โรงพยาบาลมะการักษ์
Makarak Hospital
WOWSlider generated by WOWSlider.com
 • donate_head
 • header
 • header3
 • header5
 • header4
 • header2
 • header6
 • header7
 • header8
โรงพยาบาลมะการักษ์
[ กลับ ] [ ตอบคำถาม ]
คำถาม : สิทธิการรักษาพยาบาล(เบิกจ่ายตรง)
ผู้มีสิทธิ
ถาม 
24พย.54 17:59:07

ผมข้องใจเรื่องการให้บริการเกี่ยวกับการใช้สิทธิการเบิกจ่ายตรง เนื่องด้วยบุตรสาวของผมเข้าโรงพยาบาลมะการักษ์นอนรักษาตัวด้วยไข้เลือดออก เมื่อหายดีแล้วแพทย์ให้กลับไปนอนพักผ่อนที่บ้าน เจ้าหน้าที่ถามถึงหนังสือส่งบุตร ซึ่งในวันนั้นผมไม่มีแสดงให้ เจ้าหน้าที่ก็บอกว่าให้จ่ายเงินสดไปก่อนแล้วนำใบเสร็จไปเบิกต้นสังกัด ผมจึงได้จ่ายเงินสดไป สองพันกว่าบาท แล้วนำบุตรสาวกลับบ้าน  อีกสองวันต่อมาบุตรชายของผมก็ป่วยด้วยไข้เลือดออกเช่นเดียวกับบุตรสาว และก็ได้ไปนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลมะการัก์เช่นเดิม เมื่ออาการดีข้นแพทย์ก็อนุญาตให้กลับบ้านไ ด้แต่ในคราวนี้ผมได้นำหนังสือส่งตัวไปแสดงให้เจ้าหน้าที่ดู เจ้าหน้าที่บอกว่าไม่ต้องใช้ ให้นำบุตรชายกลับบ้านได้โดยที่ไม่ต้องชำระค่ารักษาพยาบาลด้วยเงินสดหรือใดๆทั้งสิ้น คราวนี้ทำให้ผมเกิดความงุนงงสงสัยมากๆ ก็เมื่อสองวันก่อนยังต้องชำระเงินสดเลย แต่ทำไมวันนี้ถึงไม่ต้องชำระค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ต่อมาผมได้นำใบเสร็จรับเงิน (ในรายของบุตรสาว) ของโรงพยาบาลมะการักษ์ไปเบิกกับต้นสังกัด ต้นสังกัดแจ้งให้ทราบว่าในกรณีของผู้ป่วยในไม่สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้  เนื่องจากได้ลงทะเบียนเบิกจ่ายตรงกับ กรมบัญชีกลางไว้แล้ว จึงอยากจะทราบว่าทางโรงพยาบาลมีมาตรฐานในเรื่องนี้อย่างไร เนื่องจากผมได้รับการบริการ 2 มาตรฐาน นี่ยังไม่ได้พูดถึงการไปขอเบิกเงินคืนนะครับ แล้วผมจะสอบถามไปที่กรมบัญชีกลางอีกครั้งว่ามันผิดพลาดที่ใคร ขอบคุณมากครับ

อนุกูล ไทยถานันดร์
ตอบ 
30พย.54 17:13:37

ขอบคุณมากครับ สำหรับข้อมูลที่ช่วยแจ้งกลับมา 

เกี่ยวกับกรณีเบิกได้(ข้าราชการ) มีแนวทางปฏิบัติ คือ

 • ในรายที่มีสิทธิ และมีการขึ้นทะเบียนชื่อผู้มีสิทธิกับกรมบัญชีกลางแล้ว (รพ.สามารถตรวจสอบได้ จากอินเตอร์เนต) ผู้ป่วยรายนั้นสามารถใช้บริการผู้ป่วยในได้โดยไม่ต้องเสียเงิน 
 • แต่ในรายที่มีชื่อในฐานข้อมูล ผู้มีสิทธิจำเป็นต้องกลับไปนำหนังสือรับรอง (ส่งตัว) จากต้นสังกัด มาเพื่อให้รพ.ทำเรื่องเรียกเก็บจากกรมบัญชีกลางต่อไป (โดยผป.ไม่ต้องจ่ายเงิน) 
 • แต่ในกรณีที่นำหนังสือส่งตัวมาไม่ทัน (กลับบ้านก่อน)  ให้ชำระเงินค่ารักษาไปก่อน แล้วรีบนำหนังสือส่งตัวกลับมาให้รพ.ภายใน 15 วัน ทางการเงินของรพ.จะทำเรื่องคืนเงินให้ครบจำนวนครับ

นพ.อนุกูล ไทยถานันดร์

Website นี้ แสดงผลได้ดีใน Browser Google Chrome, Mozilla Firefox,Internet Explorer เวอร์ชั่น 7 ขึ้นไป

© 2010 By ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลมะการักษ์ จังหวัดกาญจนบุรี :)