โรงพยาบาลมะการักษ์
Makarak Hospital
WOWSlider generated by WOWSlider.com
  • donate_head
  • header
  • header3
  • header5
  • header4
  • header2
  • header6
  • header7
  • header8
โรงพยาบาลมะการักษ์
ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลมะการักษ์
วันที่ เรื่อง
31 สิงหาคม 2564 ประกาศ_ผู้ผ่าน ตน.พนักงานพิมพ์
10 สิงหาคม 2564 ประกาศ_ผู้ผ่านตน.พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (การพยาบาล)
4 สิงหาคม 2564 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตำแหน่ง วิศวกรโยธา
29 กรกฎาคม 2564 ประกาศผู้ผ่านการเลือกสรรฯ ตน.นักวิชาการสาธารณสุข
29 กรกฎาคม 2564 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านฯตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
27 กรกฎาคม 2564 ประกาศ_ผู้ผ่าน ตน.พนักงานประจำห้องยา
27 กรกฎาคม 2564 ประกาศ_ผู้ผ่าน ตน.ผู้ช่วยช่างทั่วไป
21 กรกฎาคม 2564 ประกาศ_ผู้มีสิทธิสอบ ตน.ผู้ช่วยช่างทั่วไป
21 กรกฎาคม 2564 ประกาศ_ผู้มีสิทธิสอบ ตน.พนักงานประจำห้องยา
16 กรกฎาคม 2564 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านฯครั้งที่ 1 ตำแหน่ง วิศวกรโยธา
14 กรกฎาคม 2564 ประกาศรายชือผู้ผ่านฯครั้งที1ตน.นักวิชาการสาธารณสุข
9 กรกฎาคม 2564 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านครั้งที1ตน.นวก.การเงินและบัญชี
9 กรกฎาคม 2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง วิศวกรโยธา
6 กรกฎาคม 2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบฯตน.นักวิชาการสาธารณสุข
29 มิถุนายน 2564 รายชื่อ_มีสิทธิ์ประเมิน ตน.ผู้ช่วยช่างทั่วไป
29 มิถุนายน 2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบฯตน.นวก.การเงินและบัญชี
11 มิถุนายน 2564 ประกาศ_ผู้ผ่าน ตน. พนักงานเปล
11 มิถุนายน 2564 ประกาศ_มีสิทธิ์สอบ ตน.พยาบาลวิชาชีพ
10 มิถุนายน 2564 ประกาศ_ผู้มีสิทธิ์สอบ ตน.พนักงานเปล
7 มิถุนายน 2564 ประกาศ_ผู้ผ่าน ตน.พยาบาลวิชาชีพ (กลุ่มการพยาบาล)
31 พฤษภาคม 2564 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านฯครั้งที่ 1 ตำแหน่ง วิศวกรโยธา
28 พฤษภาคม 2564 ประกาศ_ผู้มีสิทธิ์สอบ ตน.พยาบาลวิชาชีพ
28 พฤษภาคม 2564 ประกาศ_ผู้ผ่าน ตน.พนักงานขับรถยนต์
24 พฤษภาคม 2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบฯ ตำแหน่ง วิศวกรโยธา
30 เมษายน 2564 ประกาศ_ผู้ผ่าน ตน.จพ.ธุรการ (การเงิน)
26 เมษายน 2564 ประกาศ_ผู้มีสิทธิสัมภาษณ์ ตน.จพ.ธุรการ (การเงิน)
20 เมษายน 2564 มีสิทธิ์สอบข้อเขียน_ตำแหน่ง จพ.ธุรการ (การเงิน)
29 มีนาคม 2564 ประกาศ_ผู้ผ่าน ตน.พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (ทันตกรรม)
25 มีนาคม 2564 ประกาศเปลี่ยนวิธีสอบสัมภาษณ์
23 มีนาคม 2564 ประกาศ_ผู้มีสิทธิ์สอบ ตน.พนักงานช่วยเหลือคนไข้
17 มีนาคม 2564 ประกาศ_ผู้ผ่าน ตน.พนักงานช่วยเหลือคนไข้
