โรงพยาบาลมะการักษ์
Makarak Hospital
WOWSlider generated by WOWSlider.com
  • donate_head
  • header
  • header3
  • header5
  • header4
  • header2
  • header6
  • header7
  • header8
โรงพยาบาลมะการักษ์
 ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตน.นักจิตวิทยาคลินิก : ประกาศวันที่ 7ตค.63
 ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตน.นักวิชาการสาธารณสุข : ประกาศวันที่ 30กย.63
 รับสมัคร_ลจค. (รายเดือน) ตน.พยาบาลวิชาชีพ : ประกาศวันที่ 21กย.63
 รับสมัคร_ลจค.(รายวัน) ตน.พนักงานประจำห้องยา : ประกาศวันที่ 16กย.63
 ประกาศ_ขยายระยะเวลารับสมัครตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ : ประกาศวันที่ 5กย.63
 รับสมัคร_ลจค.รายวัน ตน.พนักงานช่วยเหลือคนไข้ : ประกาศวันที่ 31สค.63
 รับสมัครลูกจ้างชัวคราว รายวัน ตน.พนง.ช่วยเหลือคนไข : ประกาศวันที่ 27สค.63
 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว รายวัน ตน.พนักงานขับรถยนต์ : ประกาศวันที่ 27สค.63
 รับสมัคร_พกส.ตน.นวก.สาธารณสุข และตน.พนักงานซักฟอก : ประกาศวันที่ 21กค.63
 รับสมัคร_ลูกจ้างชั่วคราว รายเดือน ตน.พยาบาลวิชาชีพ : ประกาศวันที่ 21กค.63

{ประกาศรับสมัครงานทั้งหมด}
 ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตน.พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา : ประกาศวันที่ 16ตค.63
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตน.นักวิชาการสาธารณสุข : ประกาศวันที่ 15ตค.63
 ประกาศ_ผู้ผ่านการเลือกสรร ตน.พนักงานประจำห้องยา : ประกาศวันที่ 14ตค.63
 ประกาศ_ผู้ผ่าน ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ : ประกาศวันที่ 8ตค.63
 ผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ตน.พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา : ประกาศวันที่ 6ตค.63
 รายชื่อ_มีสิทธิสอบคัดเลือก ตน.พนักงานประจำห้องยา : ประกาศวันที่ 6ตค.63
 ประกาศ_ผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ตน.พยาบาลวิชาชีพ : ประกาศวันที่ 5ตค.63
 ผู้ผ่านการเลือกสรร พนักงานช่วยเหลือคนไข้_ทันตกรรม : ประกาศวันที่ 25กย.63
 ประกาศ_ผู้มีสิทธิสอบ ตน.พนักงานช่วยเหลือคนไข้ : ประกาศวันที่ 18กย.63
 ประกาศ_ผู้ผ่าน ตน.พนักงานช่วยเหลือคนไข้(การพยาบาล) : ประกาศวันที่ 3กย.63

{ประกาศผลรับสมัครงานทั้งหมด}
 ประกาศราคากลาง ซื้อchlorhexidine scrub ๔%(hibiscrub) , toujeo(insulin glargine ๓๐๐ iu/๑ ml) solution for injection, ๑.๕ ml prefilled pen , symbicort fort turbuhaler และ multivitamin syrup ๖๐ ml bott โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 ตุลาคม 2563
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุสำนักงาน TONER LASER เบอร์17A จำนวน 3 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 ตุลาคม 2563
 ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 ตุลาคม 2563
 ประกาศราคากลาง ซื้อfluconazole ๒๐๐ mg cap , risperidone ๑ mg tab , omeprazole ๑๐ mg cap , propranolol ๑๐ mg tab และ triferdine ๑๕๐ mg tab โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 ตุลาคม 2563
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 ตุลาคม 2563
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 ตุลาคม 2563
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ แผ่นอิเล็คโทรดผู้ใหญ่ (50ชิ้น/ซอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 ตุลาคม 2563
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุทันตกรรม รายการ 3515 RELY X LUTING CEMENT KIT จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 ตุลาคม 2563
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ รายการ DOUBLE BAG 350 ML (6ถุง/1กล่อง) (เทอรูโม) จำนวน 70 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 ตุลาคม 2563
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ รายการ URINE STRIP,100 TEST (10แถบ) จำนวน 10 ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 ตุลาคม 2563
{ ดูทั้งหมด }
 ประกาศราคากลาง จ้างปรับปรุง รพ.สต.บ้านกระต่ายเต้น : ประกาศวันที่ 30กค.63
 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องติดตามการทำงานขอ : ประกาศวันที่ 1กค.63
 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ2563 : ประกาศวันที่ 10มิย.63
 ร่างประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิด(ครั้ง3) : ประกาศวันที่ 15พค.63
 ร่างประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า(ครั้งท : ประกาศวันที่ 23มีค.63
 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดจ้างทำความสะอาด : ประกาศวันที่ 20กพ.63
 ร่างประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า : ประกาศวันที่ 20กพ.63
 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดจ้างทำความสะอาด : ประกาศวันที่ 20กพ.63
 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดจ้างทำความสะอาด : ประกาศวันที่ 20กพ.63
 ประกาศ ประกวดราคาจ้างตรวจเอกซเรย์CT : ประกาศวันที่ 5กพ.63

{ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้างทั้งหมด}
 ประกาศผู้ชนะฯ จ้างปรับปรุง รพ.สต.บ้านกระต่ายเต้น : ประกาศวันที่ 28สค.63
 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์เครื่องกำเนิดไฟฟ้า : ประกาศวันที่ 16มิย.63
 ประกาศผู้ชนะฯ รายการ ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ฯ : ประกาศวันที่ 8เมษ.63
 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจCT : ประกาศวันที่ 28กพ.63
 ประกาศผู้ชนะฯ จ้างตรวจสุขภาพด้วยรถเอกซเรย์ฯ : ประกาศวันที่ 6กพ.63
 ประกาศผู้ชนะฯ จ้างบริการตรวจสุขภาพด้วยรถเอกซเรย์ฯ : ประกาศวันที่ 30มค.63
 ประกาศผู้ชนะฯ จ้าง : ประกาศวันที่ 30มค.63
 ประกาศผู้ชนะฯ จ้างบริการตรวจแล็บเลือด กพ 63 : ประกาศวันที่ 30มค.63
 ประกาศผู้ชนะฯ จ้างปรับปรุงบานประตูลิฟต์โดยสารฯ : ประกาศวันที่ 30มค.63
 ประกาศผู้ชนะฯ จ้างทำงานทันตกรรมประดิษฐ์ กพ63 : ประกาศวันที่ 30มค.63

{ประกาศผลจัดซื้อ/จัดจ้างทั้งหมด}
ข่าวสารสุขภาพ/ยา
โรคในฤดูหนาว  
อ่านต่อ...
16มค.61
โรคแอนแทรกซ์ (Anthrax)  
อ่านต่อ...
30พย.60
ล้างมือ บ่อยครั้ง หยุดยั้งเชื้อโรค   
อ่านต่อ...
20มีค.57
ข่าวกิจกรรม
โครงการทำความดีมีคนชม  
อ่านต่อ...
6มค.57
ประกวดภาพถ่าย   
อ่านต่อ...
3มค.57
 ที่โรงบาลรักษารากฟันมั๊ยค่ะ (ตอบ 0) โดย กิ๊ฟ 19ตค.63 เวลา 15:43:29
 ถอนฝันต้องจองคิวล่วงหน้าป่าวคะ (ตอบ 0) โดย วันณะภา 20ตค.63 เวลา 20:08:42
 จัดฟันแฟชั่น (ตอบ 0) โดย Panas 18ตค.63 เวลา 11:45:27
 ครอบฟันกรามราคาเท่าไหร่คะ (ตอบ 0) โดย เปิ้ล 18ตค.63 เวลา 14:40:18
 บริการจัดฟันของโรงบาล มีบัตรอยู่กับโรงบา (ตอบ 0) โดย นภาพร พลดี 15ตค.63 เวลา 12:14:48
 แผนกทันตกรรม มีบริการครอบฟันหรือเปล่าคะ (ตอบ 0) โดย อ๊อด 14ตค.63 เวลา 15:39:13
 สิทธิ 30 บาท ตรวสุขภาพฟัน (ตอบ 0) โดย สมหญิง 9ตค.63 เวลา 19:26:31
 เอ็กซเรย์ฟัน ราคาเท่าไรคะ (ตอบ 0) โดย ชลธิชา 11ตค.63 เวลา 13:13:04
 จองคิวอุดฟันที่ไหนคะ (ตอบ 1) โดย แจ่มศรี 10ตค.63 เวลา 08:26:55
 สิทธิ30บาทตรวจสุขภาพฟัน (ตอบ 1) โดย เนส 5ตค.63 เวลา 19:45:18
 ตรวจน้ำตาลในเลือดประจำปี (ตอบ 1) โดย tipawan 22กย.63 เวลา 11:27:43
 ขอสอบถามค่ะ (ตอบ 1) โดย จอย 14กย.63 เวลา 18:46:54
 นัดออนไลน์ล่วงหน้าได้กี่วันคะ (ตอบ 1) โดย Cherry 22กย.63 เวลา 08:36:17
 ถ้าอยากย้ายที่จัดฟันมาจัดที่รพ.ต้องทำไงบ (ตอบ 1) โดย ชลธิชา 13กย.63 เวลา 20:01:04
  ทำไมตอนนี้รับทำฟันแค่คิวออนไลน์เท่านั้น (ตอบ 1) โดย - 11กย.63 เวลา 18:50:23
 สามารถชื่นชมและร้องเรียนการให้บริการผ่าน (ตอบ 1) โดย คนไข้ 3กย.63 เวลา 11:37:26
 วิธีการรักษาน้ำท่วมปอด ไตวายเฉียบพลัน (ตอบ 0) โดย ลูกของพ่อ 3กย.63 เวลา 10:02:22
 ชั้นอายุรกรรมหญิง ชั้น 3 (ตอบ 1) โดย กฤติยา 21สค.63 เวลา 18:14:27
 นัดออนไลน์ (ตอบ 1) โดย เม 24สค.63 เวลา 23:28:58
 เปลี่ยนเบอร์มือถือ (ตอบ 0) โดย เม 10สค.63 เวลา 09:41:37

  ตั้งคำถาม   ดูคำถามทั้งหมด

Website นี้ แสดงผลได้ดีใน Browser Google Chrome, Mozilla Firefox,Internet Explorer เวอร์ชั่น 7 ขึ้นไป

© 2010 By ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลมะการักษ์ จังหวัดกาญจนบุรี :)