โรงพยาบาลมะการักษ์
Makarak Hospital
WOWSlider generated by WOWSlider.com
  • donate_head
  • header
  • header3
  • header5
  • header4
  • header2
  • header6
  • header7
  • header8
โรงพยาบาลมะการักษ์
 งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 : ประกาศวันที่ 17มีค.64
 งบทดลองประจำเดือนมกราคม 2564 : ประกาศวันที่ 18กพ.64
 งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2563 : ประกาศวันที่ 19มค.64
 งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 : ประกาศวันที่ 15ธค.63
 งบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2563 : ประกาศวันที่ 24พย.63
 รายละเอียดรายการบัญชีประกอบงบทดลอง เงินฝากคลัง : ประกาศวันที่ 27ตค.63
 รายละเอียดรายการบัญชีประกอบงบทดลอง เงินฝากธนาคาร : ประกาศวันที่ 27ตค.63
 รายละเอียดรายการบัญชีประกอบงบทดลอง เงินสดในมือ : ประกาศวันที่ 27ตค.63
 งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2563 : ประกาศวันที่ 12ตค.63
 งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2563 : ประกาศวันที่ 15กย.63

{ประกาศทั่วไปทั้งหมด}
 รับสมัคร_พกส.ตน.เจ้าพนักงานธุรการ (การเงิน) : ประกาศวันที่ 5เมษ.64
 รับสมัคร_พกส.ตน.พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (ทันตกรรม) : ประกาศวันที่ 10มีค.64
 รับสมัคร_พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (การพยาบาล) : ประกาศวันที่ 9มีค.64
 ประกาศขยายเวลารับสมัครพนักงานราชการฯ ตน.วิศวกรโยธา : ประกาศวันที่ 1กพ.64
 ประกาศรับสมัคร_พกส. 6 ตำแหน่ง จำนวน 8 อัตรา : ประกาศวันที่ 18มค.64
 ประกาศขยายเวลารับสมัครพนักงานราชการฯ ตน.วิศวกรโยธา : ประกาศวันที่ 29ธค.63
 ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง วิศวกรโยธา : ประกาศวันที่ 25พย.63
 รับสมัคร_พนักงานกระทรวงฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ : ประกาศวันที่ 18พย.63
 ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง วิศวกรโยธา : ประกาศวันที่ 28ตค.63
 ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตน.นักจิตวิทยาคลินิก : ประกาศวันที่ 7ตค.63

{ประกาศรับสมัครงานทั้งหมด}
 ประกาศ_ผู้ผ่าน ตน.พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (ทันตกรรม) : ประกาศวันที่ 29มีค.64
 ประกาศเปลี่ยนวิธีสอบสัมภาษณ์ : ประกาศวันที่ 25มีค.64
 ประกาศ_ผู้มีสิทธิ์สอบ ตน.พนักงานช่วยเหลือคนไข้ : ประกาศวันที่ 23มีค.64
 ประกาศ_ผู้ผ่าน ตน.พนักงานช่วยเหลือคนไข้ : ประกาศวันที่ 17มีค.64
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านฯครั้งที่ 1 ตำแหน่ง วิศวกรโยธา : ประกาศวันที่ 17มีค.64
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง วิศวกรโยธา : ประกาศวันที่ 8มีค.64
 ประกาศ_ผู้ผ่านการคัดเลือก จำนวน 6 ตำแหน่ง 8 อัตรา : ประกาศวันที่ 28มค.64
 ประกาศ_ผู้ผ่านการคัดเลือก จำนวน 6 ตำแหน่ง 8 อัตรา : ประกาศวันที่ 28มค.64
 ประกาศ_มีสิทธิสอบ ตำแหน่งต่างๆ 6 ตำแหน่ง 8 อัตรา : ประกาศวันที่ 26มค.64
 ประกาศ_ผู้ผ่านการคัดเลือก ตน.เจ้าพนักงานพัสดุ : ประกาศวันที่ 28ธค.63

