โรงพยาบาลมะการักษ์
Makarak Hospital
WOWSlider generated by WOWSlider.com
  • donate_head
  • header
  • header3
  • header5
  • header4
  • header2
  • header6
  • header7
  • header8
โรงพยาบาลมะการักษ์
 งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2564 : ประกาศวันที่ 12พค.64
 งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2564 : ประกาศวันที่ 21เมษ.64
 งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 : ประกาศวันที่ 17มีค.64
 งบทดลองประจำเดือนมกราคม 2564 : ประกาศวันที่ 18กพ.64
 งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2563 : ประกาศวันที่ 19มค.64
 งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 : ประกาศวันที่ 15ธค.63
 งบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2563 : ประกาศวันที่ 24พย.63
 รายละเอียดรายการบัญชีประกอบงบทดลอง เงินฝากคลัง : ประกาศวันที่ 27ตค.63
 รายละเอียดรายการบัญชีประกอบงบทดลอง เงินฝากธนาคาร : ประกาศวันที่ 27ตค.63
 รายละเอียดรายการบัญชีประกอบงบทดลอง เงินสดในมือ : ประกาศวันที่ 27ตค.63

{ประกาศทั่วไปทั้งหมด}
 รับสมัคร_ลจค.(รายวัน) พนักงานเปล 7 อัตรา : ประกาศวันที่ 28พค.64
 รับสมัคร_ตน.พยาบาลวิชาชีพ (กลุ่มงานการพยาบาล) : ประกาศวันที่ 18พค.64
 รับสมัคร_ตน.พยาบาลวิชาชีพ (งานการพยาบาลชุมชน) : ประกาศวันที่ 18พค.64
 ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง วิศวกรโยธา : ประกาศวันที่ 19เมษ.64
 รับสมัคร_พกส.ตน.เจ้าพนักงานธุรการ (การเงิน) : ประกาศวันที่ 5เมษ.64
 รับสมัคร_พกส.ตน.พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (ทันตกรรม) : ประกาศวันที่ 10มีค.64
 รับสมัคร_พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (การพยาบาล) : ประกาศวันที่ 9มีค.64
 ประกาศขยายเวลารับสมัครพนักงานราชการฯ ตน.วิศวกรโยธา : ประกาศวันที่ 1กพ.64
 ประกาศรับสมัคร_พกส. 6 ตำแหน่ง จำนวน 8 อัตรา : ประกาศวันที่ 18มค.64
 ประกาศขยายเวลารับสมัครพนักงานราชการฯ ตน.วิศวกรโยธา : ประกาศวันที่ 29ธค.63

{ประกาศรับสมัครงานทั้งหมด}
 ประกาศ_ผู้ผ่าน ตน. พนักงานเปล : ประกาศวันที่ 11มิย.64
 ประกาศ_มีสิทธิ์สอบ ตน.พยาบาลวิชาชีพ : ประกาศวันที่ 11มิย.64
 ประกาศ_ผู้มีสิทธิ์สอบ ตน.พนักงานเปล : ประกาศวันที่ 10มิย.64
 ประกาศ_ผู้ผ่าน ตน.พยาบาลวิชาชีพ (กลุ่มการพยาบาล) : ประกาศวันที่ 7มิย.64
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านฯครั้งที่ 1 ตำแหน่ง วิศวกรโยธา : ประกาศวันที่ 31พค.64
 ประกาศ_ผู้มีสิทธิ์สอบ ตน.พยาบาลวิชาชีพ : ประกาศวันที่ 28พค.64
 ประกาศ_ผู้ผ่าน ตน.พนักงานขับรถยนต์ : ประกาศวันที่ 28พค.64
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบฯ ตำแหน่ง วิศวกรโยธา : ประกาศวันที่ 24พค.64
 ประกาศ_ผู้ผ่าน ตน.จพ.ธุรการ (การเงิน) : ประกาศวันที่ 30เมษ.64
 ประกาศ_ผู้มีสิทธิสัมภาษณ์ ตน.จพ.ธุรการ (การเงิน) : ประกาศวันที่ 26เมษ.64

