โรงพยาบาลมะการักษ์
Makarak Hospital
WOWSlider generated by WOWSlider.com
  • donate_head
  • header
  • header3
  • header5
  • header4
  • header2
  • header6
  • header7
  • header8
โรงพยาบาลมะการักษ์
ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลมะการักษ์
วันที่ เรื่อง
14 มีนาคม 2567 รับสมัคร_ขรก.ตน.พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
23 กุมภาพันธ์ 2567 รับสมัคร_พนักงานกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 2 ตำแหน่ง
7 กุมภาพันธ์ 2567 รับสมัคร_ลจค.(รายวัน) ตนพนักงานช่วยเหลือคนไข้
7 กุมภาพันธ์ 2567 รับสมัคร_ลจค.(รายวัน) 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา
18 มกราคม 2567 ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง วิศวกรโยธา
15 มกราคม 2567 รับสมัคร_ลจค.(รายวัน) ตนพนักงานเปล
12 มกราคม 2567 รับสมัครข้าราชการฯตำแหน่งเภสัชกรระดับชำนาญการพิเศษ
28 ธันวาคม 2566 รับสมัคร_พกส.ประเมินเข้าสู่สายงานผู้ช่วยทันตแพทย์
28 ธันวาคม 2566 รับสมัครข้าราชการฯ เพื่อเลื่อนระดับชำนาญการพิเศษ
18 ธันวาคม 2566 รับสมัคร_ลจค.(รายวัน) ตนพนักงานช่วยเหลือคนไข้
6 ธันวาคม 2566 รับสมัคร_ลจค.(รายวัน) ตนพนักงานทั่วไป
27 พฤศจิกายน 2566 รับสมัครข้าราชการฯ เพื่อเลื่อนระดับชำนาญการพิเศษ
15 พฤศจิกายน 2566 รับสมัคร_ลจค.(รายเดือน) ตน.พยาบาลวิชาชีพ 3 อัตรา
11 ตุลาคม 2566 รับสมัคร_รายวันตนพนักงานช่วยเหลือคนไข้(ทันตกรรม)
9 ตุลาคม 2566 รับสมัคร_ลจค.(รายวัน) ตนพนักงานบริการ
5 ตุลาคม 2566 รับสมัคร_ลจค.(รายวัน) ตนพนักงานทั่วไป
27 กันยายน 2566 รับสมัคร_ลจค.(รายวัน) ตนพนักงานพิมพ์
14 กันยายน 2566 รับสมัคร_พกส. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
12 กันยายน 2566 รับสมัคร_ลจค.(รายวัน) ตนพนักงานประจำห้องยา
6 กันยายน 2566 รับสมัคร_พกส.ประเมินเข้าสู่สายงานผู้ช่วยพยาบาล
4 กันยายน 2566 รับสมัคร_ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 3ตำแหน่ง 6 อัตรา
11 สิงหาคม 2566 รับสมัคร_จพ.การเงินและบัญชี (รายวัน)
8 สิงหาคม 2566 รับย้าย_ข้าราชการตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล
7 สิงหาคม 2566 ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เภสัชกร
22 มิถุนายน 2566 รับสมัคร_ลจค. (รายเดือน) ตน.พยาบาลวิชาชีพ
20 มิถุนายน 2566 รับสมัคร_ลจค.(รายวัน) ตนพนักงานประจำห้องยา
14 มิถุนายน 2566 รับสมัคร_ลจค.(รายวัน)ตนพนักงานประจำห้องทดลอง
8 มิถุนายน 2566 รับสมัคร_พกส.ตน.พนักงานเปลและพนักงานบริการ (พัสดุ)
29 พฤษภาคม 2566 ประกาศรับสมัครพนักงานราชการฯ ตน.นักเทคนิคการแพทย์
24 พฤษภาคม 2566 รับสมัคร_ลจค.(รายวัน) ตนพนักงานประจำห้องยา
19 พฤษภาคม 2566 ประกาศรับสมัครพนักงานราชการฯ ตำแหน่ง จพ.เภสัชกรรม
9 พฤษภาคม 2566 รับสมัคร_จพ.การเงินและบัญชี (รายวัน)
7 พฤษภาคม 2566 รับสมัคร_ลจค. ตน.พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (การพยาบาล)
28 เมษายน 2566 รับสมัครพนักงานกระทรวงฯตน.จพ.การเงินและบัญชี2อัตรา
