โรงพยาบาลมะการักษ์
Makarak Hospital
WOWSlider generated by WOWSlider.com
  • donate_head
  • header
  • header3
  • header5
  • header4
  • header2
  • header6
  • header7
  • header8
โรงพยาบาลมะการักษ์
 รับย้ายและรับโอนข้าราชการ : ประกาศวันที่ 17เมษ.67
 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่รองผอก.ฝ่ายการแพทย์ คนที่ 1 รพ.อุตรดิตถ์ : ประกาศวันที่ 17เมษ.67
 แนวทางการสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรม เนื่องในประเพณีสงกรานต์ : ประกาศวันที่ 10เมษ.67
 ขอความอนุเคราะห์ติดประกาศขายทอดตลาด : ประกาศวันที่ 9เมษ.67
 ประกาศรับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส : ประกาศวันที่ 5เมษ.67
 การรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ : ประกาศวันที่ 5เมษ.67
 ขอเชิญร่วมบริจาคเงินทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีสงฆ์อาพาธ รพ.สงขลา ครั้งที่ 62 ประจำปี 2567 : ประกาศวันที่ 4เมษ.67
 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ : ประกาศวันที่ 2เมษ.67
 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เปลี่ยนแปลงสถานที่ดำเนินโครงการธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชน ปีงบประมาณ 2567 จังหวัดกาญจนบุรี : ประกาศวันที่ 2เมษ.67
 ชี้แจงสถานะของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกับมูลนิธิพลังงานสะอาดเพื่อประชาชน : ประกาศวันที่ 2เมษ.67

{ประกาศทั่วไปทั้งหมด}
 รับสมัคร_ขรก.ตน.พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ : ประกาศวันที่ 14มีค.67
 รับสมัคร_พนักงานกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 2 ตำแหน่ง : ประกาศวันที่ 23กพ.67
 รับสมัคร_ลจค.(รายวัน) ตนพนักงานช่วยเหลือคนไข้ : ประกาศวันที่ 7กพ.67
 รับสมัคร_ลจค.(รายวัน) 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา : ประกาศวันที่ 7กพ.67
 ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง วิศวกรโยธา : ประกาศวันที่ 18มค.67
 รับสมัคร_ลจค.(รายวัน) ตนพนักงานเปล : ประกาศวันที่ 15มค.67
 รับสมัครข้าราชการฯตำแหน่งเภสัชกรระดับชำนาญการพิเศษ : ประกาศวันที่ 12มค.67
 รับสมัคร_พกส.ประเมินเข้าสู่สายงานผู้ช่วยทันตแพทย์ : ประกาศวันที่ 28ธค.66
 รับสมัครข้าราชการฯ เพื่อเลื่อนระดับชำนาญการพิเศษ : ประกาศวันที่ 28ธค.66
 รับสมัคร_ลจค.(รายวัน) ตนพนักงานช่วยเหลือคนไข้ : ประกาศวันที่ 18ธค.66

{ประกาศรับสมัครงานทั้งหมด}
 ผู้ผ่าน_ตน.พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (รายวัน) : ประกาศวันที่ 20มีค.67
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตำแหน่ง วิศวกรโยธา : ประกาศวันที่ 15มีค.67
 ผู้ผ่าน_พกส. ตน.พนักงานบริการและพนักงานประจำห้องยา : ประกาศวันที่ 13มีค.67
 มีสิทธิ์สอบ_ลจค.รายวันตน.พนักงานช่วยเหลือคนไข้ : ประกาศวันที่ 11มีค.67
 มีสิทธิสอบ_ตน.พนักงานประจำห้องยา และพนักงานบริการ : ประกาศวันที่ 6มีค.67
 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินครั้งที1 ตำแหน่งวิศวกรโยธา : ประกาศวันที่ 6มีค.67
 ผู้ผ่าน_ตน.ตำแหน่งคนสวน (รายวัน) : ประกาศวันที่ 29กพ.67
 ผู้ผ่าน_ตน.พนักงานขับรถยนต์(รถไฟฟ้า) รายวัน : ประกาศวันที่ 29กพ.67
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบฯ ตำแหน่ง วิศวกรโยธา : ประกาศวันที่ 23กพ.67
 มีสิทธิ์สอบ_ตน.พนักงานขับรถยนต์(รถไฟฟ้า) : ประกาศวันที่ 20กพ.67

