โรงพยาบาลมะการักษ์
Makarak Hospital
WOWSlider generated by WOWSlider.com
  • donate_head
  • header
  • header3
  • header5
  • header4
  • header2
  • header6
  • header7
  • header8
โรงพยาบาลมะการักษ์
 รับสมัคร_ลจค. (รายเดือน) ตน.พยาบาลวิชาชีพ : ประกาศวันที่ 21กย.63
 รับสมัคร_ลจค.(รายวัน) ตน.พนักงานประจำห้องยา : ประกาศวันที่ 16กย.63
 ประกาศ_ขยายระยะเวลารับสมัครตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ : ประกาศวันที่ 5กย.63
 รับสมัคร_ลจค.รายวัน ตน.พนักงานช่วยเหลือคนไข้ : ประกาศวันที่ 31สค.63
 รับสมัครลูกจ้างชัวคราว รายวัน ตน.พนง.ช่วยเหลือคนไข : ประกาศวันที่ 27สค.63
 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว รายวัน ตน.พนักงานขับรถยนต์ : ประกาศวันที่ 27สค.63
 รับสมัคร_พกส.ตน.นวก.สาธารณสุข และตน.พนักงานซักฟอก : ประกาศวันที่ 21กค.63
 รับสมัคร_ลูกจ้างชั่วคราว รายเดือน ตน.พยาบาลวิชาชีพ : ประกาศวันที่ 21กค.63
 รับสมัคร_ตำแหน่งจพ.การเงินและบัญชีและพนักงานบริการ : ประกาศวันที่ 14พค.63
 รับสมัคร_ลูกจ้างชั่วคราว รายเดือน ตน.พนักงานทั่วไป : ประกาศวันที่ 13พค.63

{ประกาศรับสมัครงานทั้งหมด}
 ผู้ผ่านการเลือกสรร พนักงานช่วยเหลือคนไข้_ทันตกรรม : ประกาศวันที่ 25กย.63
 ประกาศ_ผู้มีสิทธิสอบ ตน.พนักงานช่วยเหลือคนไข้ : ประกาศวันที่ 18กย.63
 ประกาศ_ผู้ผ่าน ตน.พนักงานช่วยเหลือคนไข้(การพยาบาล) : ประกาศวันที่ 3กย.63
 ประกาศ_ผู้ผ่าน ตน.พยาบาลวิชาชีพ : ประกาศวันที่ 3กย.63
 ประกาศ_มีสิทธิ์สอบตน.พนักงานช่วยเหลือคนไข้(รายวัน) : ประกาศวันที่ 24สค.63
 ประกาศ_ผู้ผ่าน ตน.นวก.สาธารณสุข และพนักงานซักฟอก : ประกาศวันที่ 21สค.63
 ประกาศ_มีสิทธิสอบ ตน.นวก.สาธารณสุข พนักงานซักฟอก : ประกาศวันที่ 6สค.63
 ประกาศ_มีสิทธิสอบ ลจค. ตน.พยาบาลวิชาชีพ : ประกาศวันที่ 4สค.63
 ประกาศ_ผู้ผ่าน ตน.พนักงานช่วยเหลือคนไข้ การพยาบาล : ประกาศวันที่ 1กค.63
 ประกาศ_มีสิทธิ์สอบพนักงานช่วยเหลือคนไข้ : ประกาศวันที่ 24มิย.63