11 เมษายน 2566 รับสมัคร_รายวันตน.พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (ทันตกรรม)
30 มีนาคม 2566 รับสมัครข้าราชการฯ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพและเภสัชกร
17 มีนาคม 2566 รับสมัคร_พกส.ตำแหน่งผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด
17 มีนาคม 2566 รับสมัคร_พกส.ตน.พนักงานบริการ+พนักงานข้บรถยนต์
17 มีนาคม 2566 รับสมัคร_ลจค.(รายเดือน) ตน.พยาบาลวิชาชีพ
15 มีนาคม 2566 ประกาศรับสมัครพนักงานราชการฯ ตน.นักเทคนิคการแพทย์
10 กุมภาพันธ์ 2566 รับสมัคร_พกส.ตน.พนักงานบริการ (การพยาบาล)
9 กุมภาพันธ์ 2566 รับสมัคร_ลจค.(รายเดือน) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
2 กุมภาพันธ์ 2566 ประกาศรับสมัครพนักงานราชการฯ ตน.นักเทคนิคการแพทย์
2 กุมภาพันธ์ 2566 ประกาศรับสมัครพนักงานราชการฯ ตำแหน่ง วิศวกรไฟฟ้า
6 มกราคม 2566 รับสมัคร_ตน.พนักงานช่วยเหลือคนไข้ พนักงานบริการ
3 มกราคม 2566 รับสมัคร_พกส.ตน.เจ้าพนักงานธุรการ(ปฏิบัติงานพัสดุ)
3 มกราคม 2566 รับสมัคร_ลจค.(รายวัน) ตน.พนักงานขับรถยนต์
29 ธันวาคม 2565 ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นิติกร
19 ธันวาคม 2565 รับสมัคร_ลจค.ตน.พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (ทันตกรรม)
16 ธันวาคม 2565 รับสมัคร_ลจค.(รายวัน) ตน.พนักงานเปล
15 พฤศจิกายน 2565 รับสมัคร_ลจค.(รายวัน) ตน.พนักงานพิมพ์
14 พฤศจิกายน 2565 รับสมัคร_ลจค. (รายวัน) ตน.พนักงานประจำห้องยา
9 พฤศจิกายน 2565 รับสมัคร_ลจค. ตน.พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (การพยาบาล)
1 พฤศจิกายน 2565 รับสมัคร_ลจค. (รายวัน) ตน.พนักงานพิมพ์
1 พฤศจิกายน 2565 รับสมัคร_พนักงานกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 3 ตำแหน่ง
27 ตุลาคม 2565 ประกาศรับสมัครพนักงานราชการฯ ตำแหน่ง จพ.เภสัชกรรม
26 ตุลาคม 2565 รับสมัคร_ลจค(รายวัน) พ.ขับรถยนต์,พ.ข่วยเหลือคนไข้
19 ตุลาคม 2565 ประกาศรับสมัคร_ประเมินเข้าสู่สายงานผู้ช่วยพยาบาล
19 ตุลาคม 2565 ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง วิศวกรโยธา
5 ตุลาคม 2565 ขยาย_ประกาศรับสมัคร ลจค.(รายวัน) ตน.นิติกร
3 ตุลาคม 2565 รับสมัคร_ลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตน.นิติกร
21 กันยายน 2565 ประกาศขยายเวลารับสมัครพนักงานราชการฯ จพ.เภสัชกรรม
6 กันยายน 2565 รับสมัคร_ลจค. (รายเดือน) ตน.พยาบาลวิชาชีพ
17 สิงหาคม 2565 ประกาศรับสมัครพนักงานราชการฯ ตำแหน่ง จพ.เภสัชกรรม
16 สิงหาคม 2565 รับสมัคร_ลจค.รายวัน ตน.พนักงานประจำห้องยา
20 มิถุนายน 2565 รับสมัคร_พนักงานประจำห้องยา (รายวัน)
20 มิถุนายน 2565 รับสมัคร_พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (ทันตกรรม)
28 กุมภาพันธ์ 2565 ประกาศ_ผู้ผ่าน ตน.นักวิชาการสาธารณสุข (สุขศึกษา)
25 กุมภาพันธ์ 2565 รับสมัคร_พกส. ตน.นักเทคนิคการแพทย์
24 กุมภาพันธ์ 2565 รับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ จำนวน3ตำแหน่ง28อัตรา
