เครื่องผลิตออกซิเจน ขนาด 5 ลิตร

จำนวนที่ต้องการ 4 ชิ้น

ราคา 30,000

เครื่องให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ

จำนวนที่ต้องการ 10 ชิ้น

ราคา 50,000

Syring pump

จำนวนที่ต้องการ 5 ชิ้น

ราคา 60,000

เครื่องวัดความดันแบบอัตโนมัติและวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด

จำนวนที่ต้องการ 5 ชิ้น

ราคา 70,000

เตียงคนไข้ระบบไฟฟ้า 3 ฟังก์ชั่น ราวปีกนก กล่องควบคุม 6 จุด พร้อมโต๊ะคร่อมเตียงและตู้ข้างเตียง

จำนวนที่ต้องการ 12 ชิ้น

ราคา 75,000

เตียงผู้ป่วยไฟฟ้า 3 มอเตอร์ชนิดราวกั้นปิดเต็ม พร้อมโต๊ะคร่อมเตียงและตู้ข้างเตียง

จำนวนที่ต้องการ 24 ชิ้น

ราคา 96,000

โคมไฟสองตรวจหลอด LED แบบล้อเลื่อน

จำนวนที่ต้องการ 1 ชิ้น

ราคา 130,000

เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและ ความดัน รุ่น C1

จำนวนที่ต้องการ 5 ชิ้น

ราคา 600,000

Powered by ศูนย์คอมพิวเตอร์ รพ.มะการักษ์