โรงพยาบาลมะการักษ์
Makarak Hospital
WOWSlider generated by WOWSlider.com
  • donate_head
  • header
  • header3
  • header5
  • header4
  • header2
  • header6
  • header7
  • header8
โรงพยาบาลมะการักษ์
 รับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ : ประกาศวันที่ 30พย.66
 รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ : ประกาศวันที่ 30พย.66
 รับย้ายและรับโอนข้าราชการ : ประกาศวันที่ 30พย.66
 ขอความอนุเคราะห์ร่วมทำบุญผ้าป่าเพื่อการศึกษา : ประกาศวันที่ 30พย.66
 รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งฯ : ประกาศวันที่ 28พย.66
 ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี วันที่ 8 ธค.2566 : ประกาศวันที่ 28พย.66
 รับสมัครข้าราชการเพื่อรับย้ายและรับโอน : ประกาศวันที่ 24พย.66
 รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ : ประกาศวันที่ 24พย.66
 รับสมัครข้าราชการเพื่อรับย้ายและโอน : ประกาศวันที่ 24พย.66
 รับย้ายและรับโอนข้าราชการ : ประกาศวันที่ 24พย.66

{ประกาศทั่วไปทั้งหมด}
 รับสมัครข้าราชการฯ เพื่อเลื่อนระดับชำนาญการพิเศษ : ประกาศวันที่ 27พย.66
 รับสมัคร_ลจค.(รายเดือน) ตน.พยาบาลวิชาชีพ 3 อัตรา : ประกาศวันที่ 15พย.66
 รับสมัคร_รายวันตนพนักงานช่วยเหลือคนไข้(ทันตกรรม) : ประกาศวันที่ 11ตค.66
 รับสมัคร_ลจค.(รายวัน) ตนพนักงานบริการ : ประกาศวันที่ 9ตค.66
 รับสมัคร_ลจค.(รายวัน) ตนพนักงานทั่วไป : ประกาศวันที่ 5ตค.66
 รับสมัคร_ลจค.(รายวัน) ตนพนักงานพิมพ์ : ประกาศวันที่ 27กย.66
 รับสมัคร_พกส. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี : ประกาศวันที่ 14กย.66
 รับสมัคร_ลจค.(รายวัน) ตนพนักงานประจำห้องยา : ประกาศวันที่ 12กย.66
 รับสมัคร_พกส.ประเมินเข้าสู่สายงานผู้ช่วยพยาบาล : ประกาศวันที่ 6กย.66
 รับสมัคร_ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 3ตำแหน่ง 6 อัตรา : ประกาศวันที่ 4กย.66

{ประกาศรับสมัครงานทั้งหมด}
 ผู้ผ่าน_ตน.พนักงานช่วยเหลือคนไข้(ทันตกรรม) รายวัน : ประกาศวันที่ 15พย.66
 มีสิทธิ์สอบ_ตน.พนักงานช่วยเหลือคนไข้(ทันตกรรม) : ประกาศวันที่ 7พย.66
 ผู้ผ่าน_ตน.พนักงานบริการ (รายวัน) : ประกาศวันที่ 27ตค.66
 ผู้ผ่าน_ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ (รายวัน) : ประกาศวันที่ 26ตค.66
 ผู้ผ่าน_ตน.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (PCC) : ประกาศวันที่ 24ตค.66
 ผู้ผ่าน_ตน.พนักงานทั่วไป(รายวัน) : ประกาศวันที่ 20ตค.66
 มีสิทธิ์สอบ_ลจค.รายวันตน.พนักงานบริการ : ประกาศวันที่ 19ตค.66
 มีสิทธิ์สอบ_ลจค.รายวันตน.พนักงานพิมพ์ : ประกาศวันที่ 19ตค.66
 มีสิทธิ์สอบ_ลจค.รายวันตน.พนักงานทั่วไป : ประกาศวันที่ 16ตค.66
 มีสิทธิสอบ สภ.ตน.จพ.การเงินและบัญชี : ประกาศวันที่ 12ตค.66

{ประกาศผลรับสมัครงานทั้งหมด}
 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 พฤศจิกายน 2566
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุสำนักงาน รายการสติกเกอร์ยาเปลี่ยนรุ่นตัวยาเหมือนเดิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 พฤศจิกายน 2566
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 พฤศจิกายน 2566
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุบริโภค จำนวน ๒๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 พฤศจิกายน 2566
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุบริโภค รายการเอนชัวร์(ขนาด2,400กรัม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 พฤศจิกายน 2566
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุบริโภค จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 พฤศจิกายน 2566
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุบริโภค จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 พฤศจิกายน 2566
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุบริโภค จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 พฤศจิกายน 2566
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานส่วนบริการผู้ป่วยและหอผู้ป่วยของโรงพยาบาลมะการักษ์ ระหว่างวันที่ 1 - 15 ธันวาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 พฤศจิกายน 2566
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุไฟฟ้า รายการ ปลั๊กไฟรางยาว สายยาว 5 เมตรมีที่เสียบ 5 ช่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 พฤศจิกายน 2566
{ ดูทั้งหมด }
 ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี ซื้อวัสดุผ้าและเครื่องแต่งก : ประกาศวันที่ 28พย.66
 ร่างประกาศจังหวัดกาญจนบุรี จ้างเหมาบริการฟอกเลือด : ประกาศวันที่ 22พย.66
 ร่างประกาศจังหวัดกาญจนบุรี ซื้อวัสดุผ้าและเครื่องแ : ประกาศวันที่ 16พย.66
 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ควา : ประกาศวันที่ 12ตค.66
 ประกาศประกวดราคาจัดจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารส : ประกาศวันที่ 12ตค.66
 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง : ประกาศวันที่ 12ตค.66
 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง : ประกาศวันที่ 12ตค.66
 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง : ประกาศวันที่ 6ตค.66
 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง : ประกาศวันที่ 6ตค.66
 ประกาศร่างเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์สารชีวเคมีในเลือด : ประกาศวันที่ 5ตค.66

{ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้างทั้งหมด}
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอา : ประกาศวันที่ 23พย.66
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตรวจเอกซเรย์คอมพิวเ : ประกาศวันที่ 15พย.66
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาสร้างศา : ประกาศวันที่ 27มิย.66
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารเก็บขยะ พร : ประกาศวันที่ 22มิย.66
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาติดตั้งโครงสร้าง แล : ประกาศวันที่ 7มิย.66
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเช่าเครื่องและอาหารเพาะ : ประกาศวันที่ 8พค.66
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้ว : ประกาศวันที่ 28กพ.66
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุง : ประกาศวันที่ 22กพ.66
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตรวจเอกซเรย์คอมพิวเ : ประกาศวันที่ 10กพ.66
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องควบคุมการให้สารล : ประกาศวันที่ 25มค.66

{ประกาศผลจัดซื้อ/จัดจ้างทั้งหมด}
ข่าวสารสุขภาพ/ยา
ข่าวกิจกรรม
โรคในฤดูหนาว  
อ่านต่อ...
27ตค.66
โรคในฤดูหนาว  
อ่านต่อ...
27ตค.66
โรคในฤดูหนาว  
อ่านต่อ...
27ตค.66
 อยากทราบกรอบอัตรกำลังงานจิตเวชของ รพ. คะ (ตอบ 3) โดย ต้องจิตร 11ตค.54 เวลา 13:54:24
 ห้องแลป (ตอบ 2) โดย กิต 7ตค.54 เวลา 21:57:47
 เรื่องเจาะน้ำคร่ำ (ตอบ 2) โดย ภัทร 12กย.54 เวลา 13:06:57
 มึนหัว ตาพลามั่ว แสบร้อนชานิดๆที่ข้อมือ (ตอบ 2) โดย สมชาย 31ตค.54 เวลา 15:29:16
 อยากทราบรายละเอียดเรื่องราคาห้องพิเศษนะค (ตอบ 2) โดย 1 17สค.54 เวลา 07:07:00
 อัตราค่าบริการตรวจสุขภาพประจำปี เท่าไรคะ (ตอบ 2) โดย นางณัฏฐธมน 27กค.54 เวลา 17:03:37
 ไข้เลือดออตอนใกล้หาย จะเป็นซ้ำอีกได้ไม๊ (ตอบ 2) โดย วิบูลย์ 12กค.54 เวลา 13:12:47
 อยากทราบเรื่องผลข้างเคียงของยา (ตอบ 2) โดย ทิฆัมพร 6กค.54 เวลา 17:08:51
 ปัญหาเรื่องยา (ตอบ 2) โดย ทิฆัมพร 10พค.54 เวลา 14:55:35
 ยาCELECOXIBมีผลข้างเคียงอย่างไร (ตอบ 2) โดย ทิฆัมพร 12เมษ.54 เวลา 11:49:26
 เอกสารผิดพลาด (ตอบ 2) โดย สิริมา 26ตค.65 เวลา 16:10:15
 สอบถาม (ตอบ 2) โดย กัญญารัตน์ 26เมษ.55 เวลา 15:16:39
 มีภาพกิจกรรมของโรงพยาบาลไหมค่ะ (ตอบ 2) โดย ศิรกานต์ 22เมษ.55 เวลา 21:12:28
 เรื่องการนัดตรวจออนไลน์ (ตอบ 2) โดย สุวดี 14มีค.55 เวลา 18:44:48
 อยากได้หนังสือ ชีวิตชีวามะการักษ์ (ตอบ 2) โดย สิทธิพร 19กพ.55 เวลา 15:04:44
 ที่โรงพยาบาลรับฝึกงานด้านประชาสัมพันรึเป (ตอบ 2) โดย กรรนิกร์ 28พย.54 เวลา 13:02:28
 สิทธิการรักษาพยาบาล(เบิกจ่ายตรง) (ตอบ 2) โดย ผู้มีสิทธิ 24พย.54 เวลา 17:59:07
 ขอทราบลายละเอียดเรื่องค่าตอบแทน (ตอบ 2) โดย จพง.ทันต 18ตค.54 เวลา 12:31:57
 ใช้สิทธิ์ประกันสังคม (ตอบ 2) โดย ยุ้ย 7กค.54 เวลา 15:24:15
 การใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงในการรักษาพยาบาล (ตอบ 2) โดย วิภาวดี 23พค.54 เวลา 17:01:45

  ตั้งคำถาม   ดูคำถามทั้งหมด

Website นี้ แสดงผลได้ดีใน Browser Google Chrome, Mozilla Firefox,Internet Explorer เวอร์ชั่น 7 ขึ้นไป

© 2010 By ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลมะการักษ์ จังหวัดกาญจนบุรี :)