โรงพยาบาลมะการักษ์
Makarak Hospital
 
  • Header
  • Header2
  • Header2
  • Header2
โรงพยาบาลมะการักษ์
 ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงฯ ตน.เจ้าพนักงานพัสดุ : ประกาศวันที่ 11กย.62
 ประกาศรันสมัคร_ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ : ประกาศวันที่ 15สค.62
 ประกาศรับสมัคร_พนักงานราชการ ตน.นักกายภาพบำบัด : ประกาศวันที่ 13สค.62
 ประกาศขยายเวลารับสมัครฯ ตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิก : ประกาศวันที่ 9สค.62
 ประกาศรับสมัคร_ตน.เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ : ประกาศวันที่ 7สค.62
 ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตน.เจ้าพนักงานเวชสถิติ : ประกาศวันที่ 1สค.62
 ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตน.นักจิตวิทยาคลินิก : ประกาศวันที่ 8กค.62
 ประกาศรับสมัคร_พนักงานกระทรวงสาธารณสุข : ประกาศวันที่ 8กค.62
 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) : ประกาศวันที่ 21พค.62
 ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตน.นักสังคมสงเคราห์ : ประกาศวันที่ 25เมษ.62

{ประกาศรับสมัครงานทั้งหมด}
 ประกาศ ผู้ผ่าน ตน. เจ้าพนักงานธุรการ : ประกาศวันที่ 12กย.62
 ประกาศรายชือผู้มีสิทธิสอบฯตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิก : ประกาศวันที่ 11กย.62
 ประกาศผู้ผ่านการเลือกสรรตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติ : ประกาศวันที่ 5กย.62
 ประกาศ_ผู้ผ่าน ครั้งที่ 1 ตน.เจ้าพนักงานธุรการ : ประกาศวันที่ 4กย.62
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านฯครั้งที1ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด : ประกาศวันที่ 4กย.62
 ประกาศผู้ผ่านฯ ตน.พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (รายวัน) : ประกาศวันที่ 30สค.62
 ประกาศ_ผู้ผ่าน ตน. เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ : ประกาศวันที่ 28สค.62
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตน.เจ้าพนักงานธุรการ : ประกาศวันที่ 28สค.62
 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินฯครั้งที่1 ตน.จพ.เวชสถิติ : ประกาศวันที่ 26สค.62
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบฯ ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด : ประกาศวันที่ 23สค.62

{ประกาศผลรับสมัครงานทั้งหมด}
 ประกาศราคากลาง ประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13 กันยายน 2562
 ประกาศราคากลาง ประกวดราคาซื้อวัสดุงานบ้าน รายการถุงขยะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13 กันยายน 2562
 ประกาศราคากลาง ประกวดราคาซื้อวัสดุงานบ้าน รายการกระดาษชำระและสบู่เหลวล้างมือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13 กันยายน 2562
 ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา ประกวดราคาซื้อประกวดราคาซื้อยา Meropenem ๑ gm inj ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13 กันยายน 2562
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ ตู้เก็บเครื่องมือแพทย์ จำนวน 1 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 กันยายน 2562
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุบริโภค ข้าวสารเหลืองอ่อน จำนวน 10 กระสอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 กันยายน 2562
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุบริโภค จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 กันยายน 2562
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุสำนักงาน กระดาษสติกเกอร์ ขนาด10x4cm. จำนวน 100 ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 กันยายน 2562
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 กันยายน 2562
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 กันยายน 2562
{ ดูทั้งหมด }
 ประกาศร่างประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยาMeropenem 1 gm : ประกาศวันที่ 13กย.62
 ประกาศแผนการจัดซื้อยา Meropenem 1gm injection : ประกาศวันที่ 13กย.62
 ประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภค : ประกาศวันที่ 13กย.62
 ประกาศ ประกวดราคาซื้อกระดาษชำระ : ประกาศวันที่ 13กย.62
 ประกาศ ประกวดราคาซื้อถุงขยะ : ประกาศวันที่ 13กย.62
 ประกาศ ประกวดราคาซื้อถุงขยะ : ประกาศวันที่ 13กย.62
 ประกาศ ประกวดราคาซื้อกระดาษชำระ : ประกาศวันที่ 12กย.62
 ประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภค : ประกาศวันที่ 12กย.62
 ประกาศ ประกวดราคาซื้อน้ำยาวิทยาศาสตร์ : ประกาศวันที่ 12กย.62
 ประกาศ ประกวดราคาจ้างทำความสะอาด : ประกาศวันที่ 2กย.62

{ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้างทั้งหมด}
 ประกาศผู้ชนะฯ จ้างปูกระเบื้องยางฯ : ประกาศวันที่ 13กย.62
 ประกาศผู้ชนะฯ จ้างปรับปรุงห้องน้ำและติดตั้งฯ : ประกาศวันที่ 13กย.62
 ประกาศผู้ชนะฯ จ้างรื้อถอนโครงสร้างและติดตัั้งฯ : ประกาศวันที่ 13กย.62
 ประกาศผู้ชนะฯ จ้างบำรุงรักษาลิฟท์ฯ : ประกาศวันที่ 13กย.62
 ประกาศผู้ชนะฯ จ้างบริการรถบัสปรับอากาศ จำนวน1คันฯ : ประกาศวันที่ 13กย.62
 ประกาศผู้ชนะฯ เช่าเครื่องควบคุมการให้สารน้ำฯ : ประกาศวันที่ 13กย.62
 ประกาศผู้ชนะฯ จ้างปรับปรุงต่อเติมและเปลี่ยนหลังคาฯ : ประกาศวันที่ 13กย.62
 ประกาศผู้ชนะฯจ้างจัดทำป้ายไวนิลพร้อมขาตั้งฯ : ประกาศวันที่ 13กย.62
 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร : ประกาศวันที่ 13กย.62
 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำความสะอาด : ประกาศวันที่ 13กย.62

{ประกาศผลจัดซื้อ/จัดจ้างทั้งหมด}
ข่าวสารสุขภาพ/ยา
โรคในฤดูหนาว  
อ่านต่อ...
16มค.61
โรคแอนแทรกซ์ (Anthrax)  
อ่านต่อ...
30พย.60
ล้างมือ บ่อยครั้ง หยุดยั้งเชื้อโรค   
อ่านต่อ...
20มีค.57
ข่าวกิจกรรม
โครงการทำความดีมีคนชม  
อ่านต่อ...
6มค.57
ประกวดภาพถ่าย   
อ่านต่อ...
3มค.57

  ตั้งคำถาม   ดูคำถามทั้งหมด

Website นี้ แสดงผลได้ดีใน Browser Google Chrome, Mozilla Firefox,Internet Explorer เวอร์ชั่น 7 ขึ้นไป

© 2010 By ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลมะการักษ์ จังหวัดกาญจนบุรี :)