โรงพยาบาลมะการักษ์
Makarak Hospital
WOWSlider generated by WOWSlider.com
  • donate_head
  • header
  • header3
  • header5
  • header4
  • header2
  • header6
  • header7
  • header8
โรงพยาบาลมะการักษ์
 งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2563 : ประกาศวันที่ 19มค.64
 งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 : ประกาศวันที่ 15ธค.63
 งบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2563 : ประกาศวันที่ 24พย.63
 รายละเอียดรายการบัญชีประกอบงบทดลอง เงินฝากคลัง : ประกาศวันที่ 27ตค.63
 รายละเอียดรายการบัญชีประกอบงบทดลอง เงินฝากธนาคาร : ประกาศวันที่ 27ตค.63
 รายละเอียดรายการบัญชีประกอบงบทดลอง เงินสดในมือ : ประกาศวันที่ 27ตค.63
 งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2563 : ประกาศวันที่ 12ตค.63
 งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2563 : ประกาศวันที่ 15กย.63
 งบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2563 : ประกาศวันที่ 11สค.63
 งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2563 : ประกาศวันที่ 14กค.63

{ประกาศทั่วไปทั้งหมด}
 ประกาศรับสมัคร_พกส. 6 ตำแหน่ง จำนวน 8 อัตรา : ประกาศวันที่ 18มค.64
 ประกาศขยายเวลารับสมัครพนักงานราชการฯ ตน.วิศวกรโยธา : ประกาศวันที่ 29ธค.63
 ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง วิศวกรโยธา : ประกาศวันที่ 25พย.63
 รับสมัคร_พนักงานกระทรวงฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ : ประกาศวันที่ 18พย.63
 ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง วิศวกรโยธา : ประกาศวันที่ 28ตค.63
 ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตน.นักจิตวิทยาคลินิก : ประกาศวันที่ 7ตค.63
 ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตน.นักวิชาการสาธารณสุข : ประกาศวันที่ 30กย.63
 รับสมัคร_ลจค. (รายเดือน) ตน.พยาบาลวิชาชีพ : ประกาศวันที่ 21กย.63
 รับสมัคร_ลจค.(รายวัน) ตน.พนักงานประจำห้องยา : ประกาศวันที่ 16กย.63
 ประกาศ_ขยายระยะเวลารับสมัครตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ : ประกาศวันที่ 5กย.63

{ประกาศรับสมัครงานทั้งหมด}
 ประกาศ_มีสิทธิสอบ ตำแหน่งต่างๆ 6 ตำแหน่ง 8 อัตรา : ประกาศวันที่ 26มค.64
 ประกาศ_ผู้ผ่านการคัดเลือก ตน.เจ้าพนักงานพัสดุ : ประกาศวันที่ 28ธค.63
 ประกาศผลสอบข้อเขียน เจ้าพนักงานพัสดุ : ประกาศวันที่ 18ธค.63
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านฯ ตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิก : ประกาศวันที่ 18ธค.63
 ประกาศ_รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตน.เจ้าพนักงานพัสดุ : ประกาศวันที่ 8ธค.63
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านครั้งที่1 ตน.นักจิตวิทยาคลินิก : ประกาศวันที่ 3ธค.63
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตน.นักจิตวิทยาคลินิก : ประกาศวันที่ 17พย.63
 ประกาศผู้ผ่านการเลือกสรรฯ ตน.นักวิชาการสาธารณสุข : ประกาศวันที่ 10พย.63
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบฯ ตำแหน่ง วิศวกรโยธา : ประกาศวันที่ 9พย.63
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านครั้งที1ตน.นักวิชาการสาธารณสุข : ประกาศวันที่ 26ตค.63

{ประกาศผลรับสมัครงานทั้งหมด}
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (ต่ำกว่าเกณฑ์) รายการ รถนั่งคนพิการชนิดพับได้แบบปรับไม่ได้ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 มกราคม 2564
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุบริโภค รายการ Blendera โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 มกราคม 2564
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุไตเทียม รายการ DOUBLE LUMEN CATHETER KIT 19 CMS จำนวน 3 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 มกราคม 2564
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง รายการ แก็สถังใหญ่ (48กก.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 มกราคม 2564
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อ่วัสดุการแพทย์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 มกราคม 2564
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 มกราคม 2564
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 มกราคม 2564
 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องให้การรักษาด้วยแสงเลเซอร์กำลังสูงชนิดสี ความยาวคลื่น จำนวน 1 เครื่อง
25 มกราคม 2564
 ประกาศราคากลาง ซื้อgabapentin ๓๐๐ mg cap , pantoprazole ๔๐ mg inj vial และ etoricoxib ๙๐ mg tab โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 มกราคม 2564
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุกระดูก จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 มกราคม 2564
{ ดูทั้งหมด }
 ประกาศ ร่างประกาศฯ จ้างปรับปรุง รพ.สต.บ้านหนองลาน : ประกาศวันที่ 21มค.64
 ประกาศราคากลาง จ้างปรับปรุง รพ.สต.บ้านหนองลาน : ประกาศวันที่ 21มค.64
 ประกาศประกวดราคาซื้อMeropenem 1 gm inj. : ประกาศวันที่ 6มค.64
 ประกาศเผยแพแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ2564 : ประกาศวันที่ 22ธค.63
 ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง ขาดทอดตลาดพัสดุชำรุด : ประกาศวันที่ 17ธค.63
 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ2564 : ประกาศวันที่ 16ธค.63
 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ2564 : ประกาศวันที่ 8ธค.63
 ร่างประกาศประกวดราคาซื้อMeropenem 1 g inj. : ประกาศวันที่ 8ธค.63
 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ2564 : ประกาศวันที่ 8ธค.63
 แผนจัดซื้อยาMeropenem 1 g for inj. โดยวิธีE-biddin : ประกาศวันที่ 25พย.63

{ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้างทั้งหมด}
 ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่าย ปี 63 : ประกาศวันที่ 16ธค.63
 ประกาศผู้ชนะฯ จ้างปรับปรุง รพ.สต.บ้านกระต่ายเต้น : ประกาศวันที่ 28สค.63
 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์เครื่องกำเนิดไฟฟ้า : ประกาศวันที่ 16มิย.63
 ประกาศผู้ชนะฯ รายการ ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ฯ : ประกาศวันที่ 8เมษ.63
 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจCT : ประกาศวันที่ 28กพ.63
 ประกาศผู้ชนะฯ จ้างตรวจสุขภาพด้วยรถเอกซเรย์ฯ : ประกาศวันที่ 6กพ.63
 ประกาศผู้ชนะฯ จ้างบริการตรวจสุขภาพด้วยรถเอกซเรย์ฯ : ประกาศวันที่ 30มค.63
 ประกาศผู้ชนะฯ จ้าง : ประกาศวันที่ 30มค.63
 ประกาศผู้ชนะฯ จ้างบริการตรวจแล็บเลือด กพ 63 : ประกาศวันที่ 30มค.63
 ประกาศผู้ชนะฯ จ้างปรับปรุงบานประตูลิฟต์โดยสารฯ : ประกาศวันที่ 30มค.63

{ประกาศผลจัดซื้อ/จัดจ้างทั้งหมด}
ข่าวสารสุขภาพ/ยา
โรคในฤดูหนาว  
อ่านต่อ...
16มค.61
โรคแอนแทรกซ์ (Anthrax)  
อ่านต่อ...
30พย.60
ล้างมือ บ่อยครั้ง หยุดยั้งเชื้อโรค   
อ่านต่อ...
20มีค.57
ข่าวกิจกรรม
โครงการทำความดีมีคนชม  
อ่านต่อ...
6มค.57
ประกวดภาพถ่าย   
อ่านต่อ...
3มค.57
 จะเคลียร์ช่องปาก เพื่อจัดฟัน ต้องทำยังไง (ตอบ 1) โดย กล้าหาญ 25มค.64 เวลา 00:56:47
 อยากจัดฟันสามารถไปติดต่อวัน,เวลาไหนได้บ้ (ตอบ 1) โดย กานดา 23มค.64 เวลา 17:23:15
 22ม.ค64จะขอบริจาคเลือดได้ไหมค่ะ (ตอบ 1) โดย วรารัตน์ 20มค.64 เวลา 18:13:11
 อุดฟันกับรักษารากฟัน (ตอบ 1) โดย ธัญนันท์ 19มค.64 เวลา 21:33:11
 อถดฟัน (ตอบ 1) โดย นุ๊ก 14มค.64 เวลา 00:47:32
 อยากทราบราคาผ่าคลอดบุตรของทาประมานเท่าไร (ตอบ 1) โดย วิรัญชนา 17มค.64 เวลา 17:01:18
 ตรวจโควิด (ตอบ 1) โดย กิตติศักดิ์ 15มค.64 เวลา 14:39:55
 ปวดหัว กินยาไม่หาย หาหมอด้านไหนค่ะ (ตอบ 1) โดย ชลิตา 8มค.64 เวลา 15:03:37
 จิตรเวช (ตอบ 1) โดย Samachchaya 9มค.64 เวลา 11:49:02
 ตรวจโควิค มีค่าใช้จ่ายไหม? ประมาณเท่าไร? (ตอบ 1) โดย ษา 6มค.64 เวลา 13:10:15

  ตั้งคำถาม   ดูคำถามทั้งหมด

Website นี้ แสดงผลได้ดีใน Browser Google Chrome, Mozilla Firefox,Internet Explorer เวอร์ชั่น 7 ขึ้นไป

© 2010 By ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลมะการักษ์ จังหวัดกาญจนบุรี :)