9 กุมภาพันธ์ 2565 รับสมัคร_พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (กลุ่มงานทันตกรรม)
13 มกราคม 2565 รับสมัคร_พกส. ตน.นักวิชาการสาธารณสุข (สุขศึกษา)
5 มกราคม 2565 รับสมัคร_ลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) จำนวน 2 ตำแหน่ง
21 ธันวาคม 2564 ประกาศรับสมัครพนักงานราชการฯ ตำแหน่ง จพ.เภสัชกรรม
13 ธันวาคม 2564 ประกาศรับสมัครพนักงานราชการฯ ตน.นักสังคมสงเคราะห์
13 ธันวาคม 2564 ประกาศรับสมัครพนักงานราชการฯตน.จพ.การเงินและบัญชี
24 พฤศจิกายน 2564 ประกาศรับสมัครพนักงานราชการฯ ตำแหน่ง ผู้ช่วยพยาบาล
15 พฤศจิกายน 2564 รับสมัคร_พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (รายวัน) การพยาบาล
23 กันยายน 2564 ประกาศขยายเวลารับสมัครพนักงานราชการฯ จพ.เภสัชกรรม
8 กันยายน 2564 ประกาศรับสมัครพนักงานราชการฯ ตำแหน่ง จพ.เภสัชกรรม
6 กรกฎาคม 2564 รับสมัคร_พกส.ตำแหน่งผู้ช่วยช่างทั่วไป
6 กรกฎาคม 2564 รับสมัคร_ลจค. (รายวัน) พนักงานประจำห้องยา
22 มิถุนายน 2564 ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง วิศวกรโยธา
18 มิถุนายน 2564 ประกาศรับสมัครพนักงานราชการฯตน.นักวิชาการสาธารณสุข
18 มิถุนายน 2564 ประกาศรับสมัครพนักงานราชการฯตน.นวก.การเงินและบัญชี
17 มิถุนายน 2564 รับสมัคร_พกส. ตน. ผู้ช่วยช่างทั่วไป
17 มิถุนายน 2564 ผู้ผ่าน_ตน.พยาบาลวิชาชีพ (การพยาบาลชุมชน)
28 พฤษภาคม 2564 รับสมัคร_ลจค.(รายวัน) พนักงานเปล 7 อัตรา
18 พฤษภาคม 2564 รับสมัคร_ตน.พยาบาลวิชาชีพ (กลุ่มงานการพยาบาล)
18 พฤษภาคม 2564 รับสมัคร_ตน.พยาบาลวิชาชีพ (งานการพยาบาลชุมชน)
19 เมษายน 2564 ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง วิศวกรโยธา
5 เมษายน 2564 รับสมัคร_พกส.ตน.เจ้าพนักงานธุรการ (การเงิน)
10 มีนาคม 2564 รับสมัคร_พกส.ตน.พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (ทันตกรรม)
9 มีนาคม 2564 รับสมัคร_พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (การพยาบาล)
1 กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศขยายเวลารับสมัครพนักงานราชการฯ ตน.วิศวกรโยธา
18 มกราคม 2564 ประกาศรับสมัคร_พกส. 6 ตำแหน่ง จำนวน 8 อัตรา
29 ธันวาคม 2563 ประกาศขยายเวลารับสมัครพนักงานราชการฯ ตน.วิศวกรโยธา
25 พฤศจิกายน 2563 ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง วิศวกรโยธา
18 พฤศจิกายน 2563 รับสมัคร_พนักงานกระทรวงฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ
28 ตุลาคม 2563 ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง วิศวกรโยธา
7 ตุลาคม 2563 ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตน.นักจิตวิทยาคลินิก
30 กันยายน 2563 ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตน.นักวิชาการสาธารณสุข
21 กันยายน 2563 รับสมัคร_ลจค. (รายเดือน) ตน.พยาบาลวิชาชีพ
16 กันยายน 2563 รับสมัคร_ลจค.(รายวัน) ตน.พนักงานประจำห้องยา
5 กันยายน 2563 ประกาศ_ขยายระยะเวลารับสมัครตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
31 สิงหาคม 2563 รับสมัคร_ลจค.รายวัน ตน.พนักงานช่วยเหลือคนไข้