17 มีนาคม 2564 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านฯครั้งที่ 1 ตำแหน่ง วิศวกรโยธา
8 มีนาคม 2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง วิศวกรโยธา
28 มกราคม 2564 ประกาศ_ผู้ผ่านการคัดเลือก จำนวน 6 ตำแหน่ง 8 อัตรา
28 มกราคม 2564 ประกาศ_ผู้ผ่านการคัดเลือก จำนวน 6 ตำแหน่ง 8 อัตรา
26 มกราคม 2564 ประกาศ_มีสิทธิสอบ ตำแหน่งต่างๆ 6 ตำแหน่ง 8 อัตรา
28 ธันวาคม 2563 ประกาศ_ผู้ผ่านการคัดเลือก ตน.เจ้าพนักงานพัสดุ
18 ธันวาคม 2563 ประกาศผลสอบข้อเขียน เจ้าพนักงานพัสดุ
18 ธันวาคม 2563 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านฯ ตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิก
8 ธันวาคม 2563 ประกาศ_รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตน.เจ้าพนักงานพัสดุ
3 ธันวาคม 2563 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านครั้งที่1 ตน.นักจิตวิทยาคลินิก
17 พฤศจิกายน 2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตน.นักจิตวิทยาคลินิก
10 พฤศจิกายน 2563 ประกาศผู้ผ่านการเลือกสรรฯ ตน.นักวิชาการสาธารณสุข
9 พฤศจิกายน 2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบฯ ตำแหน่ง วิศวกรโยธา
26 ตุลาคม 2563 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านครั้งที1ตน.นักวิชาการสาธารณสุข
22 ตุลาคม 2563 ประกาศ_ผู้ผ่านการเลือกสรร ตน.พนักงานขับรถยนต์
16 ตุลาคม 2563 ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตน.พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา
15 ตุลาคม 2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตน.นักวิชาการสาธารณสุข
14 ตุลาคม 2563 ประกาศ_ผู้ผ่านการเลือกสรร ตน.พนักงานประจำห้องยา
8 ตุลาคม 2563 ประกาศ_ผู้ผ่าน ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
6 ตุลาคม 2563 ผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ตน.พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา
6 ตุลาคม 2563 รายชื่อ_มีสิทธิสอบคัดเลือก ตน.พนักงานประจำห้องยา
5 ตุลาคม 2563 ประกาศ_ผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ตน.พยาบาลวิชาชีพ
25 กันยายน 2563 ผู้ผ่านการเลือกสรร พนักงานช่วยเหลือคนไข้_ทันตกรรม
18 กันยายน 2563 ประกาศ_ผู้มีสิทธิสอบ ตน.พนักงานช่วยเหลือคนไข้
3 กันยายน 2563 ประกาศ_ผู้ผ่าน ตน.พนักงานช่วยเหลือคนไข้(การพยาบาล)
3 กันยายน 2563 ประกาศ_ผู้ผ่าน ตน.พยาบาลวิชาชีพ
24 สิงหาคม 2563 ประกาศ_มีสิทธิ์สอบตน.พนักงานช่วยเหลือคนไข้(รายวัน)
21 สิงหาคม 2563 ประกาศ_ผู้ผ่าน ตน.นวก.สาธารณสุข และพนักงานซักฟอก
6 สิงหาคม 2563 ประกาศ_มีสิทธิสอบ ตน.นวก.สาธารณสุข พนักงานซักฟอก
4 สิงหาคม 2563 ประกาศ_มีสิทธิสอบ ลจค. ตน.พยาบาลวิชาชีพ
1 กรกฎาคม 2563 ประกาศ_ผู้ผ่าน ตน.พนักงานช่วยเหลือคนไข้ การพยาบาล
24 มิถุนายน 2563 ประกาศ_มีสิทธิ์สอบพนักงานช่วยเหลือคนไข้
2 มิถุนายน 2563 ประกาศ_ผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้่างเป็น พกส.
