โรงพยาบาลมะการักษ์
Makarak Hospital
 
  • Header
  • Header2
  • Header2
  • Header2
โรงพยาบาลมะการักษ์
 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) : ประกาศวันที่ 21พค.62
 ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตน.นักสังคมสงเคราห์ : ประกาศวันที่ 25เมษ.62
 ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นิติกร : ประกาศวันที่ 21พย.61
 ประกาศรับสมัครวิศวกรโยธา : ประกาศวันที่ 10ตค.61
 ประกาศรับสมัครนักกิจกรรมบำบัด : ประกาศวันที่ 31พค.61
 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิก : ประกาศวันที่ 4กย.60
 ประกาศรับสมัครนักจิตวิทยาคลินิก : ประกาศวันที่ 4กย.60
 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ นวก.คอมพิวเตอร์,นักจิตวิทยา : ประกาศวันที่ 3กค.60
 ประกาศขยายเวลารับสมัครฯพนักงานราชการ : ประกาศวันที่ 8มิย.60
 ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 2 อัตรา : ประกาศวันที่ 24พค.60

{ประกาศรับสมัครงานทั้งหมด}
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านฯ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป : ประกาศวันที่ 30เมษ.62
 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว ตน.นัดจัดการฯ : ประกาศวันที่ 25เมษ.62
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตำแหน่งนิติกร : ประกาศวันที่ 4มค.62
 ประกาศผู้ผ่านการประเมิน ครั้งที่ 1 นิติกร : ประกาศวันที่ 18ธค.61
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตำแหน่งวิศวกรโยธา : ประกาศวันที่ 13ธค.61
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตำแหน่ง นิติกร : ประกาศวันที่ 11ธค.61
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมิน ตำแหน่ง วิศวกรโยธา : ประกาศวันที่ 27พย.61
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตำแหน่งวิศวกรโยธา : ประกาศวันที่ 21พย.61
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด : ประกาศวันที่ 31กค.61
 ประกาศผล รายชื่อผู้ผ่านนักกิจกรรมบำบัด ครั้งที่ 1 : ประกาศวันที่ 13กค.61

{ประกาศผลรับสมัครงานทั้งหมด}
 ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 พฤษภาคม 2562
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ รายการ โทรทัศน์สี (LED) ขนาด 32 นิ้ว พร้อมขาแขวนติดผนัง จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 พฤษภาคม 2562
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 พฤษภาคม 2562
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 พฤษภาคม 2562
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 พฤษภาคม 2562
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 พฤษภาคม 2562
 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างบริการตรวจสภาพท่อก๊าซอ็อกซิเจน (เทสท่อ) จำนวน ๖๕ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 พฤษภาคม 2562
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดันกำหนดรอบ ID316 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 พฤษภาคม 2562
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 พฤษภาคม 2562
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ รายการ ปลั๊กไฟรางยาว สาย 5 เมตร 5 ช่อง จำนวน 10 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 พฤษภาคม 2562
{ ดูทั้งหมด }
 ประกาศผู้ชนะงานจ้างฯโดยวิธีเฉพาะเจาะจง : ประกาศวันที่ 22พค.62
 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด : ประกาศวันที่ 15พค.62
 ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างอาคารขนส่งกลางฯ : ประกาศวันที่ 1พค.62
 ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างห้องน้ำฯ : ประกาศวันที่ 29เมษ.62
 ร่างประกาศ ประกวดราคาซื้อยูนิตทำฟัน : ประกาศวันที่ 26เมษ.62
 ประกาศ ยูนิตทำฟัน : ประกาศวันที่ 27มีค.62
 ประกาศ ร่างประกวดราคายูนิตทำฟัน : ประกาศวันที่ 14มีค.62
 ประกาศราคากลาง ยูนิตทำฟัน : ประกาศวันที่ 14มีค.62
 ประกาศ เผยแพร่แผน ยูนิตทำฟัน : ประกาศวันที่ 14มีค.62
 ประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุบริโภค : ประกาศวันที่ 14มีค.62

{ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้างทั้งหมด}
 ประกาศผู้ชนะงานจ้างฯโดยวิธีเฉพาะเจาะจง : ประกาศวันที่ 22พค.62
 ประกาศผู้ชนะซื้อวิทยาศาสตร์การแพทย์เฉพาะเจาะจง : ประกาศวันที่ 21พค.62
 ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุไตเทียมโดยวิธีเฉพาะเจาะจง : ประกาศวันที่ 21พค.62
 ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุกระดูกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง : ประกาศวันที่ 21พค.62
 ประกาศผู้ชนะซื้อวิทยาศาสตร์การแพทย์เฉพาะเจาะจง : ประกาศวันที่ 17พค.62
 ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุทันตกรรมโดยวิธีเฉพาะเจาะจง : ประกาศวันที่ 17พค.62
 ประกาศผู้ชนะซื้อครุภัณฑ์ฯโดยวิธีเฉพาะเจาะจง : ประกาศวันที่ 17พค.62
 ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุกระดูกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง : ประกาศวันที่ 17พค.62
 ประกาศผู้ชนะซื้อวิทยาศาสตร์การแพทย์เฉพาะเจาะจง : ประกาศวันที่ 15พค.62
 ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุไตเทียมโดยวิธีเฉพาะเจาะจง : ประกาศวันที่ 15พค.62

{ประกาศผลจัดซื้อ/จัดจ้างทั้งหมด}
ข่าวสารสุขภาพ/ยา
โรคในฤดูหนาว  
อ่านต่อ...
16มค.61
โรคแอนแทรกซ์ (Anthrax)  
อ่านต่อ...
30พย.60
ล้างมือ บ่อยครั้ง หยุดยั้งเชื้อโรค   
อ่านต่อ...
20มีค.57
ข่าวกิจกรรม
โครงการทำความดีมีคนชม  
อ่านต่อ...
6มค.57
ประกวดภาพถ่าย   
อ่านต่อ...
3มค.57
 วันจันทร์แผนกทันตกรรมหยุดมั้ยคะ (ตอบ 0) โดย เบลอ 18พค.62 เวลา 18:58:48
 เฮลิคอปเตอร์ลงจอดได้ไหมครับ (ตอบ 1) โดย ฉัตรชัย 8พค.62 เวลา 12:54:08
 โทรไปเพื่อที่จะขอทำหนังสือส่งตีวล่วงหน้า (ตอบ 1) โดย สายรุ้ง 8พค.62 เวลา 11:57:20
 สิทธิ์การรักษา (ตอบ 1) โดย Janejira 30เมษ.62 เวลา 07:46:12
 พยาบาลผมสั้นหน้าห้องตรวจตา (ตอบ 1) โดย กนกวรรณ 22เมษ.62 เวลา 11:05:47
 รพ.มี แบบ บล๊อกหลังคลอดธรรมชาติยังค่ะ (ตอบ 1) โดย มาย 15เมษ.62 เวลา 23:16:44
 Item ตารางตรวจแพทย์ถึงใช้งานไม่ได้ (ตอบ 1) โดย อยากรู้ 31มีค.62 เวลา 23:12:07
 ขอเบอร์ต่อห้องฝากครรภ์ (ตอบ 1) โดย Sa 25มีค.62 เวลา 15:05:54
 ตรวจพัฒนาการเด็ก (ตอบ 1) โดย ทราย 5มีค.62 เวลา 10:06:40
 เอ็กซ์เรย์ฟันราคาเท่าไหร่คะ (ตอบ 1) โดย 4141 24กพ.62 เวลา 12:36:52

  ตั้งคำถาม   ดูคำถามทั้งหมด

Website นี้ แสดงผลได้ดีใน Browser Google Chrome, Mozilla Firefox,Internet Explorer เวอร์ชั่น 7 ขึ้นไป

© 2010 By ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลมะการักษ์ จังหวัดกาญจนบุรี :)