โรงพยาบาลมะการักษ์
Makarak Hospital
 
  • Header
  • Header2
  • Header2
  • Header2
โรงพยาบาลมะการักษ์
 ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตน.นักจิตวิทยาคลินิก : ประกาศวันที่ 8กค.62
 ประกาศรับสมัคร_พนักงานกระทรวงสาธารณสุข : ประกาศวันที่ 8กค.62
 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) : ประกาศวันที่ 21พค.62
 ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตน.นักสังคมสงเคราห์ : ประกาศวันที่ 25เมษ.62
 ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นิติกร : ประกาศวันที่ 21พย.61
 ประกาศรับสมัครวิศวกรโยธา : ประกาศวันที่ 10ตค.61
 ประกาศรับสมัครนักกิจกรรมบำบัด : ประกาศวันที่ 31พค.61
 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิก : ประกาศวันที่ 4กย.60
 ประกาศรับสมัครนักจิตวิทยาคลินิก : ประกาศวันที่ 4กย.60
 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ นวก.คอมพิวเตอร์,นักจิตวิทยา : ประกาศวันที่ 3กค.60

{ประกาศรับสมัครงานทั้งหมด}
 ประกาศ_ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ จพ.การเงินและบัญชี : ประกาศวันที่ 18กค.62
 ประกาศ_ผู้มีสิทธิ์สอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี : ประกาศวันที่ 18กค.62
 ประกาศ_ผู้ผ่าน ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (รายวั : ประกาศวันที่ 21มิย.62
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านฯเลือกสรร ตน.นักสังคมสงเคราะห์ : ประกาศวันที่ 21มิย.62
 ประกาศ_ผู้ผ่าน ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ : ประกาศวันที่ 12มิย.62
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านฯครั้งที่1ตน.นักสังคมสงเคราะห์ : ประกาศวันที่ 6มิย.62
 ประกาศ_ผู้มีสิทธิสอบ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ : ประกาศวันที่ 5มิย.62
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตน.นักสังคมสงเคราะห์ : ประกาศวันที่ 31พค.62
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านฯ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป : ประกาศวันที่ 30เมษ.62
 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว ตน.นัดจัดการฯ : ประกาศวันที่ 25เมษ.62

{ประกาศผลรับสมัครงานทั้งหมด}
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุงานบ้าน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 กรกฎาคม 2562
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุสำนักงาน ใบนำส่งตรวจจุลชีววิทยา จำนวน 200 แพค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 กรกฎาคม 2562
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุสำนักงาน สติกเกอร์ THURMAL 9x6 ซม. จำนวน 300 ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 กรกฎาคม 2562
 ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 กรกฎาคม 2562
 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างบริการตรวจสุขภาพด้วยรถเอกซเรย์เคลื่อนที่ชนิดปลอดเชื้อ ในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 กรกฎาคม 2562
 ประกาศราคากลาง ซื้อbromocriptine ๒.๕ mg tab , calcium polystyrene sulfonate ๕ g sachet , calcitriol ๐.๒๕ mcg cap และ desflurane inhalation vapour โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 กรกฎาคม 2562
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ เครื่องพูดภายใน (INTERCOME) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 กรกฎาคม 2562
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุไตเทียม รายการ BLOOD TUBING SET จำนวน 500 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 กรกฎาคม 2562
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 กรกฎาคม 2562
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ รายการ แถบตรวจ HB (DONNOR) จำนวน 1,000 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 กรกฎาคม 2562
{ ดูทั้งหมด }
 ประกาศ จ้างเหมาบริการตรวจวิเคระาห์ทางห้องปฎิบัติกา : ประกาศวันที่ 24มิย.62
 ร่างประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์ : ประกาศวันที่ 11มิย.62
 ประกาศ เผยแพร่แผน จ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้ : ประกาศวันที่ 6มิย.62
 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด : ประกาศวันที่ 15พค.62
 ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างอาคารขนส่งกลางฯ : ประกาศวันที่ 1พค.62
 ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างห้องน้ำฯ : ประกาศวันที่ 29เมษ.62
 ร่างประกาศ ประกวดราคาซื้อยูนิตทำฟัน : ประกาศวันที่ 26เมษ.62
 ประกาศ ยูนิตทำฟัน : ประกาศวันที่ 27มีค.62
 ประกาศ ร่างประกวดราคายูนิตทำฟัน : ประกาศวันที่ 14มีค.62
 ประกาศราคากลาง ยูนิตทำฟัน : ประกาศวันที่ 14มีค.62

{ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้างทั้งหมด}
 ประกาศผู้ชนะงานจ้างฯโดยวิธีเฉพาะเจาะจง : ประกาศวันที่ 19กค.62
 ประกาศผู้ชนะงานจ้างฯโดยวิธีเฉพาะเจาะจง : ประกาศวันที่ 19กค.62
 ประกาศผู้ชนะงานจ้างฯโดยวิธีเฉพาะเจาะจง : ประกาศวันที่ 19กค.62
 ประกาศผู้ชนะงานซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง : ประกาศวันที่ 19กค.62
 ประกาศผู้ชนะงานซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง : ประกาศวันที่ 19กค.62
 ประกาศผู้ชนะงานจ้างฯโดยวิธีเฉพาะเจาะจง : ประกาศวันที่ 19กค.62
 ประกาศผู้ชนะงานจ้างฯโดยวิธีเฉพาะเจาะจง : ประกาศวันที่ 19กค.62
 ประกาศผู้ชนะงานจ้างฯโดยวิธีเฉพาะเจาะจง : ประกาศวันที่ 19กค.62
 ประกาศผู้ชนะงานจ้างฯโดยวิธีเฉพาะเจาะจง : ประกาศวันที่ 19กค.62
 ประกาศผู้ชนะงานจ้างฯโดยวิธีเฉพาะเจาะจง : ประกาศวันที่ 19กค.62

{ประกาศผลจัดซื้อ/จัดจ้างทั้งหมด}
ข่าวสารสุขภาพ/ยา
โรคในฤดูหนาว  
อ่านต่อ...
16มค.61
โรคแอนแทรกซ์ (Anthrax)  
อ่านต่อ...
30พย.60
ล้างมือ บ่อยครั้ง หยุดยั้งเชื้อโรค   
อ่านต่อ...
20มีค.57
ข่าวกิจกรรม
โครงการทำความดีมีคนชม  
อ่านต่อ...
6มค.57
ประกวดภาพถ่าย   
อ่านต่อ...
3มค.57

  ตั้งคำถาม   ดูคำถามทั้งหมด

Website นี้ แสดงผลได้ดีใน Browser Google Chrome, Mozilla Firefox,Internet Explorer เวอร์ชั่น 7 ขึ้นไป

© 2010 By ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลมะการักษ์ จังหวัดกาญจนบุรี :)