28 พฤษภาคม 2563 ประกาศ_มีสิทธิ สัมภาษณ์ ตน.เจ้าพนักงานการเงินฯ
25 พฤษภาคม 2563 ประกาศ_ผู้มีสิทธิสอบ ลจค. ตน. พนักงานบริการ
25 พฤษภาคม 2563 ประกาศ_มีสิทธิสอบ ตน.จพ.การเงินฯ ตน.พนักงานบริการ
7 พฤษภาคม 2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตน.นักจิตวิทยาคลินิก
13 เมษายน 2563 ประกาศ_ผู้ผ่าน ตน.จพ.ธุรการ และตน.พนักงานบริการ
13 เมษายน 2563 ประกาศ_ผู้ผ่าน ตำแหน่งพนักงานบริการ
1 เมษายน 2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ และตำแหน่งพนักงานบริการ (ขับรถยนต์)
30 มีนาคม 2563 ประกาศ_ผู้มีสิทธิ์สอบ จพ.ธุรการ และ พนักงานบริการ
30 มีนาคม 2563 ประกาศ_ผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่งพนักงานบริการ
30 มีนาคม 2563 ประกาศผู้ผ่าน_ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
23 มีนาคม 2563 ประกาศ_ผู้ผ่าน ตน.พนักงานช่วยเหลือคนไข้(การพยาบาล)
23 มีนาคม 2563 ประกาศ_ผู้มีสิทธิ์สอบ ตน.พยาบาลวิชาชีพ
23 มีนาคม 2563 ประกาศผู้ผ่าน_ตน.พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (ทันตกรรม)
18 มีนาคม 2563 ประกาศ_ผู้มีสิทธิสอบ ตน.พนักงานช่วยเหลือคนไข้
16 มีนาคม 2563 ประกาศ_ผู้มีสิทธิสอบ ตน.พนักงานช่วยเหลือคนไข้
30 มกราคม 2563 ประกาศ_ผู้ผ่าน ตน.พนักงานช่วยเหลือคนไข้
24 มกราคม 2563 ประกาศ_ผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
20 มกราคม 2563 ประกาศ_ผู้ผ่าน ตน.พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (ทันตกรรม)
10 มกราคม 2563 ประกาศ_ผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อบรรจุเป็น พกส
10 มกราคม 2563 ประกาศ_ผู้ผ่าน ตน.พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (ทันตกรรม)
3 มกราคม 2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตน.นักจิตวิทยาคลินิก
3 มกราคม 2563 ประกาศ_ผู้มีสิทธิ์สอบ ตน.พนักงานช่วยเหลือคนไข้
2 มกราคม 2563 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านฯ ตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด
16 ธันวาคม 2562 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านฯ ครั้งที่1ตน.นักกิจกรรมบำบัด
9 ธันวาคม 2562 ประกาศ_ผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้าง พนักงานกระทรวงฯ
3 ธันวาคม 2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด
29 พฤศจิกายน 2562 ประกาศ_ผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงานกระทรวงฯ
11 พฤศจิกายน 2562 ประกาศ_ผู้ผ่าน ตน.พนักงานช่วยเหลือคนไข้
7 พฤศจิกายน 2562 ประกาศรายชื่อผู้ผ่าน ตน.พนักงานช่วยเหลือคนไข้
5 พฤศจิกายน 2562 ประกาศ_ผู้มีสิทธิ์สอบ ตน.พนักงานช่วยเหลือคนไข้
29 ตุลาคม 2562 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ
25 ตุลาคม 2562 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านฯ ครั้งที่1ตน.เจ้าพนักงานพัสดุ
22 ตุลาคม 2562 ประกาศรายชื่อผู้ผ่าน ตน.เจ้าพนักงานธุรการ
17 ตุลาคม 2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ
15 ตุลาคม 2562 ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตน.เจ้าพนักงานธุรการ
8 ตุลาคม 2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตน.เจ้าพนักงานธุรการ
4 ตุลาคม 2562 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านฯ ตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิก
1 ตุลาคม 2562 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านฯ ครั้งที่1ตน.เจ้าพนักงานพัสดุ
26 กันยายน 2562 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน ตน.พนักงานทั่วไป
26 กันยายน 2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ
25 กันยายน 2562 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านฯ ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด
19 กันยายน 2562 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านฯครั้งที 1ตน.นักจิตวิทยาคลินิก
12 กันยายน 2562 ประกาศ ผู้ผ่าน ตน. เจ้าพนักงานธุรการ
11 กันยายน 2562 ประกาศรายชือผู้มีสิทธิสอบฯตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิก
5 กันยายน 2562 ประกาศผู้ผ่านการเลือกสรรตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติ
4 กันยายน 2562 ประกาศ_ผู้ผ่าน ครั้งที่ 1 ตน.เจ้าพนักงานธุรการ
4 กันยายน 2562 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านฯครั้งที1ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด
30 สิงหาคม 2562 ประกาศผู้ผ่านฯ ตน.พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (รายวัน)
28 สิงหาคม 2562 ประกาศ_ผู้ผ่าน ตน. เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
