โรงพยาบาลมะการักษ์
Makarak Hospital
WOWSlider generated by WOWSlider.com
  • donate_head
  • header
  • header3
  • header5
  • header4
  • header2
  • header6
  • header7
  • header8
โรงพยาบาลมะการักษ์
 งบทดลองประจำเดือนมกราคม 2563 : ประกาศวันที่ 14กพ.63
 งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2562 : ประกาศวันที่ 27มค.63
 งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 : ประกาศวันที่ 18ธค.62
 งบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2562 : ประกาศวันที่ 18ธค.62
 รายละเอียดประกอบรายการบัญชี(งบเทียบยอดเงินฝากคลัง) : ประกาศวันที่ 30ตค.62
 รายละเอียดประกอบรายการบัญชีฯ (งบกระทบยอดเงินฝากฯ) : ประกาศวันที่ 30ตค.62
 รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง : ประกาศวันที่ 30ตค.62
 งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2562 : ประกาศวันที่ 21ตค.62
 งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2562 : ประกาศวันที่ 8ตค.62
 งบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2562 : ประกาศวันที่ 19สค.62

{ประกาศทั่วไปทั้งหมด}
 รับสม้คร_พกส. ตน.พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (การพยาบาล) : ประกาศวันที่ 26กพ.63
 ประกาศรับสมัครพนักงานราชการฯ ตน.นักจิตวิทยาคลินิก : ประกาศวันที่ 26กพ.63
 รับสมัคร_(รายวัน) ตน.พนักงานช่วยเหลือคนไข้ : ประกาศวันที่ 20กพ.63
 รับสมัคร_พนักงานกระทรวงฯ ตน.พนักงานช่วยเหลือคนไข้ : ประกาศวันที่ 25ธค.62
 ขยายเวลารับสมัครพนักงานราชการ ตน.นักจิตวิทยาคลินิก : ประกาศวันที่ 22พย.62
 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่่วคราว (รายวัน) : ประกาศวันที่ 21พย.62
 ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงฯ จำนวน 5 อัตรา : ประกาศวันที่ 20พย.62
 ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด : ประกาศวันที่ 18พย.62
 ประกาศรับสมัคร ลจค.ตน.พนักงานช่วยเหลือคนไข้ : ประกาศวันที่ 2พย.62
 ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตน.นักจิตวิทยาคลินิก : ประกาศวันที่ 18ตค.62

{ประกาศรับสมัครงานทั้งหมด}
 ประกาศ_ผู้ผ่าน ตน.พนักงานช่วยเหลือคนไข้ : ประกาศวันที่ 30มค.63
 ประกาศ_ผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ : ประกาศวันที่ 24มค.63
 ประกาศ_ผู้ผ่าน ตน.พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (ทันตกรรม) : ประกาศวันที่ 20มค.63
 ประกาศ_ผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อบรรจุเป็น พกส : ประกาศวันที่ 10มค.63
 ประกาศ_ผู้ผ่าน ตน.พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (ทันตกรรม) : ประกาศวันที่ 10มค.63
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตน.นักจิตวิทยาคลินิก : ประกาศวันที่ 3มค.63
 ประกาศ_ผู้มีสิทธิ์สอบ ตน.พนักงานช่วยเหลือคนไข้ : ประกาศวันที่ 3มค.63
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านฯ ตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด : ประกาศวันที่ 2มค.63
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านฯ ครั้งที่1ตน.นักกิจกรรมบำบัด : ประกาศวันที่ 16ธค.62
 ประกาศ_ผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้าง พนักงานกระทรวงฯ : ประกาศวันที่ 9ธค.62

{ประกาศผลรับสมัครงานทั้งหมด}
 ประกาศราคากลาง จ้างบริการตรวจอ่านพยาธิวิทยา ตรวจชิ้นเนื้อ ของเดือน มีนาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 กุมภาพันธ์ 2563
 ประกาศราคากลาง จ้างบริการตรวจแล็บนอกโรงพยาบาลฯ บริการตรวจแล็บเลือด ของเดือน มีนาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 กุมภาพันธ์ 2563
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 กุมภาพันธ์ 2563
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 กุมภาพันธ์ 2563
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 กุมภาพันธ์ 2563
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 กุมภาพันธ์ 2563
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุสำนักงาน ใบแจ้งค่ารักษาประกันสังคม จำนวน 500 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 กุมภาพันธ์ 2563
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุสำนักงาน ใบบันทึกคำสั่งแพทย์ จำนวน 10,000 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 กุมภาพันธ์ 2563
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุสำนักงาน สติกเกอร์ขอบสีฟ้า ขนาด 2.5x5 ซม. จำนวน 16,000 ดวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 กุมภาพันธ์ 2563
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 กุมภาพันธ์ 2563
{ ดูทั้งหมด }
 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดจ้างทำความสะอาด : ประกาศวันที่ 20กพ.63
 ร่างประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า : ประกาศวันที่ 20กพ.63
 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดจ้างทำความสะอาด : ประกาศวันที่ 20กพ.63
 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดจ้างทำความสะอาด : ประกาศวันที่ 20กพ.63
 ประกาศ ประกวดราคาจ้างตรวจเอกซเรย์CT : ประกาศวันที่ 5กพ.63
 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัด ครุภัณฑ์การแพทย์ 4 รายการ : ประกาศวันที่ 31มค.63
 ร่างประกาศ ประกวดราคาจ้างตรวจเอกซเรย์CT : ประกาศวันที่ 27มค.63
 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัด เครื่องกำเนิดำฟฟ้า : ประกาศวันที่ 17มค.63
 ประกาศและเอกสารประกวดราคายา Manidipine 20 mgtab : ประกาศวันที่ 10มค.63
 ร่างประกาศประกวดราคา Manidipine HCl 20 mg Tablet : ประกาศวันที่ 26ธค.62

{ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้างทั้งหมด}
 ประกาศผู้ชนะฯ จ้างตรวจสุขภาพด้วยรถเอกซเรย์ฯ : ประกาศวันที่ 6กพ.63
 ประกาศผู้ชนะฯ จ้างบริการตรวจสุขภาพด้วยรถเอกซเรย์ฯ : ประกาศวันที่ 30มค.63
 ประกาศผู้ชนะฯ จ้าง : ประกาศวันที่ 30มค.63
 ประกาศผู้ชนะฯ จ้างบริการตรวจแล็บเลือด กพ 63 : ประกาศวันที่ 30มค.63
 ประกาศผู้ชนะฯ จ้างปรับปรุงบานประตูลิฟต์โดยสารฯ : ประกาศวันที่ 30มค.63
 ประกาศผู้ชนะฯ จ้างทำงานทันตกรรมประดิษฐ์ กพ63 : ประกาศวันที่ 30มค.63
 ประกาศผู้ชนะฯ จ้างอ่านพยาธิวิทยาตรวจชิ้นเนื้อ กพ63 : ประกาศวันที่ 30มค.63
 ประกาศผู้ชนะฯ จ้างทำงานทันตกรรมประดิษฐ์ กพ63 : ประกาศวันที่ 30มค.63
 ประกาศผู้ชนะฯ จ้างบริการอ่าน Slide pap smear กพ 63 : ประกาศวันที่ 30มค.63
 ประกาศผู้ชนะประกวดราคายาManidipine HCl 20 mg tab : ประกาศวันที่ 29มค.63

{ประกาศผลจัดซื้อ/จัดจ้างทั้งหมด}
ข่าวสารสุขภาพ/ยา
โรคในฤดูหนาว  
อ่านต่อ...
16มค.61
โรคแอนแทรกซ์ (Anthrax)  
อ่านต่อ...
30พย.60
ล้างมือ บ่อยครั้ง หยุดยั้งเชื้อโรค   
อ่านต่อ...
20มีค.57
ข่าวกิจกรรม
โครงการทำความดีมีคนชม  
อ่านต่อ...
6มค.57
ประกวดภาพถ่าย   
อ่านต่อ...
3มค.57
 ขอใบรับรองแพทย์วันเสาร์ได้ไหมคะ เวลากี่โ (ตอบ 0) โดย เนย 19กพ.63 เวลา 17:00:25
 อยากรู้เรื่องการฝังยาคุมกำเนิดค่ะ (ตอบ 0) โดย ขวัญ 19กพ.63 เวลา 20:33:15
 คุณหมอธรรมนูญ มีคลินิกนอกเวลาไหมครับ (ตอบ 0) โดย พล 22กพ.63 เวลา 14:12:35
 ขอเลขที่ผู้เสียภาษีของโรงพยาบาลมะการักษ์ (ตอบ 1) โดย ทีอาร์ร็อค 22กพ.63 เวลา 12:06:02
 สอบถามเรื่อง ราคาครอบฟันหน้า (ตอบ 1) โดย สุกัญญา 15กพ.63 เวลา 11:26:18
 มีบริการบำบัดยาเสพติดไหมคะ (ตอบ 1) โดย ฝน 17กพ.63 เวลา 17:57:58
 หมอนัดไม่ได้ไปทำไงดีคะ (ตอบ 1) โดย กฤติพงศ์ 14กพ.63 เวลา 10:25:51
 การรับคิวห้องทันตกรรม (ตอบ 1) โดย ป่าน 15มค.63 เวลา 10:08:18
 นัดหมอผ่าคลอดได้ไหม (ตอบ 1) โดย ศิวัชญา 13กพ.63 เวลา 03:36:13
 มีหมอโรคหัวใจไหมครับ (ตอบ 1) โดย ตาต้าร์ 11กพ.63 เวลา 18:12:20

  ตั้งคำถาม   ดูคำถามทั้งหมด

Website นี้ แสดงผลได้ดีใน Browser Google Chrome, Mozilla Firefox,Internet Explorer เวอร์ชั่น 7 ขึ้นไป

© 2010 By ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลมะการักษ์ จังหวัดกาญจนบุรี :)