{ประกาศผลรับสมัครงานทั้งหมด}
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุอะไหล่การแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 เมษายน 2567
 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อIsoniazid GPO (Isoniazid ๑๐๐ mg) tablet, ๑ tablet , Pyrazinamide ๕๐๐ mg tablet, ๑ tablet และ Rifampicin ๔๕๐ mg capsule, tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 เมษายน 2567
 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อิbrimonidine ๐.๒ % eye drop ๕ ml bott โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 เมษายน 2567
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 เมษายน 2567
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 เมษายน 2567
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 เมษายน 2567
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพ เป็นภาษาเมียนมา/ไทย และบริการสุขภาพชาวต่างชาติ ของโครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพชาวต่างชาติ โรงพยาบาลมะการักษ์ ปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 เมษายน 2567
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 เมษายน 2567
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง รายการ แก็สถังใหญ่ (48 กก.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 เมษายน 2567
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 เมษายน 2567
{ ดูทั้งหมด }
 ร่างประกาศประกวดราคาซื้อ Carvedilol 6.25 mg Tablet : ประกาศวันที่ 11เมษ.67
 ร่างประกาศจังหวัดกาญจนบุรี ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ระบ : ประกาศวันที่ 11เมษ.67
 ร่างประกาศจังหวัดกาญจนบุรี ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำน : ประกาศวันที่ 5เมษ.67
 ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ร : ประกาศวันที่ 4เมษ.67
 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง : ประกาศวันที่ 3เมษ.67
 ร่างประกาศจังหวัดกาญจนบุรี ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ : ประกาศวันที่ 1เมษ.67
 ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอรา : ประกาศวันที่ 28มีค.67
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเปลี่ยนสลิงลิฟท์ : ประกาศวันที่ 22มีค.67
 ร่างประกาศจังหวัดกาญจนบุรี ครุภัณฑ์การแพทย์ : ประกาศวันที่ 21มีค.67
 ร่างประกาศจังหวัดกาญจนบุรี ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิท : ประกาศวันที่ 21มีค.67

{ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้างทั้งหมด}
ข่าวสารสุขภาพ/ยา
ข่าวกิจกรรม
โรคในฤดูหนาว  
อ่านต่อ...
27ตค.66
โรคในฤดูหนาว  
อ่านต่อ...
27ตค.66
โรคในฤดูหนาว  
อ่านต่อ...
27ตค.66
 ผ่าฟันคุด (ตอบ 4) โดย เจนจิรา 6พย.65 เวลา 16:14:53
 ห้องแลป (ตอบ 4) โดย กิต 7ตค.54 เวลา 21:57:47
 เรื่องเจาะน้ำคร่ำ (ตอบ 4) โดย ภัทร 12กย.54 เวลา 13:06:57
 มึนหัว ตาพลามั่ว แสบร้อนชานิดๆที่ข้อมือ (ตอบ 4) โดย สมชาย 31ตค.54 เวลา 15:29:16
 อยากทราบรายละเอียดเรื่องราคาห้องพิเศษนะค (ตอบ 4) โดย 1 17สค.54 เวลา 07:07:00
 อัตราค่าบริการตรวจสุขภาพประจำปี เท่าไรคะ (ตอบ 4) โดย นางณัฏฐธมน 27กค.54 เวลา 17:03:37
 ไข้เลือดออตอนใกล้หาย จะเป็นซ้ำอีกได้ไม๊ (ตอบ 4) โดย วิบูลย์ 12กค.54 เวลา 13:12:47
 อยากทราบเรื่องผลข้างเคียงของยา (ตอบ 4) โดย ทิฆัมพร 6กค.54 เวลา 17:08:51
 ปัญหาเรื่องยา (ตอบ 4) โดย ทิฆัมพร 10พค.54 เวลา 14:55:35
 ยาCELECOXIBมีผลข้างเคียงอย่างไร (ตอบ 4) โดย ทิฆัมพร 12เมษ.54 เวลา 11:49:26
 เอกสารผิดพลาด (ตอบ 4) โดย สิริมา 26ตค.65 เวลา 16:10:15
 สอบถาม (ตอบ 4) โดย กัญญารัตน์ 26เมษ.55 เวลา 15:16:39
 มีภาพกิจกรรมของโรงพยาบาลไหมค่ะ (ตอบ 4) โดย ศิรกานต์ 22เมษ.55 เวลา 21:12:28
 เรื่องการนัดตรวจออนไลน์ (ตอบ 4) โดย สุวดี 14มีค.55 เวลา 18:44:48
 อยากได้หนังสือ ชีวิตชีวามะการักษ์ (ตอบ 4) โดย สิทธิพร 19กพ.55 เวลา 15:04:44
 ที่โรงพยาบาลรับฝึกงานด้านประชาสัมพันรึเป (ตอบ 4) โดย กรรนิกร์ 28พย.54 เวลา 13:02:28
 สิทธิการรักษาพยาบาล(เบิกจ่ายตรง) (ตอบ 4) โดย ผู้มีสิทธิ 24พย.54 เวลา 17:59:07
 ขอทราบลายละเอียดเรื่องค่าตอบแทน (ตอบ 4) โดย จพง.ทันต 18ตค.54 เวลา 12:31:57
 ใช้สิทธิ์ประกันสังคม (ตอบ 4) โดย ยุ้ย 7กค.54 เวลา 15:24:15
 การใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงในการรักษาพยาบาล (ตอบ 4) โดย วิภาวดี 23พค.54 เวลา 17:01:45

  ตั้งคำถาม   ดูคำถามทั้งหมด

Website นี้ แสดงผลได้ดีใน Browser Google Chrome, Mozilla Firefox,Internet Explorer เวอร์ชั่น 7 ขึ้นไป

© 2010 By ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลมะการักษ์ จังหวัดกาญจนบุรี :)