โรงพยาบาลมะการักษ์
Makarak Hospital
WOWSlider generated by WOWSlider.com
  • donate_head
  • header
  • header3
  • header5
  • header4
  • header2
  • header6
  • header7
  • header8
โรงพยาบาลมะการักษ์
 งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2564 : ประกาศวันที่ 21เมษ.64
 งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 : ประกาศวันที่ 17มีค.64
 งบทดลองประจำเดือนมกราคม 2564 : ประกาศวันที่ 18กพ.64
 งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2563 : ประกาศวันที่ 19มค.64
 งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 : ประกาศวันที่ 15ธค.63
 งบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2563 : ประกาศวันที่ 24พย.63
 รายละเอียดรายการบัญชีประกอบงบทดลอง เงินฝากคลัง : ประกาศวันที่ 27ตค.63
 รายละเอียดรายการบัญชีประกอบงบทดลอง เงินฝากธนาคาร : ประกาศวันที่ 27ตค.63
 รายละเอียดรายการบัญชีประกอบงบทดลอง เงินสดในมือ : ประกาศวันที่ 27ตค.63
 งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2563 : ประกาศวันที่ 12ตค.63

{ประกาศทั่วไปทั้งหมด}
 ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง วิศวกรโยธา : ประกาศวันที่ 19เมษ.64
 รับสมัคร_พกส.ตน.เจ้าพนักงานธุรการ (การเงิน) : ประกาศวันที่ 5เมษ.64
 รับสมัคร_พกส.ตน.พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (ทันตกรรม) : ประกาศวันที่ 10มีค.64
 รับสมัคร_พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (การพยาบาล) : ประกาศวันที่ 9มีค.64
 ประกาศขยายเวลารับสมัครพนักงานราชการฯ ตน.วิศวกรโยธา : ประกาศวันที่ 1กพ.64
 ประกาศรับสมัคร_พกส. 6 ตำแหน่ง จำนวน 8 อัตรา : ประกาศวันที่ 18มค.64
 ประกาศขยายเวลารับสมัครพนักงานราชการฯ ตน.วิศวกรโยธา : ประกาศวันที่ 29ธค.63
 ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง วิศวกรโยธา : ประกาศวันที่ 25พย.63
 รับสมัคร_พนักงานกระทรวงฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ : ประกาศวันที่ 18พย.63
 ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง วิศวกรโยธา : ประกาศวันที่ 28ตค.63

{ประกาศรับสมัครงานทั้งหมด}
 ประกาศ_ผู้ผ่าน ตน.จพ.ธุรการ (การเงิน) : ประกาศวันที่ 30เมษ.64
 ประกาศ_ผู้มีสิทธิสัมภาษณ์ ตน.จพ.ธุรการ (การเงิน) : ประกาศวันที่ 26เมษ.64
 มีสิทธิ์สอบข้อเขียน_ตำแหน่ง จพ.ธุรการ (การเงิน) : ประกาศวันที่ 20เมษ.64
 ประกาศ_ผู้ผ่าน ตน.พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (ทันตกรรม) : ประกาศวันที่ 29มีค.64
 ประกาศเปลี่ยนวิธีสอบสัมภาษณ์ : ประกาศวันที่ 25มีค.64
 ประกาศ_ผู้มีสิทธิ์สอบ ตน.พนักงานช่วยเหลือคนไข้ : ประกาศวันที่ 23มีค.64
 ประกาศ_ผู้ผ่าน ตน.พนักงานช่วยเหลือคนไข้ : ประกาศวันที่ 17มีค.64
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านฯครั้งที่ 1 ตำแหน่ง วิศวกรโยธา : ประกาศวันที่ 17มีค.64
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง วิศวกรโยธา : ประกาศวันที่ 8มีค.64
 ประกาศ_ผู้ผ่านการคัดเลือก จำนวน 6 ตำแหน่ง 8 อัตรา : ประกาศวันที่ 28มค.64