{ประกาศผลรับสมัครงานทั้งหมด}
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อpotassium chloride ๒๐ mEq/๑๐ ml inj ๑๐ ml amp โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 มิถุนายน 2564
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ต่ำกว่าเกณฑ์) รายการ โทรศัพท์แบบไร้สาย จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 มิถุนายน 2564
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุกระดูก จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 มิถุนายน 2564
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุกระดูก จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 มิถุนายน 2564
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 มิถุนายน 2564
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ CHROMIC CATGUT NO.๒-๐ เข็ม R ๓๐MM. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 มิถุนายน 2564
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ CLIPPER โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 มิถุนายน 2564
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ DISPOSABLE SYRINGE INSULIN ๒๕X๑ นิ้ว ปลดเข็มได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 มิถุนายน 2564
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ STETHOSCOPE ชนิด ๒ หน้า ผู้ใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 มิถุนายน 2564
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ ถุงให้อาหารทางสายยาง (NUTRI-BAG) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 มิถุนายน 2564
{ ดูทั้งหมด }
 ประกวดราคาฯ จ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องแยกโรคผู้ป่วย : ประกาศวันที่ 20พค.64
 ประกวดราคาฯ จ้างก่อสร้างปรับปรุงโครงสร้างห้องผ่าตั : ประกาศวันที่ 20พค.64
 ประกาศ ร่างประกาศฯ จ้างปรับปรุงห้องห้องผ่าตัด ฯ : ประกาศวันที่ 13พค.64
 ประกาศ ร่างประกาศฯ จ้างปรับปรุงห้องแยกโรคผู้ป่วยฯ : ประกาศวันที่ 13พค.64
 ประกาศ ร่างประกาศฯ จ้างปรับปรุงห้องแยกโรคผู้ป่วยฯ : ประกาศวันที่ 13พค.64
 ประกาศราคากลาง จ้างปรับปรุงห้องแยกโรคผู้ป่วยวิกฤต : ประกาศวันที่ 13พค.64
 ประกาศราคากลาง จ้างปรับปรุงโครงสร้างห้องผ่าตัด ฯ : ประกาศวันที่ 13พค.64
 ยกเลิกประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างฯ : ประกาศวันที่ 7พค.64
 ยกเลิกประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างฯ : ประกาศวันที่ 7พค.64
 ประกาศผู้ชนะฯ จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่ : ประกาศวันที่ 7พค.64

{ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้างทั้งหมด}
 ประกาศผู้ชนะฯ จ้างปรับปรุงโครงสร้างห้องผ่าตัดฯ : ประกาศวันที่ 9มิย.64
 ยกเลิกประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างฯ : ประกาศวันที่ 9มิย.64
 ประกาศผู้ชนะฯ จ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศทันตกรรมฯ : ประกาศวันที่ 27พค.64
 ประกาศผู้ชนะประกวดราคายาDorzolamide+Timolol eye dr : ประกาศวันที่ 30เมษ.64
 ประกาศผู้ชนะฯ จ้างปรับปรุง รพ.สต.บ้านดอนชะเอม : ประกาศวันที่ 19เมษ.64
 ประกาศผู้ชนะประกวดราคายาManidipine HCl 20 mg tab : ประกาศวันที่ 11มีค.64
 ประกาศผู้ชนะฯ จ้างปรับปรุง รพ.สต.บ้านหนองลาน : ประกาศวันที่ 24กพ.64
 ประกาศผู้ชนะประกวดราคายาMeropenem 1 g inj. : ประกาศวันที่ 27มค.64
 ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่าย ปี 63 : ประกาศวันที่ 16ธค.63
 ประกาศผู้ชนะฯ จ้างปรับปรุง รพ.สต.บ้านกระต่ายเต้น : ประกาศวันที่ 28สค.63

{ประกาศผลจัดซื้อ/จัดจ้างทั้งหมด}
ข่าวสารสุขภาพ/ยา
โรคในฤดูหนาว  
อ่านต่อ...
16มค.61
โรคแอนแทรกซ์ (Anthrax)  
อ่านต่อ...
30พย.60
ล้างมือ บ่อยครั้ง หยุดยั้งเชื้อโรค   
อ่านต่อ...
20มีค.57
ข่าวกิจกรรม
โครงการทำความดีมีคนชม  
อ่านต่อ...
6มค.57
ประกวดภาพถ่าย   
อ่านต่อ...
3มค.57

  ตั้งคำถาม   ดูคำถามทั้งหมด

Website นี้ แสดงผลได้ดีใน Browser Google Chrome, Mozilla Firefox,Internet Explorer เวอร์ชั่น 7 ขึ้นไป

© 2010 By ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลมะการักษ์ จังหวัดกาญจนบุรี :)