โรงพยาบาลมะการักษ์
Makarak Hospital
 
  • Header
  • Header2
  • Header2
  • Header2
โรงพยาบาลมะการักษ์
 รายละเอียดประกอบรายการบัญชี(งบเทียบยอดเงินฝากคลัง) : ประกาศวันที่ 30ตค.62
 รายละเอียดประกอบรายการบัญชีฯ (งบกระทบยอดเงินฝากฯ) : ประกาศวันที่ 30ตค.62
 รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง : ประกาศวันที่ 30ตค.62
 งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2562 : ประกาศวันที่ 21ตค.62
 งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2562 : ประกาศวันที่ 8ตค.62
 งบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2562 : ประกาศวันที่ 19สค.62
 งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2562 : ประกาศวันที่ 7สค.62
 งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2562 : ประกาศวันที่ 14มิย.62
 งบทดลอง ประจำเดือนเมษายน 2562 : ประกาศวันที่ 20พค.62
 งบทดลอง เดือนมี.ค.62 : ประกาศวันที่ 25เมษ.62

{ประกาศทั่วไปทั้งหมด}
 ประกาศรับสมัคร ลจค.ตน.พนักงานช่วยเหลือคนไข้ : ประกาศวันที่ 2พย.62
 ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตน.นักจิตวิทยาคลินิก : ประกาศวันที่ 18ตค.62
 ประกาศรับสมัคร พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (รายวัน) : ประกาศวันที่ 15ตค.62
 ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงฯ ตน.เจ้าพนักงานพัสดุ : ประกาศวันที่ 2ตค.62
 ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงฯ ตน.เจ้าพนักงานธุรการ : ประกาศวันที่ 25กย.62
 ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงฯ ตน.เจ้าพนักงานพัสดุ : ประกาศวันที่ 11กย.62
 ประกาศรันสมัคร_ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ : ประกาศวันที่ 15สค.62
 ประกาศรับสมัคร_พนักงานราชการ ตน.นักกายภาพบำบัด : ประกาศวันที่ 13สค.62
 ประกาศขยายเวลารับสมัครฯ ตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิก : ประกาศวันที่ 9สค.62
 ประกาศรับสมัคร_ตน.เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ : ประกาศวันที่ 7สค.62

{ประกาศรับสมัครงานทั้งหมด}
 ประกาศ_ผู้ผ่าน ตน.พนักงานช่วยเหลือคนไข้ : ประกาศวันที่ 11พย.62
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่าน ตน.พนักงานช่วยเหลือคนไข้ : ประกาศวันที่ 7พย.62
 ประกาศ_ผู้มีสิทธิ์สอบ ตน.พนักงานช่วยเหลือคนไข้ : ประกาศวันที่ 5พย.62
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ : ประกาศวันที่ 29ตค.62
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านฯ ครั้งที่1ตน.เจ้าพนักงานพัสดุ : ประกาศวันที่ 25ตค.62
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่าน ตน.เจ้าพนักงานธุรการ : ประกาศวันที่ 22ตค.62
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ : ประกาศวันที่ 17ตค.62
 ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตน.เจ้าพนักงานธุรการ : ประกาศวันที่ 15ตค.62
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตน.เจ้าพนักงานธุรการ : ประกาศวันที่ 8ตค.62
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านฯ ตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิก : ประกาศวันที่ 4ตค.62

