โรงพยาบาลมะการักษ์
Makarak Hospital
WOWSlider generated by WOWSlider.com
  • donate_head
  • header
  • header3
  • header5
  • header4
  • header2
  • header6
  • header7
  • header8
โรงพยาบาลมะการักษ์
 งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 : ประกาศวันที่ 18มีค.63
 งบทดลองประจำเดือนมกราคม 2563 : ประกาศวันที่ 14กพ.63
 งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2562 : ประกาศวันที่ 27มค.63
 งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 : ประกาศวันที่ 18ธค.62
 งบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2562 : ประกาศวันที่ 18ธค.62
 รายละเอียดประกอบรายการบัญชี(งบเทียบยอดเงินฝากคลัง) : ประกาศวันที่ 30ตค.62
 รายละเอียดประกอบรายการบัญชีฯ (งบกระทบยอดเงินฝากฯ) : ประกาศวันที่ 30ตค.62
 รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง : ประกาศวันที่ 30ตค.62
 งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2562 : ประกาศวันที่ 21ตค.62
 งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2562 : ประกาศวันที่ 8ตค.62

{ประกาศทั่วไปทั้งหมด}
 ขยายเวลารับสมัครพนักงานราชการ ตน.นักจิตวิทยาคลินิก : ประกาศวันที่ 31มีค.63
 รับสมัคร_พกส. ตน.จพ.ธุรการ และตน.พนักงานบริการ : ประกาศวันที่ 10มีค.63
 รับสมัคร_พกส.ตน.จพ.ธุรการและ ตน.พนักงานบริการ : ประกาศวันที่ 10มีค.63
 รับสมัคร_ลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน)ตน.พยาบาลวิชาชีพ : ประกาศวันที่ 4มีค.63
 รับสม้คร_พกส. ตน.พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (การพยาบาล) : ประกาศวันที่ 26กพ.63
 ประกาศรับสมัครพนักงานราชการฯ ตน.นักจิตวิทยาคลินิก : ประกาศวันที่ 26กพ.63
 รับสมัคร_(รายวัน) ตน.พนักงานช่วยเหลือคนไข้ : ประกาศวันที่ 20กพ.63
 รับสมัคร_พนักงานกระทรวงฯ ตน.พนักงานช่วยเหลือคนไข้ : ประกาศวันที่ 25ธค.62
 ขยายเวลารับสมัครพนักงานราชการ ตน.นักจิตวิทยาคลินิก : ประกาศวันที่ 22พย.62
 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่่วคราว (รายวัน) : ประกาศวันที่ 21พย.62

{ประกาศรับสมัครงานทั้งหมด}
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ และตำแหน่งพนักงานบริการ (ขับรถยนต์) : ประกาศวันที่ 1เมษ.63
 ประกาศ_ผู้มีสิทธิ์สอบ จพ.ธุรการ และ พนักงานบริการ : ประกาศวันที่ 30มีค.63
 ประกาศ_ผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่งพนักงานบริการ : ประกาศวันที่ 30มีค.63
 ประกาศผู้ผ่าน_ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ : ประกาศวันที่ 30มีค.63
 ประกาศ_ผู้ผ่าน ตน.พนักงานช่วยเหลือคนไข้(การพยาบาล) : ประกาศวันที่ 23มีค.63
 ประกาศผู้ผ่าน_ตน.พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (ทันตกรรม) : ประกาศวันที่ 23มีค.63
 ประกาศ_ผู้มีสิทธิ์สอบ ตน.พยาบาลวิชาชีพ : ประกาศวันที่ 23มีค.63
 ประกาศ_ผู้มีสิทธิสอบ ตน.พนักงานช่วยเหลือคนไข้ : ประกาศวันที่ 18มีค.63
 ประกาศ_ผู้มีสิทธิสอบ ตน.พนักงานช่วยเหลือคนไข้ : ประกาศวันที่ 16มีค.63
 ประกาศ_ผู้ผ่าน ตน.พนักงานช่วยเหลือคนไข้ : ประกาศวันที่ 30มค.63