{ประกาศผลรับสมัครงานทั้งหมด}
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุกระดูก จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 พฤษภาคม 2564
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อstreptokinase ๑.๕ mu inj vial โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 พฤษภาคม 2564
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 พฤษภาคม 2564
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมเครื่องไตเทียม พร้อมระบบไบคาร์บอเนต ID 473 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 พฤษภาคม 2564
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างแก้ไขน้ำรั่วในผนัง และปูกระเบื้อง ห้อง 201 ของอาคารพักแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 พฤษภาคม 2564
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 พฤษภาคม 2564
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 พฤษภาคม 2564
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุบริโภค รายการน้ำดื่มขวดพลาสติกขนาด ๕๐๐ ML โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 พฤษภาคม 2564
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 พฤษภาคม 2564
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 พฤษภาคม 2564
{ ดูทั้งหมด }
 ยกเลิกประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างฯ : ประกาศวันที่ 7พค.64
 ยกเลิกประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างฯ : ประกาศวันที่ 7พค.64
 ประกาศผู้ชนะฯ จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่ : ประกาศวันที่ 7พค.64
 ประกาศราคากลาง จ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศ ทันตกรรม : ประกาศวันที่ 7พค.64
 ประกาศประกวดฯ จ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศ ทันตกรรมฯ : ประกาศวันที่ 7พค.64
 ประกาศ ร่างประกาศฯ จ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศทันตกร : ประกาศวันที่ 30เมษ.64
 ยกเลิกประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างฯ : ประกาศวันที่ 19เมษ.64
 ประกาศประกวดราคาซื้อยา Dorzolamide 2 % + Timolol 0 : ประกาศวันที่ 8เมษ.64
 ประกวดราคาฯ จ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องแยกโรคผู้ป่วย : ประกาศวันที่ 7เมษ.64
 ประกวดราคาฯ จ้างก่อสร้างปรับปรุงโครงสร้างห้องผ่าตั : ประกาศวันที่ 7เมษ.64

{ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้างทั้งหมด}
 ประกาศผู้ชนะประกวดราคายาDorzolamide+Timolol eye dr : ประกาศวันที่ 30เมษ.64
 ประกาศผู้ชนะฯ จ้างปรับปรุง รพ.สต.บ้านดอนชะเอม : ประกาศวันที่ 19เมษ.64
 ประกาศผู้ชนะประกวดราคายาManidipine HCl 20 mg tab : ประกาศวันที่ 11มีค.64
 ประกาศผู้ชนะฯ จ้างปรับปรุง รพ.สต.บ้านหนองลาน : ประกาศวันที่ 24กพ.64
 ประกาศผู้ชนะประกวดราคายาMeropenem 1 g inj. : ประกาศวันที่ 27มค.64
 ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่าย ปี 63 : ประกาศวันที่ 16ธค.63
 ประกาศผู้ชนะฯ จ้างปรับปรุง รพ.สต.บ้านกระต่ายเต้น : ประกาศวันที่ 28สค.63
 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์เครื่องกำเนิดไฟฟ้า : ประกาศวันที่ 16มิย.63
 ประกาศผู้ชนะฯ รายการ ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ฯ : ประกาศวันที่ 8เมษ.63
 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจCT : ประกาศวันที่ 28กพ.63

{ประกาศผลจัดซื้อ/จัดจ้างทั้งหมด}
ข่าวสารสุขภาพ/ยา
โรคในฤดูหนาว  
อ่านต่อ...
16มค.61
โรคแอนแทรกซ์ (Anthrax)  
อ่านต่อ...
30พย.60
ล้างมือ บ่อยครั้ง หยุดยั้งเชื้อโรค   
อ่านต่อ...
20มีค.57
ข่าวกิจกรรม
โครงการทำความดีมีคนชม  
อ่านต่อ...
6มค.57
ประกวดภาพถ่าย   
อ่านต่อ...
3มค.57
 ไปรับยาเบาหวานตามนัดได้ไหมค่ะ (ตอบ 1) โดย แมว 11พค.64 เวลา 13:30:17
 ลงทะเบียนฉีดวัคซีนที่ รพ.มะการักษ์ ? (ตอบ 1) โดย มด 1พค.64 เวลา 08:25:21
 อยากจะเข้าไปตรวจสุขภาพประจำปี ต้องนัดก่อ (ตอบ 1) โดย นุ้ย 11พค.64 เวลา 08:11:23
 คลินิคทันตกรรมเปิดไหมคะ (ตอบ 0) โดย แนน 8พค.64 เวลา 22:30:10
 ผ่าฟันคุด (ตอบ 1) โดย มาย 3พค.64 เวลา 21:11:30
 อัตราราคาในการทำฟันเบื้องต้น (ตอบ 1) โดย มาริษา 16เมษ.64 เวลา 21:31:05
 ผ่าฟันคุเ (ตอบ 1) โดย ติง 24เมษ.64 เวลา 12:05:24
 ที่โรงพยาบาลมีบริการตรวจเชื้อโควิทหรือเป (ตอบ 1) โดย .. 12เมษ.64 เวลา 17:59:07
 การขอเลื่อนนัดช่วง COVID คลีนิคชลอไตเสื่ (ตอบ 1) โดย นันธิสา 16เมษ.64 เวลา 09:41:02
 ทางโรงพยาบาลมีทดสอบ skin test ไหมคะ (ตอบ 1) โดย รังสินี 17เมษ.64 เวลา 11:36:32

  ตั้งคำถาม   ดูคำถามทั้งหมด

Website นี้ แสดงผลได้ดีใน Browser Google Chrome, Mozilla Firefox,Internet Explorer เวอร์ชั่น 7 ขึ้นไป

© 2010 By ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลมะการักษ์ จังหวัดกาญจนบุรี :)