{ประกาศผลรับสมัครงานทั้งหมด}
 ประกาศราคากลาง ซื้อatorvastatin ๔๐ mg tab โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 พฤศจิกายน 2562
 ประกาศราคากลาง ซื้อnicardipine ๒ mg/๒ ml inj ๒ ml amp , fluticasone(avamys) ๒๗.๕ mcg/๑ dose nasal spray ๑๒๐ dose bott , montelukast ๕ mg chewable tab , sitagliptin(januvia) ๑๐๐ mg tab และ klacid mr(clarithromycin ๕๐๐ mg) modified-release tablet, ๑ tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 พฤศจิกายน 2562
 ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 พฤศจิกายน 2562
 ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 พฤศจิกายน 2562
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว น้ำยาเคลือบแห้งฆ่าเชื้อ RINSE AID จำนวน 2 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 พฤศจิกายน 2562
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุบริโภค ข้าวสารเหลืองอ่อน จำนวน 10 กระสอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 พฤศจิกายน 2562
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุสำนักงาน สติกเกอร์ THURMAL จำนวน 100 ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 พฤศจิกายน 2562
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุสำนักงาน สติกเกอร์ขอบสีฟ้า ขนาด 2.5x5 ซม. จำนวน 16,000 ดวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 พฤศจิกายน 2562
 ประกาศราคากลาง ซื้อsimvastatin ๒๐ mg tab , lactulose ๖๖.๗% syrup ๑๐๐ ml bott , spironolactone ๒๕ mg tab , pioglitazone ๓๐ mg tab และ atenolol ๕๐ mg tab โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 พฤศจิกายน 2562
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุบริโภค ข้าวสารหอมมะลิ จำนวน 10 กระสอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 พฤศจิกายน 2562
{ ดูทั้งหมด }
 ประกาศ ประกวดราคาซื้อน้่ำยาวิทยาศาตร์ : ประกาศวันที่ 25ตค.62
 ร่างประกาศ ประกวดราคาซื้อน้ำยาวิทยาศาสตร์ : ประกาศวันที่ 11ตค.62
 ประกาศราคากลาง จ้างต่อเติมอาคารฯ รพ.สต.แสนตอ : ประกาศวันที่ 26กย.62
 ประกาศราคากลาง จ้างต่อเติม เปลี่ยนหลังคาเมทัลชีทฯ : ประกาศวันที่ 25กย.62
 ประกวดราคาซื้อยา Meropenem 1gm inj : ประกาศวันที่ 25กย.62
 ประกาศร่างประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยาMeropenem 1 gm : ประกาศวันที่ 13กย.62
 ประกาศแผนการจัดซื้อยา Meropenem 1gm injection : ประกาศวันที่ 13กย.62
 ประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภค : ประกาศวันที่ 13กย.62
 ประกาศ ประกวดราคาซื้อกระดาษชำระ : ประกาศวันที่ 13กย.62
 ประกาศ ประกวดราคาซื้อถุงขยะ : ประกาศวันที่ 13กย.62

{ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้างทั้งหมด}
 ประกาศผู้ชนะฯ จ้างทำงานทันตกรรมประดิษฐ์ : ประกาศวันที่ 1พย.62
 ประกาศผู้ชนะฯ จ้างทำงานทันตกรรมประดิษฐ์ : ประกาศวันที่ 1พย.62
 ประกาศผู้ชนะฯ จ้างทำงานทันตกรรมประดิษฐ์ : ประกาศวันที่ 1พย.62
 ประกาศผู้ชนะฯ จ้างตรวจอ่านพยาธิวิทยา ตรวจชิ้นเนื้อ : ประกาศวันที่ 1พย.62
 ประกาศผู้ชนะฯ จ้างเหมาบริการตรวจแล็บนอกโรงพยาบล : ประกาศวันที่ 1พย.62
 ประกาศผู้ชนะฯ จ้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า : ประกาศวันที่ 1พย.62
 ประกาศผู้ชนะฯ : ประกาศวันที่ 1พย.62
 ประกาศผู้ชนะฯ จ้างบำรุงรักษาลิฟท์ฯ : ประกาศวันที่ 1พย.62
 ประกาศผู้ชนะฯ จ้างอ่าน Slide pap smear : ประกาศวันที่ 1พย.62
 ประกาศผู้ชนะฯ จ้างบำรุงรักษาลิฟท์ฯ : ประกาศวันที่ 1พย.62

{ประกาศผลจัดซื้อ/จัดจ้างทั้งหมด}
ข่าวสารสุขภาพ/ยา
โรคในฤดูหนาว  
อ่านต่อ...
16มค.61
โรคแอนแทรกซ์ (Anthrax)  
อ่านต่อ...
30พย.60
ล้างมือ บ่อยครั้ง หยุดยั้งเชื้อโรค   
อ่านต่อ...
20มีค.57
ข่าวกิจกรรม
โครงการทำความดีมีคนชม  
อ่านต่อ...
6มค.57
ประกวดภาพถ่าย   
อ่านต่อ...
3มค.57

  ตั้งคำถาม   ดูคำถามทั้งหมด

Website นี้ แสดงผลได้ดีใน Browser Google Chrome, Mozilla Firefox,Internet Explorer เวอร์ชั่น 7 ขึ้นไป

© 2010 By ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลมะการักษ์ จังหวัดกาญจนบุรี :)