28 สิงหาคม 2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตน.เจ้าพนักงานธุรการ
26 สิงหาคม 2562 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินฯครั้งที่1 ตน.จพ.เวชสถิติ
23 สิงหาคม 2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบฯ ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด
21 สิงหาคม 2562 ประกาศ_ผู้ผ่าน ตน. เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
15 สิงหาคม 2562 ประกาศ_ผู้มีสิทธิ์สอบ จพ.เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
15 สิงหาคม 2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตน.เจ้าพนักงานเวชสถิติ
1 สิงหาคม 2562 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านฯตน.พนง.ช่วยเหลือคนไข้(รายวัน)
24 กรกฎาคม 2562 ประกาศ_ผู้ผ่าน ตำแหน่ง จพ.การเงินและบัญชี
18 กรกฎาคม 2562 ประกาศ_ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ จพ.การเงินและบัญชี
18 กรกฎาคม 2562 ประกาศ_ผู้มีสิทธิ์สอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
21 มิถุนายน 2562 ประกาศ_ผู้ผ่าน ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (รายวั
21 มิถุนายน 2562 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านฯเลือกสรร ตน.นักสังคมสงเคราะห์
12 มิถุนายน 2562 ประกาศ_ผู้ผ่าน ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
6 มิถุนายน 2562 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านฯครั้งที่1ตน.นักสังคมสงเคราะห์
5 มิถุนายน 2562 ประกาศ_ผู้มีสิทธิสอบ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
31 พฤษภาคม 2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตน.นักสังคมสงเคราะห์
30 เมษายน 2562 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านฯ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
25 เมษายน 2562 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว ตน.นัดจัดการฯ
4 มกราคม 2562 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตำแหน่งนิติกร
18 ธันวาคม 2561 ประกาศผู้ผ่านการประเมิน ครั้งที่ 1 นิติกร
13 ธันวาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตำแหน่งวิศวกรโยธา
11 ธันวาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตำแหน่ง นิติกร
27 พฤศจิกายน 2561 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมิน ตำแหน่ง วิศวกรโยธา
21 พฤศจิกายน 2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตำแหน่งวิศวกรโยธา
31 กรกฎาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด
13 กรกฎาคม 2561 ประกาศผล รายชื่อผู้ผ่านนักกิจกรรมบำบัด ครั้งที่ 1
5 กรกฎาคม 2561 รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด
6 ตุลาคม 2560 ประกาศผลผู้ผ่านการเลือกสรร ตำแหน่งนักจิตวิทยา
15 กันยายน 2560 รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ นักจิตวิทยาคลินิก
24 กรกฎาคม 2560 รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตำแหน่งนวก.คอมพิวเตอร์
7 กรกฎาคม 2560 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินครั้งที่1 นวก.คอมพิวเตอร์
8 มิถุนายน 2559 ผู้ผ่านการเลือกสรร ตำแหน่งนักกายภาพ
31 พฤษภาคม 2559 ประกาศผล ตำแหน่งนักกายภาพ ครั้งที่ 1
10 พฤษภาคม 2559 ผู้ผ่านการเลือกสรร ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ
27 เมษายน 2559 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินครั้งที่1 นวก.พัสดุ
14 สิงหาคม 2558 ผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
28 กรกฎาคม 2558 ประกาศ รายชื่อ นักวิทยาศาตร์การแพทย์ ครั้งที่1
30 มิถุนายน 2558 ประกาศผล ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 1
20 พฤษภาคม 2558 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
30 ธันวาคม 2557 ผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
17 พฤศจิกายน 2557 รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร พนักงานราชการทั่วไป
5 กันยายน 2557 รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร พนักงานราชการทั่วไป
18 พฤศจิกายน 2556 ผู้ผ่านการเลือกสรร นวก โสตฯ,จพ.การเงินและบัญชี
6 กันยายน 2556 รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
5 เมษายน 2556 รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์
11 ตุลาคม 2555 รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล,
24 มกราคม 2555 รายชื่อผู้ที่สอบผ่าน ตำแหน่ง พนักงานพัสดุ,จพง.การเงินและบัญชี

Website นี้ แสดงผลได้ดีใน Browser Google Chrome, Mozilla Firefox,Internet Explorer เวอร์ชั่น 7 ขึ้นไป

© 2010 By ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลมะการักษ์ จังหวัดกาญจนบุรี :)