โรงพยาบาลมะการักษ์
Makarak Hospital
WOWSlider generated by WOWSlider.com
  • donate_head
  • header
  • header3
  • header5
  • header4
  • header2
  • header6
  • header7
  • header8
โรงพยาบาลมะการักษ์
 ประกาศขยายเวลารับสมัครพนักงานราชการฯ จพ.เภสัชกรรม : ประกาศวันที่ 21กย.65
 รับสมัคร_ลจค. (รายเดือน) ตน.พยาบาลวิชาชีพ : ประกาศวันที่ 6กย.65
 ประกาศรับสมัครพนักงานราชการฯ ตำแหน่ง จพ.เภสัชกรรม : ประกาศวันที่ 17สค.65
 รับสมัคร_ลจค.รายวัน ตน.พนักงานประจำห้องยา : ประกาศวันที่ 16สค.65
 รับสมัคร_พนักงานประจำห้องยา (รายวัน) : ประกาศวันที่ 20มิย.65
 รับสมัคร_พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (ทันตกรรม) : ประกาศวันที่ 20มิย.65
 ประกาศ_ผู้ผ่าน ตน.นักวิชาการสาธารณสุข (สุขศึกษา) : ประกาศวันที่ 28กพ.65
 รับสมัคร_พกส. ตน.นักเทคนิคการแพทย์ : ประกาศวันที่ 25กพ.65
 รับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ จำนวน3ตำแหน่ง28อัตรา : ประกาศวันที่ 24กพ.65
 รับสมัคร_พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (กลุ่มงานทันตกรรม) : ประกาศวันที่ 9กพ.65

{ประกาศรับสมัครงานทั้งหมด}
 ผู้ผ่าน_ตน.พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (การพยาบาล) : ประกาศวันที่ 28กย.65
 ประกาศผู้ผ่าน_ตน.พนักงานประจำห้องยา : ประกาศวันที่ 2กย.65
 ผู้มีสิทธิ์สอบ_ตน.พนักงานประจำห้องยา : ประกาศวันที่ 30สค.65
 ผู้ผ่าน_ตน.พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (การพยาบาล) : ประกาศวันที่ 17สค.65
 ผู้ผ่าน_ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (ทันตกรรม) : ประกาศวันที่ 25กค.65
 มีสิทธิ์สอบ_ตน.พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (ทันตกรรม) : ประกาศวันที่ 19กค.65
 ผู้ผ่าน_ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา ลจค. (รายวัน) : ประกาศวันที่ 7กค.65
 มีสิทธิ์สอบ_ลจค. ตน.พนักงานประจำห้องยา : ประกาศวันที่ 4กค.65
 ประกาศผู้ผ่านการเลือกสรรฯ พนักงานราชการเฉพาะกิจ : ประกาศวันที่ 30มีค.65
 ผู้ผ่าน_ประกาศผู้ผ่าน ตน.พนักงานช่วยเหลือคนไข้ : ประกาศวันที่ 28มีค.65

{ประกาศผลรับสมัครงานทั้งหมด}
 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อParacetamol ๕๐๐ mg tab รพสต.งวด ๓/๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 กันยายน 2565
 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อClopidogrel ๗๕ mg tab โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 กันยายน 2565
 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อHalopetdol ๒ mg/๑ ml oral drop ๑๕ ml bott โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 กันยายน 2565
 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อDextromethorphan ๑๕ mg tab รพสต.งวด ๓/๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 กันยายน 2565
 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อกัญชา THC+CBD(๑๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 กันยายน 2565
 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อNorfloxacin ๒๐๐ mg tab , acyclovir ๒๐๐ mg tab และ ferrous fumarate ๒๐๐ mg tab รพสต.งวด ๑/๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 กันยายน 2565
 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง ชนิดไม่น้อยกว่า 32 Slices จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 กันยายน 2565
 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงาน ส่วนบริการผู้ป่วยและหอผู้ป่วย ของโรงพยาบาลมะการักษ์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 กันยายน 2565
 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับสูง (๑๖๕ ตร.ม.) แบบเลขที่ ๑๑๐๗๘ โรงพยาบาลมะการักษ์ จังหวัดกาญจนบุรี
26 กันยายน 2565
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาบริการ(นางสาวพรรัมภา จงจินากูล)ผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Care Giver) ของโครงการจัดการบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุข สำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิงในเขตพื้นที่ตำบลท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 กันยายน 2565
{ ดูทั้งหมด }
 ประกาศจัดจ้างทำความสะอาด อาคารสำนักงาน : ประกาศวันที่ 29กย.65
 ประกาศจัดจ้างเหมาตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเ : ประกาศวันที่ 27กย.65
 ประกาศแผนการจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการอำนวยก : ประกาศวันที่ 26กย.65
 ร่างประกาศ ประกวดราคาจัดจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอ : ประกาศวันที่ 25กย.65
 ประกวดราคาจ้างเหมาตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็ว : ประกาศวันที่ 22กย.65
 ร่างประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคา : ประกาศวันที่ 20กย.65
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาตรวจเต้าน : ประกาศวันที่ 19กย.65
 ประกาศเผยแพร่ ประกวดราคาจ้างเหมาทาสีอาคารวิเคราะฯ : ประกาศวันที่ 15กย.65
 ประกาศจัดซื้อ ครุภัณฑ์สำนักงาน ลิฟต์โดยสาร และ : ประกาศวันที่ 7กย.65
 ประกาศร่างประกวดราคาจ้างเหมาทาสีอาคารวิเคราะห์และบ : ประกาศวันที่ 5กย.65

{ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้างทั้งหมด}
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อลิฟต์ : ประกาศวันที่ 25กย.65
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุบริโภค จำนวน2 : ประกาศวันที่ 25กย.65
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุบริโภค : ประกาศวันที่ 16กย.65
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อลิฟต์โดยสาร : ประกาศวันที่ 16กย.65
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกล้องจุลทรรศน์ตรวจช : ประกาศวันที่ 15กย.65
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อถุงขยะ : ประกาศวันที่ 23สค.65
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างหมาซัก อบ รีด : ประกาศวันที่ 19สค.65
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยติดเช : ประกาศวันที่ 16สค.65
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ : ประกาศวันที่ 15สค.65
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุงานบ้าน กระดาษชำระ : ประกาศวันที่ 8สค.65

{ประกาศผลจัดซื้อ/จัดจ้างทั้งหมด}
ข่าวสารสุขภาพ/ยา
โรคในฤดูหนาว  
อ่านต่อ...
16มค.61
โรคแอนแทรกซ์ (Anthrax)  
อ่านต่อ...
30พย.60
ล้างมือ บ่อยครั้ง หยุดยั้งเชื้อโรค   
อ่านต่อ...
20มีค.57
ข่าวกิจกรรม
โครงการทำความดีมีคนชม  
อ่านต่อ...
6มค.57
ประกวดภาพถ่าย   
อ่านต่อ...
3มค.57
 นัดออนไลน์ทันตกรรม (ตอบ 1) โดย มิ้น 30มิย.65 เวลา 07:39:48
 เรื่องความสะอาดของห้องน้ำ หอผู้ป่วยอายุ (ตอบ 1) โดย ไว้ใจคุณ 25มิย.65 เวลา 18:04:27
 ใช้บัตรประชาชนเเทนบัตรทองได้ไหมครับ (ตอบ 1) โดย Nino 4มิย.65 เวลา 14:45:58
 ค่าคลอดบุตรเท่าไหร่คะ (ตอบ 1) โดย กรกมล 10มิย.65 เวลา 19:27:46
 เป็นเชื้อราที่เล็บจะต้องพบแพทย์อะไรคะ (ตอบ 1) โดย รดา 30พค.65 เวลา 21:45:52
 ใบรับรองแพทย์ (ตอบ 1) โดย ธรรมิกา 30พค.65 เวลา 11:02:09
 ประกันสุขภาพแรงงานพม่า (ตอบ 1) โดย เทอดชล 29พค.65 เวลา 09:06:30
 ค่าใช้จ่ายในการคลอดสิทธิ์ประกันสังคม (ตอบ 0) โดย Kanokwan 26พค.65 เวลา 18:51:51
 ค่าใช้จ่ายในการคลอดสิทธิ์ประกันสังคม (ตอบ 0) โดย Kanokwan 26พค.65 เวลา 19:34:25
 ตรวจสอบคิวรักษารากฟัน (ตอบ 1) โดย แก้วตา 27พค.65 เวลา 21:09:31

  ตั้งคำถาม   ดูคำถามทั้งหมด

Website นี้ แสดงผลได้ดีใน Browser Google Chrome, Mozilla Firefox,Internet Explorer เวอร์ชั่น 7 ขึ้นไป

© 2010 By ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลมะการักษ์ จังหวัดกาญจนบุรี :)