โรงพยาบาลมะการักษ์
Makarak Hospital
WOWSlider generated by WOWSlider.com
  • donate_head
  • header
  • header3
  • header5
  • header4
  • header2
  • header6
  • header7
  • header8
โรงพยาบาลมะการักษ์
 รับย้ายรับโอนข้าราชการ : ประกาศวันที่ 19กค.67
 รับย้ายรับโอนข้าราชการ : ประกาศวันที่ 19กค.67
 รับย้ายรับโอนข้าราชการ : ประกาศวันที่ 19กค.67
 รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลฯ : ประกาศวันที่ 19กค.67
 แจ้งแนวทางการรับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการสูงของสำนักงานปลัดกระทรวงสา : ประกาศวันที่ 18กค.67
 ขอเชิญร่วมทำบุญในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงมหาดไทย ประจำปี พ.ศ.2567 วันที่ 8 พย.2567 เวลา 14.00 น. : ประกาศวันที่ 18กค.67
 รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ : ประกาศวันที่ 18กค.67
 ขอส่งหนังสือตามการสั่งการของปลัดกระทรวงสาธารณสุขเรื่องขอเชิญร่วมอนุโมทนาในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานสำนังานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประจำปี 2567 : ประกาศวันที่ 17กค.67
 ประกาศรับสมัครเพื่อเข้ารับการสรรหาและคัดเลือกผู้อำนวยการสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ(สอวช.) : ประกาศวันที่ 17กค.67
 รับสมัครคัดเลือกเพื่อประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข : ประกาศวันที่ 17กค.67

{ประกาศทั่วไปทั้งหมด}
 รับสมัคร_ลจค.(รายวัน) ตนพนักงานประกอบอาหาร : ประกาศวันที่ 19กค.67
 รับสมัครข้าราชการฯ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ : ประกาศวันที่ 10กค.67
 รับสมัคร_ขรก. ตน.นักรังสีการแพทย์และ จพ.เภสัชกรรม : ประกาศวันที่ 28มิย.67
 รับสมัคร_พนักงานกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 5 อัตรา : ประกาศวันที่ 13มิย.67
 รับสมัคร_ลจค.(รายวัน) ตนพนักงานพิมพ์ : ประกาศวันที่ 24เมษ.67
 รับสมัคร_ขรก.ตน.พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ : ประกาศวันที่ 14มีค.67
 รับสมัคร_พนักงานกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 2 ตำแหน่ง : ประกาศวันที่ 23กพ.67
 รับสมัคร_ลจค.(รายวัน) ตนพนักงานช่วยเหลือคนไข้ : ประกาศวันที่ 7กพ.67
 รับสมัคร_ลจค.(รายวัน) 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา : ประกาศวันที่ 7กพ.67
 ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง วิศวกรโยธา : ประกาศวันที่ 18มค.67

{ประกาศรับสมัครงานทั้งหมด}
 ผู้ผ่าน_พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 5 ตำแหน่ง : ประกาศวันที่ 10กค.67
 มีสิทธิ_สอบตำแหน่งนักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย : ประกาศวันที่ 3กค.67
 ผู้มีสิทธิสอบ_พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 5 ตำแหน่ง : ประกาศวันที่ 28มิย.67
 ผู้ผ่าน_ตน.พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (รายวัน) : ประกาศวันที่ 17มิย.67
 มีสิทธิ์สอบ_ตน.พนักงานช่วยเหลือคนไข้(รายวัน) : ประกาศวันที่ 7มิย.67
 ผู้ผ่าน_ลจค(รายวัน)พนักงานพิมพ์ : ประกาศวันที่ 16พค.67
 ผู้ผ่าน_พนักงานพิมพ์(รายวัน) : ประกาศวันที่ 7พค.67
 ผู้ผ่าน_ตน.พนักงานช่วยเหลือคนไข้(ทันตกรรม) รายวัน : ประกาศวันที่ 7พค.67
 ผู้ผ่าน_ตน.พนักงานช่วยเหลือคนไข้(ทันตกรรม) รายวัน : ประกาศวันที่ 29เมษ.67
 ผู้ผ่าน_ตน.พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (รายวัน) : ประกาศวันที่ 20มีค.67