27 สิงหาคม 2563 รับสมัครลูกจ้างชัวคราว รายวัน ตน.พนง.ช่วยเหลือคนไข
27 สิงหาคม 2563 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว รายวัน ตน.พนักงานขับรถยนต์
21 กรกฎาคม 2563 รับสมัคร_พกส.ตน.นวก.สาธารณสุข และตน.พนักงานซักฟอก
21 กรกฎาคม 2563 รับสมัคร_ลูกจ้างชั่วคราว รายเดือน ตน.พยาบาลวิชาชีพ
14 พฤษภาคม 2563 รับสมัคร_ตำแหน่งจพ.การเงินและบัญชีและพนักงานบริการ
13 พฤษภาคม 2563 รับสมัคร_ลูกจ้างชั่วคราว รายเดือน ตน.พนักงานทั่วไป
31 มีนาคม 2563 ขยายเวลารับสมัครพนักงานราชการ ตน.นักจิตวิทยาคลินิก
10 มีนาคม 2563 รับสมัคร_พกส. ตน.จพ.ธุรการ และตน.พนักงานบริการ
10 มีนาคม 2563 รับสมัคร_พกส.ตน.จพ.ธุรการและ ตน.พนักงานบริการ
4 มีนาคม 2563 รับสมัคร_ลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน)ตน.พยาบาลวิชาชีพ
26 กุมภาพันธ์ 2563 รับสม้คร_พกส. ตน.พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (การพยาบาล)
26 กุมภาพันธ์ 2563 ประกาศรับสมัครพนักงานราชการฯ ตน.นักจิตวิทยาคลินิก
20 กุมภาพันธ์ 2563 รับสมัคร_(รายวัน) ตน.พนักงานช่วยเหลือคนไข้
25 ธันวาคม 2562 รับสมัคร_พนักงานกระทรวงฯ ตน.พนักงานช่วยเหลือคนไข้
22 พฤศจิกายน 2562 ขยายเวลารับสมัครพนักงานราชการ ตน.นักจิตวิทยาคลินิก
21 พฤศจิกายน 2562 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่่วคราว (รายวัน)
20 พฤศจิกายน 2562 ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงฯ จำนวน 5 อัตรา
18 พฤศจิกายน 2562 ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด
2 พฤศจิกายน 2562 ประกาศรับสมัคร ลจค.ตน.พนักงานช่วยเหลือคนไข้
18 ตุลาคม 2562 ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตน.นักจิตวิทยาคลินิก
15 ตุลาคม 2562 ประกาศรับสมัคร พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (รายวัน)
2 ตุลาคม 2562 ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงฯ ตน.เจ้าพนักงานพัสดุ
25 กันยายน 2562 ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงฯ ตน.เจ้าพนักงานธุรการ
11 กันยายน 2562 ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงฯ ตน.เจ้าพนักงานพัสดุ
15 สิงหาคม 2562 ประกาศรันสมัคร_ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
13 สิงหาคม 2562 ประกาศรับสมัคร_พนักงานราชการ ตน.นักกายภาพบำบัด
9 สิงหาคม 2562 ประกาศขยายเวลารับสมัครฯ ตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิก
7 สิงหาคม 2562 ประกาศรับสมัคร_ตน.เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
1 สิงหาคม 2562 ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตน.เจ้าพนักงานเวชสถิติ
8 กรกฎาคม 2562 ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตน.นักจิตวิทยาคลินิก
8 กรกฎาคม 2562 ประกาศรับสมัคร_พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
21 พฤษภาคม 2562 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)
25 เมษายน 2562 ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตน.นักสังคมสงเคราห์
