โรงพยาบาลมะการักษ์
Makarak Hospital
 
  • Header
  • Header2
  • Header2
  • Header2
โรงพยาบาลมะการักษ์
 ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นิติกร : ประกาศวันที่ 21พย.61
 ประกาศรับสมัครวิศวกรโยธา : ประกาศวันที่ 10ตค.61
 ประกาศรับสมัครนักกิจกรรมบำบัด : ประกาศวันที่ 31พค.61
 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิก : ประกาศวันที่ 4กย.60
 ประกาศรับสมัครนักจิตวิทยาคลินิก : ประกาศวันที่ 4กย.60
 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ นวก.คอมพิวเตอร์,นักจิตวิทยา : ประกาศวันที่ 3กค.60
 ประกาศขยายเวลารับสมัครฯพนักงานราชการ : ประกาศวันที่ 8มิย.60
 ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 2 อัตรา : ประกาศวันที่ 24พค.60
 ประกาศรับสมัครนักเทคนิคการแพทย์ : ประกาศวันที่ 8กย.59
 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่งนักกายภาพบำบัด : ประกาศวันที่ 25พค.59

{ประกาศรับสมัครงานทั้งหมด}
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตำแหน่งนิติกร : ประกาศวันที่ 4มค.62
 ประกาศผู้ผ่านการประเมิน ครั้งที่ 1 นิติกร : ประกาศวันที่ 18ธค.61
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตำแหน่งวิศวกรโยธา : ประกาศวันที่ 13ธค.61
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตำแหน่ง นิติกร : ประกาศวันที่ 11ธค.61
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมิน ตำแหน่ง วิศวกรโยธา : ประกาศวันที่ 27พย.61
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตำแหน่งวิศวกรโยธา : ประกาศวันที่ 21พย.61
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด : ประกาศวันที่ 31กค.61
 ประกาศผล รายชื่อผู้ผ่านนักกิจกรรมบำบัด ครั้งที่ 1 : ประกาศวันที่ 13กค.61
 รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด : ประกาศวันที่ 5กค.61
 ประกาศผลผู้ผ่านการเลือกสรร ตำแหน่งนักจิตวิทยา : ประกาศวันที่ 6ตค.60

{ประกาศผลรับสมัครงานทั้งหมด}
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 เมษายน 2562
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 เมษายน 2562
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ รายการแบตเตอรี่ 12V 36Ah รถเข็นไฟฟ้า จำนวน 2 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 เมษายน 2562
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ รายการไฟฉุกเฉิน LED รุ่น DRS-5203 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 เมษายน 2562
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ รายการหลอดไฟ LED 18W T8 จำนวน 20 หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 เมษายน 2562
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุสำนักงาน แบบฟอร์มการส่งตรวจหาเชื้อวัณโรค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 เมษายน 2562
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุสำนักงาน ใบบันทึกคำสั่งแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 เมษายน 2562
 ประกาศราคากลาง ซื้อseretide accuhaler 50/250 mcg/dose 60 dose bott, fluticasone (avamys) 27.5 mcg/1 dose nasal spray 120 dose bott, beraprost 20 mcg tab โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 เมษายน 2562
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเปลี่ยนยางรถยนต์ทะเบียน กน 1398 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 เมษายน 2562
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเปลี่ยนยางรถยนต์ทะเบียน นข 3006 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 เมษายน 2562
{ ดูทั้งหมด }
 ประกาศ ยูนิตทำฟัน : ประกาศวันที่ 27มีค.62
 ประกาศ ร่างประกวดราคายูนิตทำฟัน : ประกาศวันที่ 14มีค.62
 ประกาศราคากลาง ยูนิตทำฟัน : ประกาศวันที่ 14มีค.62
 ประกาศ เผยแพร่แผน ยูนิตทำฟัน : ประกาศวันที่ 14มีค.62
 ประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุบริโภค : ประกาศวันที่ 14มีค.62
 ประกาศราคากลาง วัสดุบริโภค : ประกาศวันที่ 14มีค.62
 ประกาศ เผยแพร่แผน วัสดุบริโภค : ประกาศวันที่ 14มีค.62
 ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ : ประกาศวันที่ 14มีค.62
 ประกาศ ราคากลางจ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ทางห : ประกาศวันที่ 14มีค.62
 ประกาศ เผยแพร่แผน จ้างเหมาจ้างเหมาบริการตรวจวิเครา : ประกาศวันที่ 14มีค.62

{ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้างทั้งหมด}
 ประกาศ ยกเลิกยูนิตทำฟัน : ประกาศวันที่ 19เมษ.62
 ประกาศผู้ชนะงานจ้างฯโดยวิธีเฉพาะเจาะจง : ประกาศวันที่ 19เมษ.62
 ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุทันตกรรมโดยวิธีเฉพาะเจาะจง : ประกาศวันที่ 19เมษ.62
 ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุกระดูกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง : ประกาศวันที่ 19เมษ.62
 ประกาศผู้ชนะงานจ้างฯโดยวิธีเฉพาะเจาะจง : ประกาศวันที่ 18เมษ.62
 ประกาศผู้ชนะงานจ้างฯโดยวิธีเฉพาะเจาะจง : ประกาศวันที่ 18เมษ.62
 ประกาศผู้ชนะงานจ้างฯโดยวิธีเฉพาะเจาะจง : ประกาศวันที่ 18เมษ.62
 ประกาศผู้ชนะงานจ้างฯโดยวิธีเฉพาะเจาะจง : ประกาศวันที่ 18เมษ.62
 ประกาศผู้ชนะงานจ้างฯโดยวิธีเฉพาะเจาะจง : ประกาศวันที่ 18เมษ.62
 ประกาศผู้ชนะงานจ้างฯโดยวิธีเฉพาะเจาะจง : ประกาศวันที่ 11เมษ.62

{ประกาศผลจัดซื้อ/จัดจ้างทั้งหมด}
ข่าวสารสุขภาพ/ยา
โรคในฤดูหนาว  
อ่านต่อ...
16มค.61
โรคแอนแทรกซ์ (Anthrax)  
อ่านต่อ...
30พย.60
ล้างมือ บ่อยครั้ง หยุดยั้งเชื้อโรค   
อ่านต่อ...
20มีค.57
ข่าวกิจกรรม
โครงการทำความดีมีคนชม  
อ่านต่อ...
6มค.57
ประกวดภาพถ่าย   
อ่านต่อ...
3มค.57
 Item ตารางตรวจแพทย์ถึงใช้งานไม่ได้ (ตอบ 1) โดย อยากรู้ 31มีค.62 เวลา 23:12:07
 ขอเบอร์ต่อห้องฝากครรภ์ (ตอบ 1) โดย Sa 25มีค.62 เวลา 15:05:54
 ตรวจพัฒนาการเด็ก (ตอบ 1) โดย ทราย 5มีค.62 เวลา 10:06:40
 เอ็กซ์เรย์ฟันราคาเท่าไหร่คะ (ตอบ 1) โดย 4141 24กพ.62 เวลา 12:36:52
 รบกวนปรับปรุงขั้นตอนตรวจเลือดค่ะ (ตอบ 1) โดย Sincerely 26กพ.62 เวลา 07:55:32
 ห้องพิเศษจองล่วงหน้าได้ไหม (ตอบ 1) โดย สิ 18กพ.62 เวลา 22:23:38
 คิวนัดหมอตา10โมง นั่งรอจนบ่ายสองยังไม่ถึ (ตอบ 1) โดย ผู้ใช้บริก 20กพ.62 เวลา 13:48:01
 ใช้สิทธิปกส. นอนห้องพิเศษ คลอดลูก (ตอบ 1) โดย มาย 6กพ.62 เวลา 17:37:47
 สอบถามเรื่องใบนัดทันตกรรม (ตอบ 1) โดย บบ 11กพ.62 เวลา 11:21:59
 ทำไมนัดตรวจออนไลน์ไม่ได้ค่ะ (ตอบ 1) โดย นภษร 4กพ.62 เวลา 19:56:22

  ตั้งคำถาม   ดูคำถามทั้งหมด

Website นี้ แสดงผลได้ดีใน Browser Google Chrome, Mozilla Firefox,Internet Explorer เวอร์ชั่น 7 ขึ้นไป

© 2010 By ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลมะการักษ์ จังหวัดกาญจนบุรี :)