{ประกาศผลรับสมัครงานทั้งหมด}
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุงานบ้าน ขวดเปล่า (ใส่ Alcohol hand rud 450 ซีซี.) จำนวน 500 ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 เมษายน 2563
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุไตเทียม รายการ HEMO DIALYSIS SET 2.0 (ชุดล้างไต) จำนวน 1,000 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 เมษายน 2563
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุไตเทียม รายการ น้ำยา RENAL-B จำนวน 200 แกลลอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 เมษายน 2563
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 เมษายน 2563
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ รายการ TUBE LITHIUM HEPARIN HEMO 4ml จุกเขียว VAC จำนวน 5,000 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 เมษายน 2563
 ประกาศราคากลาง จ้างบำรุงรักษาครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8 เมษายน 2563
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมท่อน้ำทิ้ง ห้องเตรียมพนักงานทำความสะอาดของตึกพรีเมี่ยม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8 เมษายน 2563
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน กจ 3101 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8 เมษายน 2563
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน กต 2033 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8 เมษายน 2563
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเปลี่ยนโช๊คประตูอลูมิเนียม 2 ชุด ของห้องผ่าตัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8 เมษายน 2563
{ ดูทั้งหมด }
 ร่างประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า(ครั้งท : ประกาศวันที่ 23มีค.63
 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดจ้างทำความสะอาด : ประกาศวันที่ 20กพ.63
 ร่างประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า : ประกาศวันที่ 20กพ.63
 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดจ้างทำความสะอาด : ประกาศวันที่ 20กพ.63
 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดจ้างทำความสะอาด : ประกาศวันที่ 20กพ.63
 ประกาศ ประกวดราคาจ้างตรวจเอกซเรย์CT : ประกาศวันที่ 5กพ.63
 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัด ครุภัณฑ์การแพทย์ 4 รายการ : ประกาศวันที่ 31มค.63
 ร่างประกาศ ประกวดราคาจ้างตรวจเอกซเรย์CT : ประกาศวันที่ 27มค.63
 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัด เครื่องกำเนิดำฟฟ้า : ประกาศวันที่ 17มค.63
 ประกาศและเอกสารประกวดราคายา Manidipine 20 mgtab : ประกาศวันที่ 10มค.63

{ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้างทั้งหมด}
 ประกาศผู้ชนะฯ รายการ ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ฯ : ประกาศวันที่ 8เมษ.63
 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจCT : ประกาศวันที่ 28กพ.63
 ประกาศผู้ชนะฯ จ้างตรวจสุขภาพด้วยรถเอกซเรย์ฯ : ประกาศวันที่ 6กพ.63
 ประกาศผู้ชนะฯ จ้างบริการตรวจสุขภาพด้วยรถเอกซเรย์ฯ : ประกาศวันที่ 30มค.63
 ประกาศผู้ชนะฯ จ้าง : ประกาศวันที่ 30มค.63
 ประกาศผู้ชนะฯ จ้างบริการตรวจแล็บเลือด กพ 63 : ประกาศวันที่ 30มค.63
 ประกาศผู้ชนะฯ จ้างปรับปรุงบานประตูลิฟต์โดยสารฯ : ประกาศวันที่ 30มค.63
 ประกาศผู้ชนะฯ จ้างทำงานทันตกรรมประดิษฐ์ กพ63 : ประกาศวันที่ 30มค.63
 ประกาศผู้ชนะฯ จ้างอ่านพยาธิวิทยาตรวจชิ้นเนื้อ กพ63 : ประกาศวันที่ 30มค.63
 ประกาศผู้ชนะฯ จ้างทำงานทันตกรรมประดิษฐ์ กพ63 : ประกาศวันที่ 30มค.63