{ประกาศผลรับสมัครงานทั้งหมด}
 ประกาศราคากลาง จ้างบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ๔ เดือนต่อครั้ง จำนวน ๒๑๔ เครื่อง ( ๓ ครั้งต่อปี จำนวน ๒๑๔ เครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 กันยายน 2563
 ประกาศราคากลาง จ้างบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ๖ เดือนต่อครั้ง จำนวน ๑๗๕ เครื่อง (๒ ครั้งต่อปี จำนวน ๑๗๕ เครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 กันยายน 2563
 ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุบริโภค อาหารสด (ประจำวันที่ 1-31 ตุลาคม 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 กันยายน 2563
 ประกาศราคากลาง ซื้อamikacin ๕๐๐ mg/๒ ml inj ๒ ml vial , metformin ๕๐๐ mg tab , gabapentin ๓๐๐ mg cap , diazepam ๑๐ mg/๒ ml inj ๒ ml amp และ fluoxetine ๒๐ mg tab โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 กันยายน 2563
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมเครื่องบันทึกการบีบตัวของมดลูกและอัตราการเต้นของหัวใจทารกในครรภ์ ID 3681 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 กันยายน 2563
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ หน่วยงานห้องชันสูตรโรค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 กันยายน 2563
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ อาคารเฉลิมพระเกียรติชั้น 4 ห้อง 402 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 กันยายน 2563
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ DOOR SEAL โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 กันยายน 2563
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ EKG Patient Cabel 3 Lead โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 กันยายน 2563
 ประกาศราคากลาง ซื้อseretide accuhaler ๕๐/๒๕๐ mcg/dose ๖๐ dose bott , ezetimibe ๑๐ mg tab , voluven(haes-steril) ๖% inj ๕๐๐ ml bag และ labetalol ๑๐๐ mg/๒๐ ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 กันยายน 2563
{ ดูทั้งหมด }
 ประกาศราคากลาง จ้างปรับปรุง รพ.สต.บ้านกระต่ายเต้น : ประกาศวันที่ 30กค.63
 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องติดตามการทำงานขอ : ประกาศวันที่ 1กค.63
 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ2563 : ประกาศวันที่ 10มิย.63
 ร่างประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิด(ครั้ง3) : ประกาศวันที่ 15พค.63
 ร่างประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า(ครั้งท : ประกาศวันที่ 23มีค.63
 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดจ้างทำความสะอาด : ประกาศวันที่ 20กพ.63
 ร่างประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า : ประกาศวันที่ 20กพ.63
 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดจ้างทำความสะอาด : ประกาศวันที่ 20กพ.63
 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดจ้างทำความสะอาด : ประกาศวันที่ 20กพ.63
 ประกาศ ประกวดราคาจ้างตรวจเอกซเรย์CT : ประกาศวันที่ 5กพ.63

{ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้างทั้งหมด}
 ประกาศผู้ชนะฯ จ้างปรับปรุง รพ.สต.บ้านกระต่ายเต้น : ประกาศวันที่ 28สค.63
 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์เครื่องกำเนิดไฟฟ้า : ประกาศวันที่ 16มิย.63
 ประกาศผู้ชนะฯ รายการ ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ฯ : ประกาศวันที่ 8เมษ.63
 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจCT : ประกาศวันที่ 28กพ.63
 ประกาศผู้ชนะฯ จ้างตรวจสุขภาพด้วยรถเอกซเรย์ฯ : ประกาศวันที่ 6กพ.63
 ประกาศผู้ชนะฯ จ้างบริการตรวจสุขภาพด้วยรถเอกซเรย์ฯ : ประกาศวันที่ 30มค.63
 ประกาศผู้ชนะฯ จ้าง : ประกาศวันที่ 30มค.63
 ประกาศผู้ชนะฯ จ้างบริการตรวจแล็บเลือด กพ 63 : ประกาศวันที่ 30มค.63
 ประกาศผู้ชนะฯ จ้างปรับปรุงบานประตูลิฟต์โดยสารฯ : ประกาศวันที่ 30มค.63
 ประกาศผู้ชนะฯ จ้างทำงานทันตกรรมประดิษฐ์ กพ63 : ประกาศวันที่ 30มค.63

