงานชั้น ๕ ของอาคารอุบัติเหตุและบำบัดรักษา ของโรงพยาบาลมะการักษ์
11 ธันวาคม 2561
 ประกาศราคากลาง จ้างบริการตรวจอ่านพยาธิวิทยา ตรวจชิ้นเนื้อ ของเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 ธันวาคม 2561
 ประกาศราคากลาง จ้างบริการตรวจอ่านพยาธิวิทยา ตรวจชิ้นเนื้อ ของเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 ธันวาคม 2561
 ประกาศราคากลาง จ้างบริการตรวจอ่านพยาธิวิทยา ตรวจชิ้นเนื้อ ของเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 ธันวาคม 2561
 ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7 ธันวาคม 2561
 ประกาศราคากลาง จ้างบำรุงรักษาเครื่องช่วยหายใจ จำนวน 20 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7 ธันวาคม 2561
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมเครื่องไตเทียม พร้อมระบบไบคาร์บอเนต 11มร 65150440001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7 ธันวาคม 2561
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุกระดูก จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7 ธันวาคม 2561
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7 ธันวาคม 2561
{ ดูทั้งหมด }
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง : ประกาศวันที่ 11ธค.61
 ประกาศ ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการซัก อบ รีด ผ้าท : ประกาศวันที่ 4ธค.61
 ร่างประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการซัก อบ รีด : ประกาศวันที่ 2ธค.61
 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยติดเช : ประกาศวันที่ 26พย.61
 ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาตรวจเอกซเรย์คอม : ประกาศวันที่ 26พย.61
 ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาตรวจเอกซเรย์คอม : ประกาศวันที่ 26พย.61
 ประกาศ ผู้ชนะกล้องจุลทรรศน์ : ประกาศวันที่ 13พย.61
 ร่างประกาศ จ้างเหมาตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ : ประกาศวันที่ 13พย.61
 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อถุงขยะ : ประกาศวันที่ 9พย.61
 ประกาศ เผยแพร่แผน จ้างเหมาตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ : ประกาศวันที่ 7พย.61

{ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้างทั้งหมด}
 ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุไตเทียมโดยวิธีเฉพาะเจาะจง : ประกาศวันที่ 11ธค.61
 ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุกระดูกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง : ประกาศวันที่ 11ธค.61
 ประกาศผู้ชนะซื้อวิทยาศาสตร์การแพทย์เฉพาะเจาะจง : ประกาศวันที่ 11ธค.61
 ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุทันตกรรมโดยวิธีเฉพาะเจาะจง : ประกาศวันที่ 11ธค.61
 ประกาศผู้ชนะซื้อครุภัณฑ์ฯโดยวิธีเฉพาะเจาะจง : ประกาศวันที่ 11ธค.61
 ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุกระดูกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง : ประกาศวันที่ 11ธค.61
 ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : ประกาศวันที่ 7ธค.61
 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาออกซิเจนเหลว : ประกาศวันที่ 7ธค.61
 ประกาศผู้ชนะงานจ้างฯโดยวิธีเฉพาะเจาะจง : ประกาศวันที่ 4ธค.61
 ประกาศผู้ชนะงานจ้างฯโดยวิธีเฉพาะเจาะจง : ประกาศวันที่ 4ธค.61

{ประกาศผลจัดซื้อ/จัดจ้างทั้งหมด}
ข่าวสารสุขภาพ/ยา
โรคในฤดูหนาว  
อ่านต่อ...
16มค.61
โรคแอนแทรกซ์ (Anthrax)  
อ่านต่อ...
30พย.60
ล้างมือ บ่อยครั้ง หยุดยั้งเชื้อโรค   
อ่านต่อ...
20มีค.57
ข่าวกิจกรรม
โครงการทำความดีมีคนชม  
อ่านต่อ...
6มค.57
ประกวดภาพถ่าย   
อ่านต่อ...
3มค.57
 อัตราค่าห้อง (ตอบ 1) โดย แหม่ม 6ธค.61 เวลา 14:25:06
 อยากรู้ขั้นตอนขอใบรับรองแพทย์ (ตอบ 1) โดย แป๊ะ 7ธค.61 เวลา 08:24:38
 ตรวจเต้านมที่ไหนวันไหนบ้างค่ะ (ตอบ 1) โดย นุก 5ธค.61 เวลา 13:09:58
 ต้องพบแพทย์แผนกไหนคะ (ตอบ 1) โดย เปิ้ล 3ธค.61 เวลา 11:48:09
 ปวดท้องล่างซ้าย ควรหาหมอด้านไหนค่ะ (ตอบ 1) โดย thongplew 28พย.61 เวลา 13:39:13
 ยกเลิกการนัดออนไลน์ทำตรงไหนคะ (ตอบ 1) โดย อ้อม 28พย.61 เวลา 01:52:33
 คลีนิคหูเปิดบริการวันไหนบ้างค่ะ ทำไมนัดล (ตอบ 1) โดย ภัคจิรา 1ธค.61 เวลา 17:48:45
 สอบถามค่าคลอด ฝากครรถ์ (ตอบ 1) โดย น้ำตาล 23พย.61 เวลา 22:36:47
 ตรวจตา (ตอบ 1) โดย ณรงค์ 26พย.61 เวลา 08:20:38
 มีแผนกรักษาอาการวัยทองหญิงมั้ยคะ (ตอบ 1) โดย นงลักษณ์ 22พย.61 เวลา 13:24:43

  ตั้งคำถาม   ดูคำถามทั้งหมด

Website นี้ แสดงผลได้ดีใน Browser Google Chrome, Mozilla Firefox,Internet Explorer เวอร์ชั่น 7 ขึ้นไป

© 2010 By ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลมะการักษ์ จังหวัดกาญจนบุรี :)