{ประกาศผลจัดซื้อ/จัดจ้างทั้งหมด}
ข่าวสารสุขภาพ/ยา
โรคในฤดูหนาว  
อ่านต่อ...
16มค.61
โรคแอนแทรกซ์ (Anthrax)  
อ่านต่อ...
30พย.60
ล้างมือ บ่อยครั้ง หยุดยั้งเชื้อโรค   
อ่านต่อ...
20มีค.57
ข่าวกิจกรรม
โครงการทำความดีมีคนชม  
อ่านต่อ...
6มค.57
ประกวดภาพถ่าย   
อ่านต่อ...
3มค.57
 ตอนนี้รพ.รับฉีดวัคซีนไวรัสตับอักเสบบีไหม (ตอบ 1) โดย ส้ม 8เมษ.63 เวลา 18:08:59
 ค่าผ่าคลอดไม่มีเงินสำรองจ่าย (ตอบ 1) โดย ศิริพร 7เมษ.63 เวลา 11:13:50
 ฝากพิเศษ ต้องการผ่าคลอด (ตอบ 1) โดย มี 6เมษ.63 เวลา 16:10:58
 ระบบทางเดินอาหาร (ตอบ 1) โดย Forget 5เมษ.63 เวลา 18:21:42
 สวัสดีคับพอจะแจ้งค่าห้องพัก ICU ได้ไหมคั (ตอบ 1) โดย พงศ์ 4เมษ.63 เวลา 11:23:30
 ต้องการพบจิตแพทย์​ ขอคำแนะนำหน่อยค่ะ (ตอบ 1) โดย แภรว 8เมษ.63 เวลา 13:03:25
 ขอเลื่อน​นัด​ (ตอบ 1) โดย นายศุภกฤต​ 8เมษ.63 เวลา 11:20:55
 สอบถามเรื่องการรับยาค่ะ หมอนึดวันที่5พค (ตอบ 1) โดย กรรณิการ์ 7เมษ.63 เวลา 10:50:31
 ที่นี่รับแก้หมันไหมค่ะ (ตอบ 1) โดย ธิดาพร 4เมษ.63 เวลา 16:55:17
 มีการผ่าตัดมดลูกแบบกล้องไหม (ตอบ 1) โดย เล็ก 1เมษ.63 เวลา 09:36:31
 ฉีดวัคซีน (ตอบ 1) โดย เม 9เมษ.63 เวลา 12:23:00
  หมอนัดรับยาวันที่30/3/63 ขอเลื่อนออกไปก (ตอบ 2) โดย เอ็มดาว 26มีค.63 เวลา 15:10:48
 ทำใบเสร็จหาย สามารถขอใบเสร็จอันใหม่ได้ไห (ตอบ 1) โดย วรรณภา 25มีค.63 เวลา 21:15:19
 หมอนัดรับยาวันที่25มีนาคม2563 จะขอเลื่อน (ตอบ 1) โดย Yuy 24มีค.63 เวลา 14:19:02
 นัดออนไลน์ไม่ได้ ไปที่รพเลยได้ไหมคะ (ตอบ 1) โดย ณิชชา 14มีค.63 เวลา 11:06:17
 ตรวจสอบสิทธิรักษาออนไลน์ (ตอบ 0) โดย ณิชชา 14มีค.63 เวลา 10:53:51
 บัตรประชาชนหายใช้บัตรประชาชนได้ไหม (ตอบ 1) โดย กนกพร. วัน 28กพ.63 เวลา 10:54:57
 จองห้องพิเศษ (ตอบ 1) โดย แฮม 15กพ.63 เวลา 13:38:40
 โทรไปเลื่อนนัดติดต่อไม่ได้เลยค่ะ (ตอบ 1) โดย กษมา 12กพ.63 เวลา 10:40:33
 คลินิกนอกเวลา (ตอบ 1) โดย .. 5กพ.63 เวลา 20:29:38

  ตั้งคำถาม   ดูคำถามทั้งหมด

Website นี้ แสดงผลได้ดีใน Browser Google Chrome, Mozilla Firefox,Internet Explorer เวอร์ชั่น 7 ขึ้นไป

© 2010 By ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลมะการักษ์ จังหวัดกาญจนบุรี :)