{ประกาศผลจัดซื้อ/จัดจ้างทั้งหมด}
ข่าวสารสุขภาพ/ยา
โรคในฤดูหนาว  
อ่านต่อ...
16มค.61
โรคแอนแทรกซ์ (Anthrax)  
อ่านต่อ...
30พย.60
ล้างมือ บ่อยครั้ง หยุดยั้งเชื้อโรค   
อ่านต่อ...
20มีค.57
ข่าวกิจกรรม
โครงการทำความดีมีคนชม  
อ่านต่อ...
6มค.57
ประกวดภาพถ่าย   
อ่านต่อ...
3มค.57
 ขูดหินปูนราคาเท่าไหร่คะ (ตอบ 0) โดย จันทกานต์ 28กย.63 เวลา 14:28:14
 ขูดหินปูน (ตอบ 1) โดย อิง 23กย.63 เวลา 22:00:55
 เด็กเป็น LD ต้องติดต่อยังไงคะ ยังไม่เคยต (ตอบ 1) โดย นัดดา 23กย.63 เวลา 09:52:51
 มะการักษ์มีคลินิคบำบัดผู้ใชสารเสพติดไหม (ตอบ 1) โดย วีรภัทร 24กย.63 เวลา 00:53:12
 แผลคีลอยด์ (ตอบ 1) โดย ชฎารัตน์ 22กย.63 เวลา 21:43:34
 ตรวจสุขภาพ (ตอบ 1) โดย ภาวิณี 14กย.63 เวลา 19:15:16
 ตรวจสุขภาพ (ตอบ 1) โดย ภาวิณี 14กย.63 เวลา 19:35:28
 ฟันผุแตกเป็นทางยาวลงไปตามแนวตั้ง (ตอบ 1) โดย ยุทธนา 14กย.63 เวลา 15:16:34
 ฟันผุแตกเป็นทางยาวลงไปตามแนวตั้ง (ตอบ 1) โดย ยุทธนา 14กย.63 เวลา 16:38:33
 เป็นแผลตรงขอบทวารครับระยะเวลาที่เป็นกี่เ (ตอบ 1) โดย รัตติกาล 14กย.63 เวลา 09:02:01
 นัดออนไลน์ล่วงหน้าได้กี่วันคะ (ตอบ 1) โดย Cherry 22กย.63 เวลา 08:36:17
 ถ้าอยากย้ายที่จัดฟันมาจัดที่รพ.ต้องทำไงบ (ตอบ 1) โดย ชลธิชา 13กย.63 เวลา 20:01:04
  ทำไมตอนนี้รับทำฟันแค่คิวออนไลน์เท่านั้น (ตอบ 1) โดย - 11กย.63 เวลา 18:50:23
 สามารถชื่นชมและร้องเรียนการให้บริการผ่าน (ตอบ 1) โดย คนไข้ 3กย.63 เวลา 11:37:26
 วิธีการรักษาน้ำท่วมปอด ไตวายเฉียบพลัน (ตอบ 0) โดย ลูกของพ่อ 3กย.63 เวลา 10:02:22
 ชั้นอายุรกรรมหญิง ชั้น 3 (ตอบ 1) โดย กฤติยา 21สค.63 เวลา 18:14:27
 นัดออนไลน์ (ตอบ 1) โดย เม 24สค.63 เวลา 23:28:58
 เปลี่ยนเบอร์มือถือ (ตอบ 0) โดย เม 10สค.63 เวลา 09:41:37
 ขอชื่นชม การบริการ (ตอบ 1) โดย ปียานุช 7สค.63 เวลา 13:09:20
 รปภ หน้าห้องฉุกเฉินเป่านกหวีดเสียงดังมาก (ตอบ 0) โดย ต้น 29กค.63 เวลา 10:58:25

  ตั้งคำถาม   ดูคำถามทั้งหมด

Website นี้ แสดงผลได้ดีใน Browser Google Chrome, Mozilla Firefox,Internet Explorer เวอร์ชั่น 7 ขึ้นไป

© 2010 By ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลมะการักษ์ จังหวัดกาญจนบุรี :)