โรงพยาบาลมะการักษ์
Makarak Hospital
WOWSlider generated by WOWSlider.com
  • donate_head
  • header
  • header3
  • header5
  • header4
  • header2
  • header6
  • header7
  • header8
โรงพยาบาลมะการักษ์
 รับสมัคร_พนักงานประจำห้องยา (รายวัน) : ประกาศวันที่ 20มิย.65
 รับสมัคร_พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (ทันตกรรม) : ประกาศวันที่ 20มิย.65
 ประกาศ_ผู้ผ่าน ตน.นักวิชาการสาธารณสุข (สุขศึกษา) : ประกาศวันที่ 28กพ.65
 รับสมัคร_พกส. ตน.นักเทคนิคการแพทย์ : ประกาศวันที่ 25กพ.65
 รับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ จำนวน3ตำแหน่ง28อัตรา : ประกาศวันที่ 24กพ.65
 รับสมัคร_พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (กลุ่มงานทันตกรรม) : ประกาศวันที่ 9กพ.65
 รับสมัคร_พกส. ตน.นักวิชาการสาธารณสุข (สุขศึกษา) : ประกาศวันที่ 13มค.65
 รับสมัคร_ลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) จำนวน 2 ตำแหน่ง : ประกาศวันที่ 5มค.65
 ประกาศรับสมัครพนักงานราชการฯ ตำแหน่ง จพ.เภสัชกรรม : ประกาศวันที่ 21ธค.64
 ประกาศรับสมัครพนักงานราชการฯ ตน.นักสังคมสงเคราะห์ : ประกาศวันที่ 13ธค.64

{ประกาศรับสมัครงานทั้งหมด}
 ผู้ผ่าน_ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (ทันตกรรม) : ประกาศวันที่ 25กค.65
 มีสิทธิ์สอบ_ตน.พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (ทันตกรรม) : ประกาศวันที่ 19กค.65
 ผู้ผ่าน_ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา ลจค. (รายวัน) : ประกาศวันที่ 7กค.65
 มีสิทธิ์สอบ_ลจค. ตน.พนักงานประจำห้องยา : ประกาศวันที่ 4กค.65
 ประกาศผู้ผ่านการเลือกสรรฯ พนักงานราชการเฉพาะกิจ : ประกาศวันที่ 30มีค.65
 ผู้ผ่าน_ประกาศผู้ผ่าน ตน.พนักงานช่วยเหลือคนไข้ : ประกาศวันที่ 28มีค.65
 รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ พนักงานราชการเฉพาะกิจ : ประกาศวันที่ 22มีค.65
 มีสิทธิ์สอบ_ตน.พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (ทันตกรรม) : ประกาศวันที่ 21มีค.65
 ผู้ผ่าน_ตน.นักเทคนิคการแพทย์ : ประกาศวันที่ 14มีค.65
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบฯ พนักงานราชการเฉพาะกิจ : ประกาศวันที่ 11มีค.65

{ประกาศผลรับสมัครงานทั้งหมด}
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 สิงหาคม 2565
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 สิงหาคม 2565
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 สิงหาคม 2565
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 สิงหาคม 2565
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 สิงหาคม 2565
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 สิงหาคม 2565
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ BLUNT TIP TROCAR 10MM. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 สิงหาคม 2565
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ DISPOSABLE SYRINGE 3CC โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 สิงหาคม 2565
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ MASK DISPOSABLE โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 สิงหาคม 2565
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ O2 CANNULAR โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 สิงหาคม 2565
{ ดูทั้งหมด }
 ประกาศจัดซื้อ วัสดุบริโภค จำนวน 2 หมวด : ประกาศวันที่ 9สค.65
 ร่างประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ทา : ประกาศวันที่ 5สค.65
 ร่างประกาศจัดซื้อวัสดุบริโภค : ประกาศวันที่ 2สค.65
 ประกาศจัดจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ : ประกาศวันที่ 2สค.65
 ประกาศจัดจ้างเหมาบริการซัก อบ รีดผ้าที่ใช้กับผู้ป่ : ประกาศวันที่ 2สค.65
 ประกาศจัดซื้อ วัสดุงานบ้าน ถุงขยะ : ประกาศวันที่ 2สค.65
 ร่างประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้ : ประกาศวันที่ 25กค.65
 ประกาศจัดซื้อ ออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ : ประกาศวันที่ 25กค.65
 เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุบริโภค : ประกาศวันที่ 25กค.65
 ร่างประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์ทางห้องป : ประกาศวันที่ 25กค.65

{ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้างทั้งหมด}
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุงานบ้าน กระดาษชำระ : ประกาศวันที่ 8สค.65
 ประกาศจัดซื้อ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญ : ประกาศวันที่ 30พค.65
 ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้อยา Manidipine tablet : ประกาศวันที่ 11พค.65
 ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้อยาMeropenem inj. : ประกาศวันที่ 11พค.65
 ประกาศจัดซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 5 รายการ : ประกาศวันที่ 24เมษ.65
 ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้อยาAtorvastatin : ประกาศวันที่ 20มค.65
 ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอร : ประกาศวันที่ 13กย.64
 ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอร : ประกาศวันที่ 9กย.64
 ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง ยกเลิกจัดซื้อกระดาษช : ประกาศวันที่ 23สค.64
 ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง ยกเลิกจัดซื้อถุงขยะ : ประกาศวันที่ 23สค.64

{ประกาศผลจัดซื้อ/จัดจ้างทั้งหมด}
ข่าวสารสุขภาพ/ยา
โรคในฤดูหนาว  
อ่านต่อ...
16มค.61
โรคแอนแทรกซ์ (Anthrax)  
อ่านต่อ...
30พย.60
ล้างมือ บ่อยครั้ง หยุดยั้งเชื้อโรค   
อ่านต่อ...
20มีค.57
ข่าวกิจกรรม
โครงการทำความดีมีคนชม  
อ่านต่อ...
6มค.57
ประกวดภาพถ่าย   
อ่านต่อ...
3มค.57
 นัดออนไลน์ทันตกรรม (ตอบ 1) โดย มิ้น 30มิย.65 เวลา 07:39:48
 เรื่องความสะอาดของห้องน้ำ หอผู้ป่วยอายุ (ตอบ 1) โดย ไว้ใจคุณ 25มิย.65 เวลา 18:04:27
 ใช้บัตรประชาชนเเทนบัตรทองได้ไหมครับ (ตอบ 1) โดย Nino 4มิย.65 เวลา 14:45:58
 ค่าคลอดบุตรเท่าไหร่คะ (ตอบ 1) โดย กรกมล 10มิย.65 เวลา 19:27:46
 เป็นเชื้อราที่เล็บจะต้องพบแพทย์อะไรคะ (ตอบ 1) โดย รดา 30พค.65 เวลา 21:45:52
 ใบรับรองแพทย์ (ตอบ 1) โดย ธรรมิกา 30พค.65 เวลา 11:02:09
 ประกันสุขภาพแรงงานพม่า (ตอบ 1) โดย เทอดชล 29พค.65 เวลา 09:06:30
 ค่าใช้จ่ายในการคลอดสิทธิ์ประกันสังคม (ตอบ 0) โดย Kanokwan 26พค.65 เวลา 18:51:51
 ค่าใช้จ่ายในการคลอดสิทธิ์ประกันสังคม (ตอบ 0) โดย Kanokwan 26พค.65 เวลา 19:34:25
 ตรวจสอบคิวรักษารากฟัน (ตอบ 1) โดย แก้วตา 27พค.65 เวลา 21:09:31

  ตั้งคำถาม   ดูคำถามทั้งหมด

Website นี้ แสดงผลได้ดีใน Browser Google Chrome, Mozilla Firefox,Internet Explorer เวอร์ชั่น 7 ขึ้นไป

© 2010 By ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลมะการักษ์ จังหวัดกาญจนบุรี :)