โรงพยาบาลมะการักษ์
Makarak Hospital
WOWSlider generated by WOWSlider.com
  • donate_head
  • header
  • header3
  • header5
  • header4
  • header2
  • header6
  • header7
  • header8
โรงพยาบาลมะการักษ์
ระบบนัดตรวจล่วงหน้า
   ใส่เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก :

หากท่านมีอาการ ไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก ไม่อนุญาตให้ทำการนัดออนไลน์ ถ้าท่านมีอาการดังกล่าว จะต้องทำการตรวจที่คลิกทางเดินหายใจ (ARI) เท่านั้น หากปกปิดข้อมูล จะมีความผิดปรับไม่เกิน 20000 บาท

Website นี้ แสดงผลได้ดีใน Browser Google Chrome, Mozilla Firefox,Internet Explorer เวอร์ชั่น 7 ขึ้นไป

© 2010 By ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลมะการักษ์ จังหวัดกาญจนบุรี :)