โรงพยาบาลมะการักษ์
Makarak Hospital
WOWSlider generated by WOWSlider.com
  • donate_head
  • header
  • header3
  • header5
  • header4
  • header2
  • header6
  • header7
  • header8
โรงพยาบาลมะการักษ์
 รับสมัคร_พกส.ตน.นวก.สาธารณสุข และตน.พนักงานซักฟอก : ประกาศวันที่ 21กค.63
 รับสมัคร_ลูกจ้างชั่วคราว รายเดือน ตน.พยาบาลวิชาชีพ : ประกาศวันที่ 21กค.63
 รับสมัคร_ตำแหน่งจพ.การเงินและบัญชีและพนักงานบริการ : ประกาศวันที่ 14พค.63
 รับสมัคร_ลูกจ้างชั่วคราว รายเดือน ตน.พนักงานทั่วไป : ประกาศวันที่ 13พค.63
 ขยายเวลารับสมัครพนักงานราชการ ตน.นักจิตวิทยาคลินิก : ประกาศวันที่ 31มีค.63
 รับสมัคร_พกส. ตน.จพ.ธุรการ และตน.พนักงานบริการ : ประกาศวันที่ 10มีค.63
 รับสมัคร_พกส.ตน.จพ.ธุรการและ ตน.พนักงานบริการ : ประกาศวันที่ 10มีค.63
 รับสมัคร_ลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน)ตน.พยาบาลวิชาชีพ : ประกาศวันที่ 4มีค.63
 รับสม้คร_พกส. ตน.พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (การพยาบาล) : ประกาศวันที่ 26กพ.63
 ประกาศรับสมัครพนักงานราชการฯ ตน.นักจิตวิทยาคลินิก : ประกาศวันที่ 26กพ.63

{ประกาศรับสมัครงานทั้งหมด}
 ประกาศ_มีสิทธิสอบ ตน.นวก.สาธารณสุข พนักงานซักฟอก : ประกาศวันที่ 6สค.63
 ประกาศ_มีสิทธิสอบ ลจค. ตน.พยาบาลวิชาชีพ : ประกาศวันที่ 4สค.63
 ประกาศ_ผู้ผ่าน ตน.พนักงานช่วยเหลือคนไข้ การพยาบาล : ประกาศวันที่ 1กค.63
 ประกาศ_มีสิทธิ์สอบพนักงานช่วยเหลือคนไข้ : ประกาศวันที่ 24มิย.63
 ประกาศ_ผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้่างเป็น พกส. : ประกาศวันที่ 2มิย.63
 ประกาศ_มีสิทธิ สัมภาษณ์ ตน.เจ้าพนักงานการเงินฯ : ประกาศวันที่ 28พค.63
 ประกาศ_ผู้มีสิทธิสอบ ลจค. ตน. พนักงานบริการ : ประกาศวันที่ 25พค.63
 ประกาศ_มีสิทธิสอบ ตน.จพ.การเงินฯ ตน.พนักงานบริการ : ประกาศวันที่ 25พค.63
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตน.นักจิตวิทยาคลินิก : ประกาศวันที่ 7พค.63
 ประกาศ_ผู้ผ่าน ตน.จพ.ธุรการ และตน.พนักงานบริการ : ประกาศวันที่ 13เมษ.63

{ประกาศผลรับสมัครงานทั้งหมด}
 ประกาศราคากลาง ซื้อsodium chloride ๐.๔๕% inj ๕๐๐ ml bag , sodium chloride(nss) ๐.๙% inj ๑๐๐ ml bag และ ringers acetate solution inj ๑๐๐๐ ml bag โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 สิงหาคม 2563
 ประกาศราคากลาง ซื้อtheophylline ๒๐๐ mg prolonged-release tab , sitafloxacin(gracevit) ๕๐ mg tab , sevoflurane inhalotion ๒๕๐ ml bott , parecoxib ๔๐ mg inj vial และ mometasone ๕๐ mcg nasal spray ๑๔๐ dose bott โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 สิงหาคม 2563
 ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ เลนส์แก้วตาเทียม แบบพับได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 สิงหาคม 2563
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุกระดูก จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 สิงหาคม 2563
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุกระดูก จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 สิงหาคม 2563
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 สิงหาคม 2563
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 สิงหาคม 2563
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ ARROW DOUBLE LUMEN ผู้ใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 สิงหาคม 2563
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ PHILADELPHIA COLLAR ปรับระดับได้ ผู้ใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 สิงหาคม 2563
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ PLASTER 10CM. X4.5M. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 สิงหาคม 2563
{ ดูทั้งหมด }
 ประกาศราคากลาง จ้างปรับปรุง รพ.สต.บ้านกระต่ายเต้น : ประกาศวันที่ 30กค.63
 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องติดตามการทำงานขอ : ประกาศวันที่ 1กค.63
 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ2563 : ประกาศวันที่ 10มิย.63
 ร่างประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิด(ครั้ง3) : ประกาศวันที่ 15พค.63
 ร่างประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า(ครั้งท : ประกาศวันที่ 23มีค.63
 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดจ้างทำความสะอาด : ประกาศวันที่ 20กพ.63
 ร่างประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า : ประกาศวันที่ 20กพ.63
 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดจ้างทำความสะอาด : ประกาศวันที่ 20กพ.63
 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดจ้างทำความสะอาด : ประกาศวันที่ 20กพ.63
 ประกาศ ประกวดราคาจ้างตรวจเอกซเรย์CT : ประกาศวันที่ 5กพ.63

{ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้างทั้งหมด}
 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์เครื่องกำเนิดไฟฟ้า : ประกาศวันที่ 16มิย.63
 ประกาศผู้ชนะฯ รายการ ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ฯ : ประกาศวันที่ 8เมษ.63
 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจCT : ประกาศวันที่ 28กพ.63
 ประกาศผู้ชนะฯ จ้างตรวจสุขภาพด้วยรถเอกซเรย์ฯ : ประกาศวันที่ 6กพ.63
 ประกาศผู้ชนะฯ จ้างบริการตรวจสุขภาพด้วยรถเอกซเรย์ฯ : ประกาศวันที่ 30มค.63
 ประกาศผู้ชนะฯ จ้าง : ประกาศวันที่ 30มค.63
 ประกาศผู้ชนะฯ จ้างบริการตรวจแล็บเลือด กพ 63 : ประกาศวันที่ 30มค.63
 ประกาศผู้ชนะฯ จ้างปรับปรุงบานประตูลิฟต์โดยสารฯ : ประกาศวันที่ 30มค.63
 ประกาศผู้ชนะฯ จ้างทำงานทันตกรรมประดิษฐ์ กพ63 : ประกาศวันที่ 30มค.63
 ประกาศผู้ชนะฯ จ้างอ่านพยาธิวิทยาตรวจชิ้นเนื้อ กพ63 : ประกาศวันที่ 30มค.63

{ประกาศผลจัดซื้อ/จัดจ้างทั้งหมด}
ข่าวสารสุขภาพ/ยา
โรคในฤดูหนาว  
อ่านต่อ...
16มค.61
โรคแอนแทรกซ์ (Anthrax)  
อ่านต่อ...
30พย.60
ล้างมือ บ่อยครั้ง หยุดยั้งเชื้อโรค   
อ่านต่อ...
20มีค.57
ข่าวกิจกรรม
โครงการทำความดีมีคนชม  
อ่านต่อ...
6มค.57
ประกวดภาพถ่าย   
อ่านต่อ...
3มค.57
 เปลี่ยนเบอร์มือถือ (ตอบ 0) โดย เม 10สค.63 เวลา 09:41:37
 ขอชื่นชม การบริการ (ตอบ 1) โดย ปียานุช 7สค.63 เวลา 13:09:20
 รปภ หน้าห้องฉุกเฉินเป่านกหวีดเสียงดังมาก (ตอบ 0) โดย ต้น 29กค.63 เวลา 10:58:25
 พยาบาลชั้น 2 ตึกเฉลิมพระเกียรติ (ตอบ 1) โดย ศิระ 29กค.63 เวลา 21:47:12
 พยาบาลชั้น 6 ตึกเฉลิมพระเกียรติ (ตอบ 1) โดย Ton 1สค.63 เวลา 00:03:06
 โครงการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ให้ผู้สูงอายุ (ตอบ 1) โดย พิมพ์ใจ 17กค.63 เวลา 11:20:29
 ลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่ออนไลน์ (ตอบ 1) โดย กร 19กค.63 เวลา 00:02:36
 คูณหมอกระดูกเข้ารักษาวัไหน ครับ (ตอบ 1) โดย พิสุทธิ์ 18กค.63 เวลา 22:25:02
 รออุดฟันนานมากมีแต่ถอนฟัน (ตอบ 1) โดย คนไที่รออุ 16กค.63 เวลา 15:00:05
 การบริการวัคซีนไข้หวัดใหญ่ (ตอบ 1) โดย พิมพ์ใจ 14กค.63 เวลา 15:39:49

  ตั้งคำถาม   ดูคำถามทั้งหมด

Website นี้ แสดงผลได้ดีใน Browser Google Chrome, Mozilla Firefox,Internet Explorer เวอร์ชั่น 7 ขึ้นไป

© 2010 By ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลมะการักษ์ จังหวัดกาญจนบุรี :)