โรงพยาบาลมะการักษ์
Makarak Hospital
WOWSlider generated by WOWSlider.com
  • donate_head
  • header
  • header3
  • header5
  • header4
  • header2
  • header6
  • header7
  • header8
โรงพยาบาลมะการักษ์
 ประกาศขยายเวลารับสมัครพนักงานราชการฯ จพ.เภสัชกรรม : ประกาศวันที่ 23กย.64
 ประกาศรับสมัครพนักงานราชการฯ ตำแหน่ง จพ.เภสัชกรรม : ประกาศวันที่ 8กย.64
 รับสมัคร_พกส.ตำแหน่งผู้ช่วยช่างทั่วไป : ประกาศวันที่ 6กค.64
 รับสมัคร_ลจค. (รายวัน) พนักงานประจำห้องยา : ประกาศวันที่ 6กค.64
 ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง วิศวกรโยธา : ประกาศวันที่ 22มิย.64
 ประกาศรับสมัครพนักงานราชการฯตน.นักวิชาการสาธารณสุข : ประกาศวันที่ 18มิย.64
 ประกาศรับสมัครพนักงานราชการฯตน.นวก.การเงินและบัญชี : ประกาศวันที่ 18มิย.64
 รับสมัคร_พกส. ตน. ผู้ช่วยช่างทั่วไป : ประกาศวันที่ 17มิย.64
 ผู้ผ่าน_ตน.พยาบาลวิชาชีพ (การพยาบาลชุมชน) : ประกาศวันที่ 17มิย.64
 รับสมัคร_ลจค.(รายวัน) พนักงานเปล 7 อัตรา : ประกาศวันที่ 28พค.64

{ประกาศรับสมัครงานทั้งหมด}
 ประกาศ_ผู้ผ่าน ตน.พนักงานพิมพ์ : ประกาศวันที่ 31สค.64
 ประกาศ_ผู้ผ่านตน.พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (การพยาบาล) : ประกาศวันที่ 10สค.64
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตำแหน่ง วิศวกรโยธา : ประกาศวันที่ 4สค.64
 ประกาศผู้ผ่านการเลือกสรรฯ ตน.นักวิชาการสาธารณสุข : ประกาศวันที่ 29กค.64
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านฯตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี : ประกาศวันที่ 29กค.64
 ประกาศ_ผู้ผ่าน ตน.พนักงานประจำห้องยา : ประกาศวันที่ 27กค.64
 ประกาศ_ผู้ผ่าน ตน.ผู้ช่วยช่างทั่วไป : ประกาศวันที่ 27กค.64
 ประกาศ_ผู้มีสิทธิสอบ ตน.ผู้ช่วยช่างทั่วไป : ประกาศวันที่ 21กค.64
 ประกาศ_ผู้มีสิทธิสอบ ตน.พนักงานประจำห้องยา : ประกาศวันที่ 21กค.64
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านฯครั้งที่ 1 ตำแหน่ง วิศวกรโยธา : ประกาศวันที่ 16กค.64

{ประกาศผลรับสมัครงานทั้งหมด}
 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมท่อประปาและท่อเมนส่งน้ำประปา ของอาคารพักแพทย์ ๒๐ ยูนิต จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ตุลาคม 2564
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุกระดูก จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 ตุลาคม 2564
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 ตุลาคม 2564
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว รายการถุงซิบใส่ช้อนขนาด ๖x๒๒ ซม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 ตุลาคม 2564
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 ตุลาคม 2564
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุสำนักงาน รายการกระดาษสติกเกอร์ ขนาด 5x7 ซม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 ตุลาคม 2564
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุสำนักงาน รายการฟิวเจอร์บอร์ด (สีขาว) ๑.๒๐ เมตรx ๒๔๐ ซม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 ตุลาคม 2564
 ประกาศราคากลาง จ้างเหมารื้อถอนปรับปรุงและซ่อมแซม ฝาผนังภายในและภายนอก ของบ้านพักแพทย์ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 ตุลาคม 2564
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุกระดูก จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 ตุลาคม 2564
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 ตุลาคม 2564
{ ดูทั้งหมด }
 ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนระบบผลิตน้ : ประกาศวันที่ 24สค.64
 ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อวัส : ประกาศวันที่ 10สค.64
 ประกวดราคาฯ จ้างบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม : ประกาศวันที่ 29กค.64
 ประกาศ ร่างประกาศฯ างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่อ : ประกาศวันที่ 19กค.64
 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไต : ประกาศวันที่ 19กค.64
 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ2564 : ประกาศวันที่ 7กค.64
 ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ : ประกาศวันที่ 30มิย.64
 ประกวดราคาฯ จ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องแยกโรคผู้ป่วย : ประกาศวันที่ 20พค.64
 ประกวดราคาฯ จ้างก่อสร้างปรับปรุงโครงสร้างห้องผ่าตั : ประกาศวันที่ 20พค.64
 ประกาศ ร่างประกาศฯ จ้างปรับปรุงห้องห้องผ่าตัด ฯ : ประกาศวันที่ 13พค.64

{ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้างทั้งหมด}
 ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอร : ประกาศวันที่ 13กย.64
 ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอร : ประกาศวันที่ 9กย.64
 ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง ยกเลิกจัดซื้อกระดาษช : ประกาศวันที่ 23สค.64
 ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง ยกเลิกจัดซื้อถุงขยะ : ประกาศวันที่ 23สค.64
 ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง ผู้ชนะการประกวดราคาจ : ประกาศวันที่ 20สค.64
 ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอร : ประกาศวันที่ 19สค.64
 ประกาศผู้ชนะฯ จ้างปรับปรุงห้องแยกโรคผู้ป่วยวิกฤ : ประกาศวันที่ 8กค.64
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ 9 ร : ประกาศวันที่ 30มิย.64
 ประกาศผู้ชนะฯ จ้างปรับปรุงโครงสร้างห้องผ่าตัดฯ : ประกาศวันที่ 9มิย.64
 ยกเลิกประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างฯ : ประกาศวันที่ 9มิย.64

{ประกาศผลจัดซื้อ/จัดจ้างทั้งหมด}
ข่าวสารสุขภาพ/ยา
โรคในฤดูหนาว  
อ่านต่อ...
16มค.61
โรคแอนแทรกซ์ (Anthrax)  
อ่านต่อ...
30พย.60
ล้างมือ บ่อยครั้ง หยุดยั้งเชื้อโรค   
อ่านต่อ...
20มีค.57
ข่าวกิจกรรม
โครงการทำความดีมีคนชม  
อ่านต่อ...
6มค.57
ประกวดภาพถ่าย   
อ่านต่อ...
3มค.57

  ตั้งคำถาม   ดูคำถามทั้งหมด

Website นี้ แสดงผลได้ดีใน Browser Google Chrome, Mozilla Firefox,Internet Explorer เวอร์ชั่น 7 ขึ้นไป

© 2010 By ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลมะการักษ์ จังหวัดกาญจนบุรี :)