โรงพยาบาลมะการักษ์
Makarak Hospital
WOWSlider generated by WOWSlider.com
  • donate_head
  • header
  • header3
  • header5
  • header4
  • header2
  • header6
  • header7
  • header8
โรงพยาบาลมะการักษ์
 ประกาศ_ผู้ผ่าน ตน.นักวิชาการสาธารณสุข (สุขศึกษา) : ประกาศวันที่ 28กพ.65
 รับสมัคร_พกส. ตน.นักเทคนิคการแพทย์ : ประกาศวันที่ 25กพ.65
 รับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ จำนวน3ตำแหน่ง28อัตรา : ประกาศวันที่ 24กพ.65
 รับสมัคร_พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (กลุ่มงานทันตกรรม) : ประกาศวันที่ 9กพ.65
 รับสมัคร_พกส. ตน.นักวิชาการสาธารณสุข (สุขศึกษา) : ประกาศวันที่ 13มค.65
 รับสมัคร_ลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) จำนวน 2 ตำแหน่ง : ประกาศวันที่ 5มค.65
 ประกาศรับสมัครพนักงานราชการฯ ตำแหน่ง จพ.เภสัชกรรม : ประกาศวันที่ 21ธค.64
 ประกาศรับสมัครพนักงานราชการฯ ตน.นักสังคมสงเคราะห์ : ประกาศวันที่ 13ธค.64
 ประกาศรับสมัครพนักงานราชการฯตน.จพ.การเงินและบัญชี : ประกาศวันที่ 13ธค.64
 ประกาศรับสมัครพนักงานราชการฯ ตำแหน่ง ผู้ช่วยพยาบาล : ประกาศวันที่ 24พย.64

{ประกาศรับสมัครงานทั้งหมด}
 ประกาศผู้ผ่านการเลือกสรรฯ พนักงานราชการเฉพาะกิจ : ประกาศวันที่ 30มีค.65
 ผู้ผ่าน_ประกาศผู้ผ่าน ตน.พนักงานช่วยเหลือคนไข้ : ประกาศวันที่ 28มีค.65
 รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ พนักงานราชการเฉพาะกิจ : ประกาศวันที่ 22มีค.65
 มีสิทธิ์สอบ_ตน.พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (ทันตกรรม) : ประกาศวันที่ 21มีค.65
 ผู้ผ่าน_ตน.นักเทคนิคการแพทย์ : ประกาศวันที่ 14มีค.65
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบฯ พนักงานราชการเฉพาะกิจ : ประกาศวันที่ 11มีค.65
 ประกาศ_ผู้ผ่านครั้งที่ 1 ตน.นักวิชาการสาธารณสุข : ประกาศวันที่ 17กพ.65
 ประกาศ_ผู้มีสิทธิ์สอบ ตน.นักวิชาการสาธารณสุข : ประกาศวันที่ 7กพ.65
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบฯตน.เจ้าพนักงานเภสัชกรรม : ประกาศวันที่ 2กพ.65
 ประกาศ_ผู้ผ่าน เพื่อบรรจุเป็น ลจค. (รายวัน) : ประกาศวันที่ 28มค.65

{ประกาศผลรับสมัครงานทั้งหมด}
 ประกาศราคากลาง ซื้อAlteplase ๕๐ mg inj vial โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 พฤษภาคม 2565
 ประกาศราคากลาง ซื้อPiperacillin ๔ gm + tazobactam๕๐๐ mg injvial ,topiramate๕๐ mg tab และ ondansetron ๘ mg/๔ ml inj๔ ml amp โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 พฤษภาคม 2565
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุกระดูก รายการ AUSTIN MOORE HIP NARROW STEM 48 MM โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 พฤษภาคม 2565
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุกระดูก รายการ ชุดข้อสะโพกไม่มีเบ้าชนิด 2 ชั้น (ไบโพล่า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 พฤษภาคม 2565
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 พฤษภาคม 2565
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 พฤษภาคม 2565
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 พฤษภาคม 2565
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 พฤษภาคม 2565
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 พฤษภาคม 2565
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 พฤษภาคม 2565
{ ดูทั้งหมด }
 ประกาศประกวดราคาซื้อยา Dorzolamide+Timolol ed. : ประกาศวันที่ 11พค.65
 ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด : ประกาศวันที่ 9พค.65
 ประกาศร่างประกาศประกวดราคา Dorzolamide+Timolol ed. : ประกาศวันที่ 28เมษ.65
 ประกาศประกวดราคาซื้อยา Manidipine 20 mg Tab : ประกาศวันที่ 19เมษ.65
 ประกาศประกวดราคาซื้อ Meropenem1g for inj : ประกาศวันที่ 19เมษ.65
 ประกาศจัดซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 5 รายการ : ประกาศวันที่ 5เมษ.65
 ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดฯ : ประกาศวันที่ 29มีค.65
 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อยา Meropenem 1 g for inj. : ประกาศวันที่ 25มีค.65
 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อยา Manidipine 20 mg tab. : ประกาศวันที่ 25มีค.65
 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อยา Dorzolamide+Timolol eye : ประกาศวันที่ 25มีค.65

{ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้างทั้งหมด}
 ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้อยา Manidipine tablet : ประกาศวันที่ 11พค.65
 ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้อยาMeropenem inj. : ประกาศวันที่ 11พค.65
 ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้อยาAtorvastatin : ประกาศวันที่ 20มค.65
 ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอร : ประกาศวันที่ 13กย.64
 ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอร : ประกาศวันที่ 9กย.64
 ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง ยกเลิกจัดซื้อกระดาษช : ประกาศวันที่ 23สค.64
 ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง ยกเลิกจัดซื้อถุงขยะ : ประกาศวันที่ 23สค.64
 ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง ผู้ชนะการประกวดราคาจ : ประกาศวันที่ 20สค.64
 ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอร : ประกาศวันที่ 19สค.64
 ประกาศผู้ชนะฯ จ้างปรับปรุงห้องแยกโรคผู้ป่วยวิกฤ : ประกาศวันที่ 8กค.64

{ประกาศผลจัดซื้อ/จัดจ้างทั้งหมด}
ข่าวสารสุขภาพ/ยา
โรคในฤดูหนาว  
อ่านต่อ...
16มค.61
โรคแอนแทรกซ์ (Anthrax)  
อ่านต่อ...
30พย.60
ล้างมือ บ่อยครั้ง หยุดยั้งเชื้อโรค   
อ่านต่อ...
20มีค.57
ข่าวกิจกรรม
โครงการทำความดีมีคนชม  
อ่านต่อ...
6มค.57
ประกวดภาพถ่าย   
อ่านต่อ...
3มค.57
 มาทำVaccine passport ที่รพ.มะการักษ์ (ตอบ 1) โดย ประนอม 29เมษ.65 เวลา 13:32:49
 การตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว (ตอบ 0) โดย ซาย 26เมษ.65 เวลา 11:50:54
 การตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว (ตอบ 0) โดย ซาย 25เมษ.65 เวลา 17:00:50
 ต้องการเลื่อนนัดเจาะเลือดต้องทำงัยครับ (ตอบ 1) โดย ไพโรจน์ 21เมษ.65 เวลา 11:27:06
 ค่าใช้จ่ายการตรวจRT-PCR (ตอบ 1) โดย ปาลิตา 29มีค.65 เวลา 10:58:30
 ใบผลตรวจ RT-PCR (ตอบ 1) โดย Toon 27มีค.65 เวลา 16:50:17
 มีใครดูแลการปฏิบัติตัวพนักงานเวรเปลไหม (ตอบ 0) โดย Napass 1เมษ.65 เวลา 15:48:25
 เลื่อนนัด (ตอบ 0) โดย สมบูรณ์ ร 11เมษ.65 เวลา 11:05:41
 รับยารักษาโควิด (ตอบ 1) โดย กระแต 3เมษ.65 เวลา 18:16:31
 เบอร์ติดต่อฉุกเฉินของโรงพยาบาลเบอร์อะไร (ตอบ 0) โดย ฝน 16มีค.65 เวลา 09:35:06

  ตั้งคำถาม   ดูคำถามทั้งหมด

Website นี้ แสดงผลได้ดีใน Browser Google Chrome, Mozilla Firefox,Internet Explorer เวอร์ชั่น 7 ขึ้นไป

© 2010 By ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลมะการักษ์ จังหวัดกาญจนบุรี :)