โรงพยาบาลมะการักษ์
Makarak Hospital
WOWSlider generated by WOWSlider.com
  • donate_head
  • header
  • header3
  • header5
  • header4
  • header2
  • header6
  • header7
  • header8
โรงพยาบาลมะการักษ์
 รับสมัคร_พกส. ตน.นักวิชาการสาธารณสุข (สุขศึกษา) : ประกาศวันที่ 13มค.65
 รับสมัคร_ลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) จำนวน 2 ตำแหน่ง : ประกาศวันที่ 5มค.65
 ประกาศรับสมัครพนักงานราชการฯ ตำแหน่ง จพ.เภสัชกรรม : ประกาศวันที่ 21ธค.64
 ประกาศรับสมัครพนักงานราชการฯ ตน.นักสังคมสงเคราะห์ : ประกาศวันที่ 13ธค.64
 ประกาศรับสมัครพนักงานราชการฯตน.จพ.การเงินและบัญชี : ประกาศวันที่ 13ธค.64
 ประกาศรับสมัครพนักงานราชการฯ ตำแหน่ง ผู้ช่วยพยาบาล : ประกาศวันที่ 24พย.64
 รับสมัคร_พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (รายวัน) การพยาบาล : ประกาศวันที่ 15พย.64
 ประกาศขยายเวลารับสมัครพนักงานราชการฯ จพ.เภสัชกรรม : ประกาศวันที่ 23กย.64
 ประกาศรับสมัครพนักงานราชการฯ ตำแหน่ง จพ.เภสัชกรรม : ประกาศวันที่ 8กย.64
 รับสมัคร_พกส.ตำแหน่งผู้ช่วยช่างทั่วไป : ประกาศวันที่ 6กค.64

{ประกาศรับสมัครงานทั้งหมด}
 ประกาศผู้ผ่านการเลือกสรรฯตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี : ประกาศวันที่ 12มค.65
 ประกาศผู้ผ่านการประเมินครั้ง1 ตน.นักสังคมสงเคราะห์ : ประกาศวันที่ 11มค.65
 ประกาศรายชือผู้มีสิทธิสอบฯตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ : ประกาศวันที่ 30ธค.64
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรฯ ตน. ผู้ช่วยพยาบาล : ประกาศวันที่ 29ธค.64
 รายชือผู้ผ่านการประเมินครั้งที1_จพ.การเงินและบัญชี : ประกาศวันที่ 29ธค.64
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบฯ ตน. จพ.การเงินและบัญชี : ประกาศวันที่ 22ธค.64
 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินครั้งที่1 ตน.ผู้ช่วยพยาบาล : ประกาศวันที่ 16ธค.64
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบฯ ตำแหน่ง ผู้ช่วยพยาบาล : ประกาศวันที่ 8ธค.64
 ประกาศ_ผู้ผ่าน ตน.พนักงานช่วยเหลือคนไข้(การพยาบาล) : ประกาศวันที่ 18พย.64
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบฯ ตำแหน่ง จพ.เภสัชกรรม : ประกาศวันที่ 18ตค.64

{ประกาศผลรับสมัครงานทั้งหมด}
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุบริโภค รายการต้นหอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 มกราคม 2565
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุบริโภค รายการน้ำดื่มขวดพลาสติก ๖๐๐ ML. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 มกราคม 2565
 ประกาศราคากลาง ซื้อtoujeo(insulin glargine ๓๐๐ iu/๑ ml) solution for injection, ๑.๕ ml prefilled pen โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 มกราคม 2565
 ประกาศราคากลาง ซื้อdextrose ๕% in ๑/๓ normal saline ๕๐๐ ml bag และ sodium chloride(NSS) ๐.๙% inj ๑๐๐ ml bag โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 มกราคม 2565
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 มกราคม 2565
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 มกราคม 2565
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 มกราคม 2565
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 มกราคม 2565
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 มกราคม 2565
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 มกราคม 2565
{ ดูทั้งหมด }
 ประกาศประกวดราคาซื้อยา Atorvastatin 40 mg Tab : ประกาศวันที่ 27ธค.64
 ร่างประกาศประกวดราคาซื้อยาAtorvastatin 40 mg tab : ประกาศวันที่ 14ธค.64
 เผยแพร่แผนการจัดซื้อยาAtorvastatin 40 mg tablet : ประกาศวันที่ 19พย.64
 ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด : ประกาศวันที่ 5พย.64
 ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนระบบผลิตน้ : ประกาศวันที่ 24สค.64
 ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อวัส : ประกาศวันที่ 10สค.64
 ประกวดราคาฯ จ้างบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม : ประกาศวันที่ 29กค.64
 ประกาศ ร่างประกาศฯ างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่อ : ประกาศวันที่ 19กค.64
 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไต : ประกาศวันที่ 19กค.64
 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ2564 : ประกาศวันที่ 7กค.64

{ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้างทั้งหมด}
 ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้อยาAtorvastatin : ประกาศวันที่ 20มค.65
 ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอร : ประกาศวันที่ 13กย.64
 ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอร : ประกาศวันที่ 9กย.64
 ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง ยกเลิกจัดซื้อกระดาษช : ประกาศวันที่ 23สค.64
 ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง ยกเลิกจัดซื้อถุงขยะ : ประกาศวันที่ 23สค.64
 ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง ผู้ชนะการประกวดราคาจ : ประกาศวันที่ 20สค.64
 ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอร : ประกาศวันที่ 19สค.64
 ประกาศผู้ชนะฯ จ้างปรับปรุงห้องแยกโรคผู้ป่วยวิกฤ : ประกาศวันที่ 8กค.64
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ 9 ร : ประกาศวันที่ 30มิย.64
 ประกาศผู้ชนะฯ จ้างปรับปรุงโครงสร้างห้องผ่าตัดฯ : ประกาศวันที่ 9มิย.64

{ประกาศผลจัดซื้อ/จัดจ้างทั้งหมด}
ข่าวสารสุขภาพ/ยา
โรคในฤดูหนาว  
อ่านต่อ...
16มค.61
โรคแอนแทรกซ์ (Anthrax)  
อ่านต่อ...
30พย.60
ล้างมือ บ่อยครั้ง หยุดยั้งเชื้อโรค   
อ่านต่อ...
20มีค.57
ข่าวกิจกรรม
โครงการทำความดีมีคนชม  
อ่านต่อ...
6มค.57
ประกวดภาพถ่าย   
อ่านต่อ...
3มค.57

  ตั้งคำถาม   ดูคำถามทั้งหมด

Website นี้ แสดงผลได้ดีใน Browser Google Chrome, Mozilla Firefox,Internet Explorer เวอร์ชั่น 7 ขึ้นไป

© 2010 By ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลมะการักษ์ จังหวัดกาญจนบุรี :)