เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์

จำนวนที่ต้องการ 5 ชิ้น

ราคา 2,900

รถเย็นนั่งผู้ป่วย ชนิดพับได้

จำนวนที่ต้องการ 10 ชิ้น

ราคา 3,500

เครื่องดูดเสมหะไฟฟ้า

จำนวนที่ต้องการ 5 ชิ้น

ราคา 5,000

ที่นอนลมแบบลอน

จำนวนที่ต้องการ 10 ชิ้น

ราคา 6,800

เครื่องช่วยหายใจชนิดมือบีบ เด็กเล็ก

จำนวนที่ต้องการ 3 ชิ้น

ราคา 11,000

เครื่องช่วยหายใจชนิดมือบีบ ผู้ใหญ่

จำนวนที่ต้องการ 3 ชิ้น

ราคา 11,000

เครื่องคอมพิวเตอร์ครบชุด

จำนวนที่ต้องการ 5 ชิ้น

ราคา 17,000

เปลนอนผู้ป่วย

จำนวนที่ต้องการ 10 ชิ้น

ราคา 25,000

เครื่องผลิตออกซิเจน ขนาด 5 ลิตร

จำนวนที่ต้องการ 4 ชิ้น

ราคา 30,000

เครื่องผลิตจอกซิเจน ขนาด 10 ลิตร

จำนวนที่ต้องการ 2 ชิ้น

ราคา 32,000

เครื่องให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ

จำนวนที่ต้องการ 10 ชิ้น

ราคา 50,000

Powered by ศูนย์คอมพิวเตอร์ รพ.มะการักษ์