{ประกาศผลรับสมัครงานทั้งหมด}
 ประกาศราคากลาง ซื้อatorvastatin ๔๐ mg tab และ ondansetron ๘ mg/๔ ml inj ๔ ml amp โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 เมษายน 2564
 ประกาศราคากลาง ซื้อceftazidime ๑ gm inj vial , piperacillin ๔ mg + tazobactam ๕๐๐ mg inj vial และ maxitrol eye ointment ๓.๕ gm tube โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 เมษายน 2564
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อfluconazole ๑๐๐ mg/๕๐ ml inj ๕๐ ml vial โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 เมษายน 2564
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อrubifen(methylphenidate) ๑๐ mg tab โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 เมษายน 2564
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ CLIPPER โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 เมษายน 2564
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ DISPOSABLE SYRINGE ๒๐CC. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 เมษายน 2564
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ SPRAY KAVO (น้ำมันหัวกรอให้กับเครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 เมษายน 2564
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ STETHOSCOPE ชนิด ๒ หน้า ผู้ใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 เมษายน 2564
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ T-WAY โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 เมษายน 2564
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ ตัวเจาะหน้าท้องแบบคู่ ๕-๑๒MM. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 เมษายน 2564
{ ดูทั้งหมด }
 ประกาศประกวดราคาซื้อยา Dorzolamide 2 % + Timolol 0 : ประกาศวันที่ 8เมษ.64
 ประกวดราคาฯ จ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องแยกโรคผู้ป่วย : ประกาศวันที่ 7เมษ.64
 ประกวดราคาฯ จ้างก่อสร้างปรับปรุงโครงสร้างห้องผ่าตั : ประกาศวันที่ 7เมษ.64
 ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด : ประกาศวันที่ 26มีค.64
 ประกาศ ร่างประกาศฯ จ้างปรับปรุงห้องผ่าตัดระบบควบฯ : ประกาศวันที่ 26มีค.64
 ประกาศ ร่างประกาศฯ จ้างปรับปรุงห้องแยกโรคผู้ป่วยฯ : ประกาศวันที่ 26มีค.64
 ประกาศ จ้างที่ปรึกษา ฯ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป : ประกาศวันที่ 24มีค.64
 ประกวดราคาฯ งานก่อสร้าง ปรับปรุงระบบระบายอากาศ ฯ : ประกาศวันที่ 24มีค.64
 ประกวดราคาฯ งานก่อสร้าง ปรับปรุง รพ.สต.บ้านดอนชะเอ : ประกาศวันที่ 24มีค.64
 ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด : ประกาศวันที่ 24มีค.64

{ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้างทั้งหมด}
 ประกาศผู้ชนะประกวดราคายาManidipine HCl 20 mg tab : ประกาศวันที่ 11มีค.64
 ประกาศผู้ชนะฯ จ้างปรับปรุง รพ.สต.บ้านหนองลาน : ประกาศวันที่ 24กพ.64
 ประกาศผู้ชนะประกวดราคายาMeropenem 1 g inj. : ประกาศวันที่ 27มค.64
 ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่าย ปี 63 : ประกาศวันที่ 16ธค.63
 ประกาศผู้ชนะฯ จ้างปรับปรุง รพ.สต.บ้านกระต่ายเต้น : ประกาศวันที่ 28สค.63
 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์เครื่องกำเนิดไฟฟ้า : ประกาศวันที่ 16มิย.63
 ประกาศผู้ชนะฯ รายการ ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ฯ : ประกาศวันที่ 8เมษ.63
 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจCT : ประกาศวันที่ 28กพ.63
 ประกาศผู้ชนะฯ จ้างตรวจสุขภาพด้วยรถเอกซเรย์ฯ : ประกาศวันที่ 6กพ.63
 ประกาศผู้ชนะฯ จ้างบริการตรวจสุขภาพด้วยรถเอกซเรย์ฯ : ประกาศวันที่ 30มค.63

{ประกาศผลจัดซื้อ/จัดจ้างทั้งหมด}
ข่าวสารสุขภาพ/ยา
โรคในฤดูหนาว  
อ่านต่อ...
16มค.61
โรคแอนแทรกซ์ (Anthrax)  
อ่านต่อ...
30พย.60
ล้างมือ บ่อยครั้ง หยุดยั้งเชื้อโรค   
อ่านต่อ...
20มีค.57
ข่าวกิจกรรม
โครงการทำความดีมีคนชม  
อ่านต่อ...
6มค.57
ประกวดภาพถ่าย   
อ่านต่อ...
3มค.57

  ตั้งคำถาม   ดูคำถามทั้งหมด

Website นี้ แสดงผลได้ดีใน Browser Google Chrome, Mozilla Firefox,Internet Explorer เวอร์ชั่น 7 ขึ้นไป

© 2010 By ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลมะการักษ์ จังหวัดกาญจนบุรี :)