โรงพยาบาลมะการักษ์
Makarak Hospital
 
  • Header
  • Header2
  • Header2
  • Header2
โรงพยาบาลมะการักษ์
 ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงฯ ตน.เจ้าพนักงานพัสดุ : ประกาศวันที่ 2ตค.62
 ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงฯ ตน.เจ้าพนักงานธุรการ : ประกาศวันที่ 25กย.62
 ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงฯ ตน.เจ้าพนักงานพัสดุ : ประกาศวันที่ 11กย.62
 ประกาศรันสมัคร_ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ : ประกาศวันที่ 15สค.62
 ประกาศรับสมัคร_พนักงานราชการ ตน.นักกายภาพบำบัด : ประกาศวันที่ 13สค.62
 ประกาศขยายเวลารับสมัครฯ ตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิก : ประกาศวันที่ 9สค.62
 ประกาศรับสมัคร_ตน.เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ : ประกาศวันที่ 7สค.62
 ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตน.เจ้าพนักงานเวชสถิติ : ประกาศวันที่ 1สค.62
 ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตน.นักจิตวิทยาคลินิก : ประกาศวันที่ 8กค.62
 ประกาศรับสมัคร_พนักงานกระทรวงสาธารณสุข : ประกาศวันที่ 8กค.62

{ประกาศรับสมัครงานทั้งหมด}
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตน.เจ้าพนักงานธุรการ : ประกาศวันที่ 8ตค.62
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านฯ ตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิก : ประกาศวันที่ 4ตค.62
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านฯ ครั้งที่1ตน.เจ้าพนักงานพัสดุ : ประกาศวันที่ 1ตค.62
 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน ตน.พนักงานทั่วไป : ประกาศวันที่ 26กย.62
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ : ประกาศวันที่ 26กย.62
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านฯ ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด : ประกาศวันที่ 25กย.62
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านฯครั้งที 1ตน.นักจิตวิทยาคลินิก : ประกาศวันที่ 19กย.62
 ประกาศ ผู้ผ่าน ตน. เจ้าพนักงานธุรการ : ประกาศวันที่ 12กย.62
 ประกาศรายชือผู้มีสิทธิสอบฯตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิก : ประกาศวันที่ 11กย.62
 ประกาศผู้ผ่านการเลือกสรรตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติ : ประกาศวันที่ 5กย.62

{ประกาศผลรับสมัครงานทั้งหมด}
 ประกาศราคากลาง ซื้อdesloratadine ๕ mg tab , bilastine ๒๐ mg tab , procaterol ๕๐ mcg tab , insulin ๗๐/๓๐ iu/ml inj ๓ ml penfill และ seretide accuhaler ๕๐/๒๕๐ mcg/dose ๖๐ dose bott โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 ตุลาคม 2562
 ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา ประกวดราคาซื้อน้ำยาวิทยาศาสตร์ สำหรับตรวจวิเคราะห์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11 ตุลาคม 2562
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 ตุลาคม 2562
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ รายการ IN-HIV Ag/Ab (2x50Tests) จำนวน 6 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 ตุลาคม 2562
 ประกาศราคากลาง ซื้อamitryptyline ๒๕ mg tab , dicloxzcillin ๒๕๐ mg cap , propranolol ๑๐ mg tab , omeprazole ๒๐ mg cap , metformin ๕๐๐ mg tab โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 ตุลาคม 2562
 ประกาศราคากลาง ซื้อgelofusin inj ๕๐๐ ml bag , amoxycillin ๑๒๕ mg/๕ ml susp ๖๐ ml bott , prulifloxacin ๑๐๐ mg tab , cycloserine cap ๒๕๐ mg และ nasacort AQ nasal spray ๑๒๐ dose bott โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 ตุลาคม 2562
 ประกาศราคากลาง ซื้อ๐.๙% sodium chloride(nss) inj ๑๐๐๐ ml bag และ sodium chloride(NSS) ๐.๙% inj ๑๐๐ ml bag โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 ตุลาคม 2562
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 ตุลาคม 2562
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 ตุลาคม 2562
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กล่องพลาสติก จำนวน 50 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 ตุลาคม 2562
{ ดูทั้งหมด }
 ร่างประกาศ ประกวดราคาซื้อน้ำยาวิทยาศาสตร์ : ประกาศวันที่ 11ตค.62
 ประกาศราคากลาง จ้างต่อเติมอาคารฯ รพ.สต.แสนตอ : ประกาศวันที่ 26กย.62
 ประกาศราคากลาง จ้างต่อเติม เปลี่ยนหลังคาเมทัลชีทฯ : ประกาศวันที่ 25กย.62
 ประกวดราคาซื้อยา Meropenem 1gm inj : ประกาศวันที่ 25กย.62
 ประกาศร่างประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยาMeropenem 1 gm : ประกาศวันที่ 13กย.62
 ประกาศแผนการจัดซื้อยา Meropenem 1gm injection : ประกาศวันที่ 13กย.62
 ประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภค : ประกาศวันที่ 13กย.62
 ประกาศ ประกวดราคาซื้อกระดาษชำระ : ประกาศวันที่ 13กย.62
 ประกาศ ประกวดราคาซื้อถุงขยะ : ประกาศวันที่ 13กย.62
 ประกาศ ประกวดราคาซื้อถุงขยะ : ประกาศวันที่ 13กย.62

{ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้างทั้งหมด}
 ประกาศผู้ชนะฯ จ้างติดตั้งม่านม้วนกรองแสง ฯ : ประกาศวันที่ 3ตค.62
 ประกาศผู้ชนะฯ จ้างตรวจสุขภาพด้วยรถเอกซเรย์เคลื่อนท : ประกาศวันที่ 3ตค.62
 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคากระดาษชำระ : ประกาศวันที่ 3ตค.62
 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคากระดาษชำระ : ประกาศวันที่ 3ตค.62
 ประกาศผู้ชนะฯ จ้างเหมาบริการทำงานทันตกรรมประดิษฐ์ฯ : ประกาศวันที่ 2ตค.62
 ประกาศผู้ชนะฯ จ้างเหมาบริการทำงานทันตกรรมประดิษฐ์ฯ : ประกาศวันที่ 2ตค.62
 ประกาศผู้ชนะฯ จ้างบริการทำงานทันตกรรมประดิษฐ์ฯ : ประกาศวันที่ 2ตค.62
 ประกาศผู้ชนะฯ จ้างตรวจชิ้นเนื้อ ของเดือน ตุลาคม62 : ประกาศวันที่ 2ตค.62
 ประกาศผู้ชนะฯ จ้างบริการตรวจแล็บเลือด เดือนตุลาคม : ประกาศวันที่ 2ตค.62
 ประกาศผู้ชนะฯ จ้างเหมาบริการอ่าน Slide pap smear ฯ : ประกาศวันที่ 2ตค.62

{ประกาศผลจัดซื้อ/จัดจ้างทั้งหมด}
ข่าวสารสุขภาพ/ยา
โรคในฤดูหนาว  
อ่านต่อ...
16มค.61
โรคแอนแทรกซ์ (Anthrax)  
อ่านต่อ...
30พย.60
ล้างมือ บ่อยครั้ง หยุดยั้งเชื้อโรค   
อ่านต่อ...
20มีค.57
ข่าวกิจกรรม
โครงการทำความดีมีคนชม  
อ่านต่อ...
6มค.57
ประกวดภาพถ่าย   
อ่านต่อ...
3มค.57
 นัดออนไลน์ ตรวจ หู คอ จมูก ไม่มีแล้วเหรอ (ตอบ 1) โดย น้ำฝน 13กย.62 เวลา 11:08:56
 จะนัดผ่าตัดใหม่ได้ไหมคะ (ตอบ 1) โดย Leklek 2ตค.62 เวลา 22:26:43
 ตรวจหลังคลอด (ตอบ 1) โดย เปิ้ล 30กย.62 เวลา 14:52:39
 แพทย์ประจำเวร คลินิก คอหูจมูก (ตอบ 1) โดย ธัญญรัตน์ 27กย.62 เวลา 10:20:55
 หมอนัด ลูกชาย พรุ่งนี้ค่ะ พอดีติดธุระค่ะ (ตอบ 1) โดย สุกัญญา 26กย.62 เวลา 12:28:27
 สอบถามเรื่องการสแกน (ตอบ 1) โดย กชพรรณ 25กย.62 เวลา 20:50:17
 เด็กมีปัญหาด้านการอ่านการเขีเสี่ยงเป็นโร (ตอบ 1) โดย รินรดา 25กย.62 เวลา 14:48:54
 ขอเลื่อนนัดได้ไหมคะ? (ตอบ 1) โดย มยุรี 23กย.62 เวลา 10:00:06
 ตรวจเลือด (ตอบ 1) โดย A 22กย.62 เวลา 19:43:06
 ทางรพ.มีบริการฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากม (ตอบ 1) โดย ปิยพัชร์ 22กย.62 เวลา 16:13:32

  ตั้งคำถาม   ดูคำถามทั้งหมด

Website นี้ แสดงผลได้ดีใน Browser Google Chrome, Mozilla Firefox,Internet Explorer เวอร์ชั่น 7 ขึ้นไป

© 2010 By ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลมะการักษ์ จังหวัดกาญจนบุรี :)