โรงพยาบาลมะการักษ์
Makarak Hospital
WOWSlider generated by WOWSlider.com
  • donate_head
  • header
  • header3
  • header5
  • header4
  • header2
  • header6
  • header7
  • header8
โรงพยาบาลมะการักษ์
 งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2563 : ประกาศวันที่ 25พค.63
 งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2563 : ประกาศวันที่ 29เมษ.63
 งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 : ประกาศวันที่ 18มีค.63
 งบทดลองประจำเดือนมกราคม 2563 : ประกาศวันที่ 14กพ.63
 งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2562 : ประกาศวันที่ 27มค.63
 งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 : ประกาศวันที่ 18ธค.62
 งบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2562 : ประกาศวันที่ 18ธค.62
 รายละเอียดประกอบรายการบัญชี(งบเทียบยอดเงินฝากคลัง) : ประกาศวันที่ 30ตค.62
 รายละเอียดประกอบรายการบัญชีฯ (งบกระทบยอดเงินฝากฯ) : ประกาศวันที่ 30ตค.62
 รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง : ประกาศวันที่ 30ตค.62

{ประกาศทั่วไปทั้งหมด}
 รับสมัคร_ตำแหน่งจพ.การเงินและบัญชีและพนักงานบริการ : ประกาศวันที่ 14พค.63
 รับสมัคร_ลูกจ้างชั่วคราว รายเดือน ตน.พนักงานทั่วไป : ประกาศวันที่ 13พค.63
 ขยายเวลารับสมัครพนักงานราชการ ตน.นักจิตวิทยาคลินิก : ประกาศวันที่ 31มีค.63
 รับสมัคร_พกส. ตน.จพ.ธุรการ และตน.พนักงานบริการ : ประกาศวันที่ 10มีค.63
 รับสมัคร_พกส.ตน.จพ.ธุรการและ ตน.พนักงานบริการ : ประกาศวันที่ 10มีค.63
 รับสมัคร_ลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน)ตน.พยาบาลวิชาชีพ : ประกาศวันที่ 4มีค.63
 รับสม้คร_พกส. ตน.พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (การพยาบาล) : ประกาศวันที่ 26กพ.63
 ประกาศรับสมัครพนักงานราชการฯ ตน.นักจิตวิทยาคลินิก : ประกาศวันที่ 26กพ.63
 รับสมัคร_(รายวัน) ตน.พนักงานช่วยเหลือคนไข้ : ประกาศวันที่ 20กพ.63
 รับสมัคร_พนักงานกระทรวงฯ ตน.พนักงานช่วยเหลือคนไข้ : ประกาศวันที่ 25ธค.62

{ประกาศรับสมัครงานทั้งหมด}
 ประกาศ_มีสิทธิ สัมภาษณ์ ตน.เจ้าพนักงานการเงินฯ : ประกาศวันที่ 28พค.63
 ประกาศ_ผู้มีสิทธิสอบ ลจค. ตน. พนักงานบริการ : ประกาศวันที่ 25พค.63
 ประกาศ_มีสิทธิสอบ ตน.จพ.การเงินฯ ตน.พนักงานบริการ : ประกาศวันที่ 25พค.63
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตน.นักจิตวิทยาคลินิก : ประกาศวันที่ 7พค.63
 ประกาศ_ผู้ผ่าน ตน.จพ.ธุรการ และตน.พนักงานบริการ : ประกาศวันที่ 13เมษ.63
 ประกาศ_ผู้ผ่าน ตำแหน่งพนักงานบริการ : ประกาศวันที่ 13เมษ.63
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ และตำแหน่งพนักงานบริการ (ขับรถยนต์) : ประกาศวันที่ 1เมษ.63
 ประกาศ_ผู้มีสิทธิ์สอบ จพ.ธุรการ และ พนักงานบริการ : ประกาศวันที่ 30มีค.63
 ประกาศ_ผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่งพนักงานบริการ : ประกาศวันที่ 30มีค.63
 ประกาศผู้ผ่าน_ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ : ประกาศวันที่ 30มีค.63

{ประกาศผลรับสมัครงานทั้งหมด}
 ประกาศราคากลาง ซื้อatovastatin ๔๐ mg tab , levofloxacin ๗๕๐ mg/๑๕๐ ml inj ๑๕๐ ml , metoclopramide ๑๐ mg tab และ phenylephrine ๑๐% eye drop ๕ ml bott โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 พฤษภาคม 2563
 ประกาศราคากลาง จ้างปรับปรุงห้องอบสมุนไพร และหลังคาอาคาร ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสนามแย้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 พฤษภาคม 2563
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (ต่ำกว่าเกณฑ์) รายการ เครื่องวัดความดัน CUFF PRESSURE GAUGE จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 พฤษภาคม 2563
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (ต่ำกว่าเกณฑ์) รายการ รถนั่งคนพิการชนิดพับได้แบบปรับไม่ได้ 8902 จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 พฤษภาคม 2563
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ต่ำกว่าเกณฑ์) รายการ เครื่องปริ้นเตอร์ Inktank จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 พฤษภาคม 2563
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ต่ำกว่าเกณฑ์) รายการ เครื่องปริ้นเตอร์ LASER CANON จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 พฤษภาคม 2563
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ ไม้พันสำลี 4 นิ้ว L (5 ก้าน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 พฤษภาคม 2563
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 พฤษภาคม 2563
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ TOP DRESSING 3X6 นิ้ว STERILE โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 พฤษภาคม 2563
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ สาย OPTIFLOW CANNULA-PREMATIRE จุกแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 พฤษภาคม 2563
{ ดูทั้งหมด }
 ร่างประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิด(ครั้ง3) : ประกาศวันที่ 15พค.63
 ร่างประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า(ครั้งท : ประกาศวันที่ 23มีค.63
 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดจ้างทำความสะอาด : ประกาศวันที่ 20กพ.63
 ร่างประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า : ประกาศวันที่ 20กพ.63
 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดจ้างทำความสะอาด : ประกาศวันที่ 20กพ.63
 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดจ้างทำความสะอาด : ประกาศวันที่ 20กพ.63
 ประกาศ ประกวดราคาจ้างตรวจเอกซเรย์CT : ประกาศวันที่ 5กพ.63
 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัด ครุภัณฑ์การแพทย์ 4 รายการ : ประกาศวันที่ 31มค.63
 ร่างประกาศ ประกวดราคาจ้างตรวจเอกซเรย์CT : ประกาศวันที่ 27มค.63
 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัด เครื่องกำเนิดำฟฟ้า : ประกาศวันที่ 17มค.63

{ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้างทั้งหมด}
 ประกาศผู้ชนะฯ รายการ ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ฯ : ประกาศวันที่ 8เมษ.63
 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจCT : ประกาศวันที่ 28กพ.63
 ประกาศผู้ชนะฯ จ้างตรวจสุขภาพด้วยรถเอกซเรย์ฯ : ประกาศวันที่ 6กพ.63
 ประกาศผู้ชนะฯ จ้างบริการตรวจสุขภาพด้วยรถเอกซเรย์ฯ : ประกาศวันที่ 30มค.63
 ประกาศผู้ชนะฯ จ้าง : ประกาศวันที่ 30มค.63
 ประกาศผู้ชนะฯ จ้างบริการตรวจแล็บเลือด กพ 63 : ประกาศวันที่ 30มค.63
 ประกาศผู้ชนะฯ จ้างปรับปรุงบานประตูลิฟต์โดยสารฯ : ประกาศวันที่ 30มค.63
 ประกาศผู้ชนะฯ จ้างทำงานทันตกรรมประดิษฐ์ กพ63 : ประกาศวันที่ 30มค.63
 ประกาศผู้ชนะฯ จ้างอ่านพยาธิวิทยาตรวจชิ้นเนื้อ กพ63 : ประกาศวันที่ 30มค.63
 ประกาศผู้ชนะฯ จ้างทำงานทันตกรรมประดิษฐ์ กพ63 : ประกาศวันที่ 30มค.63

{ประกาศผลจัดซื้อ/จัดจ้างทั้งหมด}
ข่าวสารสุขภาพ/ยา
โรคในฤดูหนาว  
อ่านต่อ...
16มค.61
โรคแอนแทรกซ์ (Anthrax)  
อ่านต่อ...
30พย.60
ล้างมือ บ่อยครั้ง หยุดยั้งเชื้อโรค   
อ่านต่อ...
20มีค.57
ข่าวกิจกรรม
โครงการทำความดีมีคนชม  
อ่านต่อ...
6มค.57
ประกวดภาพถ่าย   
อ่านต่อ...
3มค.57
 ฟันบดเคี้ยวซี่บนซ้ายซีที่ 3 กับ 4 ปวด (ตอบ 1) โดย ยุทธนา 16พค.63 เวลา 23:30:29
 จัดฟัน (ตอบ 1) โดย จิรภัทร์ 15พค.63 เวลา 21:56:08
 ทันตกรรม รับรักษารากฟันและครอบฟันไหมคะ (ตอบ 1) โดย ปราศัย 19พค.63 เวลา 14:00:23
 ติดต่อตรวจกระดูก (ตอบ 1) โดย k 22พค.63 เวลา 22:47:36
 แผนกสูตินารี เปิดทุกวันมั้ยคะ (ตอบ 1) โดย อารียา 20พค.63 เวลา 10:46:15
 จะขอรับยาเหมือนเดิมให้ทางโรงพยาบาลส่งให้ (ตอบ 1) โดย ศรินรัตน์ 22พค.63 เวลา 13:05:04
 เด็กอายุ 9 ขวบมีประจำเดือนรักษาได้มัยคะ (ตอบ 1) โดย ปาณิสรา 21พค.63 เวลา 21:09:41
 ลูกเป็นสาวก่อนวัย (ตอบ 1) โดย ปาณิสรา 22พค.63 เวลา 09:37:11
 เจ็บท้องด้านขวาทุกครั้งที่เป็นประจำเดือน (ตอบ 1) โดย พิมพ์ชนก 18พค.63 เวลา 20:03:31
 ถอดเข็มคุมกำเนิด สิทธิประกันเสียเท่าไหร่ (ตอบ 1) โดย อารียา 15พค.63 เวลา 11:23:42

  ตั้งคำถาม   ดูคำถามทั้งหมด

Website นี้ แสดงผลได้ดีใน Browser Google Chrome, Mozilla Firefox,Internet Explorer เวอร์ชั่น 7 ขึ้นไป

© 2010 By ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลมะการักษ์ จังหวัดกาญจนบุรี :)