โรงพยาบาลมะการักษ์
Makarak Hospital
WOWSlider generated by WOWSlider.com
  • donate_head
  • header
  • header3
  • header5
  • header4
  • header2
  • header6
  • header7
  • header8
โรงพยาบาลมะการักษ์
 รายละเอียดประกอบรายการบัญชี(งบเทียบยอดเงินฝากคลัง) : ประกาศวันที่ 30ตค.62
 รายละเอียดประกอบรายการบัญชีฯ (งบกระทบยอดเงินฝากฯ) : ประกาศวันที่ 30ตค.62
 รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง : ประกาศวันที่ 30ตค.62
 งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2562 : ประกาศวันที่ 21ตค.62
 งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2562 : ประกาศวันที่ 8ตค.62
 งบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2562 : ประกาศวันที่ 19สค.62
 งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2562 : ประกาศวันที่ 7สค.62
 งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2562 : ประกาศวันที่ 14มิย.62
 งบทดลอง ประจำเดือนเมษายน 2562 : ประกาศวันที่ 20พค.62
 งบทดลอง เดือนมี.ค.62 : ประกาศวันที่ 25เมษ.62

{ประกาศทั่วไปทั้งหมด}
 ขยายเวลารับสมัครพนักงานราชการ ตน.นักจิตวิทยาคลินิก : ประกาศวันที่ 22พย.62
 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่่วคราว (รายวัน) : ประกาศวันที่ 21พย.62
 ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงฯ จำนวน 5 อัตรา : ประกาศวันที่ 20พย.62
 ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด : ประกาศวันที่ 18พย.62
 ประกาศรับสมัคร ลจค.ตน.พนักงานช่วยเหลือคนไข้ : ประกาศวันที่ 2พย.62
 ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตน.นักจิตวิทยาคลินิก : ประกาศวันที่ 18ตค.62
 ประกาศรับสมัคร พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (รายวัน) : ประกาศวันที่ 15ตค.62
 ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงฯ ตน.เจ้าพนักงานพัสดุ : ประกาศวันที่ 2ตค.62
 ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงฯ ตน.เจ้าพนักงานธุรการ : ประกาศวันที่ 25กย.62
 ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงฯ ตน.เจ้าพนักงานพัสดุ : ประกาศวันที่ 11กย.62

{ประกาศรับสมัครงานทั้งหมด}
 ประกาศ_ผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้าง พนักงานกระทรวงฯ : ประกาศวันที่ 9ธค.62
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด : ประกาศวันที่ 3ธค.62
 ประกาศ_ผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงานกระทรวงฯ : ประกาศวันที่ 29พย.62
 ประกาศ_ผู้ผ่าน ตน.พนักงานช่วยเหลือคนไข้ : ประกาศวันที่ 11พย.62
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่าน ตน.พนักงานช่วยเหลือคนไข้ : ประกาศวันที่ 7พย.62
 ประกาศ_ผู้มีสิทธิ์สอบ ตน.พนักงานช่วยเหลือคนไข้ : ประกาศวันที่ 5พย.62
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ : ประกาศวันที่ 29ตค.62
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านฯ ครั้งที่1ตน.เจ้าพนักงานพัสดุ : ประกาศวันที่ 25ตค.62
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่าน ตน.เจ้าพนักงานธุรการ : ประกาศวันที่ 22ตค.62
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ : ประกาศวันที่ 17ตค.62

