โคมไฟสองตรวจหลอด LED แบบล้อเลื่อน

จำนวนที่ต้องการ 1 ชิ้น

ราคา 130,000

เครื่องตรวจ สมรรถภาพหลอดเลือดแดง ABPIMDD

จำนวนที่ต้องการ 1 ชิ้น

ราคา 130,000

เครื่องกระตุกหัวใจชนิด อัดโนมัติ AED

จำนวนที่ต้องการ 10 ชิ้น

ราคา 130,000

เครื่องชายหายใจ Bipap

จำนวนที่ต้องการ 3 ชิ้น

ราคา 160,000

เครื่องส่องไฟทารกตัวเหลือง

จำนวนที่ต้องการ 1 ชิ้น

ราคา 200,000

เครื่อง High Flow

จำนวนที่ต้องการ 2 ชิ้น

ราคา 250,000

เครื่องกรองอากาศปราศจากเชื้อโรคและเครื่องห้ามเลือดชนิดใช้กับลมหรือแก๊สไนโตรเจน

จำนวนที่ต้องการ  ชิ้น

ราคา 350,000

Powered by ศูนย์คอมพิวเตอร์ รพ.มะการักษ์