21 พฤศจิกายน 2561 ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นิติกร
10 ตุลาคม 2561 ประกาศรับสมัครวิศวกรโยธา
31 พฤษภาคม 2561 ประกาศรับสมัครนักกิจกรรมบำบัด
4 กันยายน 2560 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิก
4 กันยายน 2560 ประกาศรับสมัครนักจิตวิทยาคลินิก
3 กรกฎาคม 2560 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ นวก.คอมพิวเตอร์,นักจิตวิทยา
8 มิถุนายน 2560 ประกาศขยายเวลารับสมัครฯพนักงานราชการ
24 พฤษภาคม 2560 ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 2 อัตรา
8 กันยายน 2559 ประกาศรับสมัครนักเทคนิคการแพทย์
25 พฤษภาคม 2559 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่งนักกายภาพบำบัด
16 พฤษภาคม 2559 ประกาศรับสมัคร นักกายภาพบำบัด
20 เมษายน 2559 รายชื่อผู้เข้ารับการประเมินครั้งที่ 1 นวก.พัสดุ
31 มีนาคม 2559 ประกาศรับสมัคร นักวิชาการพัสดุ
8 กุมภาพันธ์ 2559 ประกาศรับสมัครตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล
21 กรกฎาคม 2558 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์
9 กรกฎาคม 2558 ประกาศรับสมัคร พรก.นักวิทยาศาสตร์การแพทย์
23 มิถุนายน 2558 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์
12 มิถุนายน 2558 รับสมัครพนักงานราชการตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์
23 เมษายน 2558 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งนักวิเคราะห์
22 เมษายน 2558 รับสมัคร ลูกจ้างเงินโครงการ นักวิชาการสาธารณสุข
10 เมษายน 2558 รับสมัครพนักงานราชการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
18 ธันวาคม 2557 ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิสอบพนักงานราชการ
8 ธันวาคม 2557 รับสมัครพนักงานราชการ 5 ตำแหน่ง
4 พฤศจิกายน 2557 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ พนักงานราชการ
19 สิงหาคม 2557 ประกาศรายชื่อผู้สีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งนักโภชนาการ,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
7 สิงหาคม 2557 รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
28 กรกฎาคม 2557 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
15 ตุลาคม 2556 ผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง นวก.โสต,จพ.การเงินและบัญชี
23 กันยายน 2556 รับสมัครตำแหน่งนักวิชาการโสต และเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
14 สิงหาคม 2556 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่๑ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและ
16 กรกฎาคม 2556 ประกาศรับสมัคร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
28 มีนาคม 2556 รับสมัครพนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง

Website นี้ แสดงผลได้ดีใน Browser Google Chrome, Mozilla Firefox,Internet Explorer เวอร์ชั่น 7 ขึ้นไป

© 2010 By ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลมะการักษ์ จังหวัดกาญจนบุรี :)