{ประกาศผลรับสมัครงานทั้งหมด}
 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เวชภัณฑ์ยา Manidipine HCl ๒๐ mg Tablet
12 ธันวาคม 2562
 ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ รายการ ชุดตรวจปัสสวะ (STRIP+SEDIMENT) จำนวน 3,600 TEST โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 ธันวาคม 2562
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 ธันวาคม 2562
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 ธันวาคม 2562
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ รายการ AMPHETAMINE STRIP จำนวน 1,500 TEST โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 ธันวาคม 2562
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ รายการ HEMOCULTURE PLUS จำนวน 400 ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 ธันวาคม 2562
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ รายการ MATRIX AHG COOMBS (144Tests/Pack) จำนวน 10 PACK โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 ธันวาคม 2562
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 ธันวาคม 2562
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 ธันวาคม 2562
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 ธันวาคม 2562
{ ดูทั้งหมด }
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อยา Manidipine HCl 20 mg : ประกาศวันที่ 9ธค.62
 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาวิทยาศาสตร์ : ประกาศวันที่ 20พย.62
 ประกาศ ประกวดราคาซื้อน้่ำยาวิทยาศาตร์ : ประกาศวันที่ 25ตค.62
 ร่างประกาศ ประกวดราคาซื้อน้ำยาวิทยาศาสตร์ : ประกาศวันที่ 11ตค.62
 ประกาศราคากลาง จ้างต่อเติมอาคารฯ รพ.สต.แสนตอ : ประกาศวันที่ 26กย.62
 ประกาศราคากลาง จ้างต่อเติม เปลี่ยนหลังคาเมทัลชีทฯ : ประกาศวันที่ 25กย.62
 ประกวดราคาซื้อยา Meropenem 1gm inj : ประกาศวันที่ 25กย.62
 ประกาศร่างประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยาMeropenem 1 gm : ประกาศวันที่ 13กย.62
 ประกาศแผนการจัดซื้อยา Meropenem 1gm injection : ประกาศวันที่ 13กย.62
 ประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภค : ประกาศวันที่ 13กย.62

{ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้างทั้งหมด}
 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเตียงผู้ป่วยระบบไฟฟ้า : ประกาศวันที่ 27พย.62
 ประกาศผู้ชนะฯ จ้างจัดทำแบบฟอร์มใบ SMC : ประกาศวันที่ 20พย.62
 ประกาศผู้ชนะฯจ้างเหมาบำรุงรักษาลิฟต์ : ประกาศวันที่ 20พย.62
 ประกาศผู้ชนะฯ จ้างทำงานทันตกรรมประดิษฐ์ : ประกาศวันที่ 1พย.62
 ประกาศผู้ชนะฯ จ้างทำงานทันตกรรมประดิษฐ์ : ประกาศวันที่ 1พย.62
 ประกาศผู้ชนะฯ จ้างทำงานทันตกรรมประดิษฐ์ : ประกาศวันที่ 1พย.62
 ประกาศผู้ชนะฯ จ้างตรวจอ่านพยาธิวิทยา ตรวจชิ้นเนื้อ : ประกาศวันที่ 1พย.62
 ประกาศผู้ชนะฯ จ้างเหมาบริการตรวจแล็บนอกโรงพยาบล : ประกาศวันที่ 1พย.62
 ประกาศผู้ชนะฯ จ้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า : ประกาศวันที่ 1พย.62
 ประกาศผู้ชนะฯ : ประกาศวันที่ 1พย.62

{ประกาศผลจัดซื้อ/จัดจ้างทั้งหมด}
ข่าวสารสุขภาพ/ยา
โรคในฤดูหนาว  
อ่านต่อ...
16มค.61
โรคแอนแทรกซ์ (Anthrax)  
อ่านต่อ...
30พย.60
ล้างมือ บ่อยครั้ง หยุดยั้งเชื้อโรค   
อ่านต่อ...
20มีค.57
ข่าวกิจกรรม
โครงการทำความดีมีคนชม  
อ่านต่อ...
6มค.57
ประกวดภาพถ่าย   
อ่านต่อ...
3มค.57

  ตั้งคำถาม   ดูคำถามทั้งหมด

Website นี้ แสดงผลได้ดีใน Browser Google Chrome, Mozilla Firefox,Internet Explorer เวอร์ชั่น 7 ขึ้นไป

© 2010 By ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลมะการักษ์ จังหวัดกาญจนบุรี :)