เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและ ความดัน รุ่น C1

จำนวนที่ต้องการ 5 ชิ้น

ราคา 600,000

Versajet เครื่องมือตัดเนื้อตายโตยใช้แรงขับเคลื่อนของน้ำ

จำนวนที่ต้องการ 1 ชิ้น

ราคา 600,000

เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและ ความดัน รุ่น Galileo

จำนวนที่ต้องการ 10 ชิ้น

ราคา 800,000

โคมไฟผ่าตัดใหญ่ชนิดแขวนเพดานแบบโคมคู่

จำนวนที่ต้องการ 1 ชิ้น

ราคา 1,450,000

เตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทรล

จำนวนที่ต้องการ 1 ชิ้น

ราคา 1,760,000

Powered by ศูนย์คอมพิวเตอร์ รพ.มะการักษ์