{ประกาศผลรับสมัครงานทั้งหมด}
 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ สายจี้ DISPOSABLE HAND-SWITH STERILE โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 กรกฎาคม 2567
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุไตเทียม รายการ น้ำยา RENAL-B โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 กรกฎาคม 2567
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (ต่ำกว่าเกณฑ์) รายการ โทรทัศน์สี (LED) ขนาด 32 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 กรกฎาคม 2567
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (ต่ำกว่าเกณฑ์) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 กรกฎาคม 2567
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุสำนักงาน รายการ แฟ้มโฟลเดอร์ 13 ช่อง แบบตั้งโต๊ะ พับเก็บได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 กรกฎาคม 2567
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุไฟฟ้า รายการ 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 กรกฎาคม 2567
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 กรกฎาคม 2567
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 กรกฎาคม 2567
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ต่ำกว่าเกณฑ์) รายการ เก้าอี้บุนวม มีพนักพิง มีล้อเลื่อน ปรับระดับได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 กรกฎาคม 2567
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูง ระบบUltra-Sonic โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 กรกฎาคม 2567
{ ดูทั้งหมด }
 ร่างประกาศจังหวัดกาญจนบุรี จัดซื้อเครื่องเอกซเรย์ฟ : ประกาศวันที่ 18กค.67
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำความสะอาด : ประกาศวันที่ 16กค.67
 ร่างประกาศจังหวัดกาญจนบุรี ซื้อออกซิเจนเหลวทางการแ : ประกาศวันที่ 16กค.67
 ประกาศประกวดราคาจัดจ้างเหมาตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ : ประกาศวันที่ 11กค.67
 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง : ประกาศวันที่ 10กค.67
 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง : ประกาศวันที่ 3กค.67
 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง : ประกาศวันที่ 1กค.67
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ : ประกาศวันที่ 28มิย.67
 ยกเลิกประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบป : ประกาศวันที่ 28มิย.67
 ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี ครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องล้า : ประกาศวันที่ 24มิย.67

{ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้างทั้งหมด}
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่อ : ประกาศวันที่ 10กค.67
 ประกาศผลการประกวดราคาซื้อ Carvedilol 6.25 mg Table : ประกาศวันที่ 30พค.67
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รา : ประกาศวันที่ 24พค.67
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ : ประกาศวันที่ 3พค.67
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ระบบผ : ประกาศวันที่ 3พค.67
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ระบบSer : ประกาศวันที่ 30เมษ.67
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : ประกาศวันที่ 20มีค.67
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : ประกาศวันที่ 14มีค.67
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ้าและเครื่องแต่งกาย : ประกาศวันที่ 14มีค.67
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ้าและเครื่องแต่งกาย : ประกาศวันที่ 14มีค.67

{ประกาศผลจัดซื้อ/จัดจ้างทั้งหมด}
ข่าวสารสุขภาพ/ยา
ข่าวกิจกรรม
โรคในฤดูหนาว  
อ่านต่อ...
27ตค.66
โรคในฤดูหนาว  
อ่านต่อ...
27ตค.66
โรคในฤดูหนาว  
อ่านต่อ...
27ตค.66
 ผ่าฟันคุด (ตอบ 4) โดย เจนจิรา 6พย.65 เวลา 16:14:53
 ห้องแลป (ตอบ 4) โดย กิต 7ตค.54 เวลา 21:57:47
 เรื่องเจาะน้ำคร่ำ (ตอบ 4) โดย ภัทร 12กย.54 เวลา 13:06:57
 มึนหัว ตาพลามั่ว แสบร้อนชานิดๆที่ข้อมือ (ตอบ 4) โดย สมชาย 31ตค.54 เวลา 15:29:16
 อยากทราบรายละเอียดเรื่องราคาห้องพิเศษนะค (ตอบ 4) โดย 1 17สค.54 เวลา 07:07:00
 อัตราค่าบริการตรวจสุขภาพประจำปี เท่าไรคะ (ตอบ 4) โดย นางณัฏฐธมน 27กค.54 เวลา 17:03:37
 ไข้เลือดออตอนใกล้หาย จะเป็นซ้ำอีกได้ไม๊ (ตอบ 4) โดย วิบูลย์ 12กค.54 เวลา 13:12:47
 อยากทราบเรื่องผลข้างเคียงของยา (ตอบ 4) โดย ทิฆัมพร 6กค.54 เวลา 17:08:51
 ปัญหาเรื่องยา (ตอบ 4) โดย ทิฆัมพร 10พค.54 เวลา 14:55:35
 ยาCELECOXIBมีผลข้างเคียงอย่างไร (ตอบ 4) โดย ทิฆัมพร 12เมษ.54 เวลา 11:49:26
 เอกสารผิดพลาด (ตอบ 4) โดย สิริมา 26ตค.65 เวลา 16:10:15
 สอบถาม (ตอบ 4) โดย กัญญารัตน์ 26เมษ.55 เวลา 15:16:39
 มีภาพกิจกรรมของโรงพยาบาลไหมค่ะ (ตอบ 4) โดย ศิรกานต์ 22เมษ.55 เวลา 21:12:28
 เรื่องการนัดตรวจออนไลน์ (ตอบ 4) โดย สุวดี 14มีค.55 เวลา 18:44:48
 อยากได้หนังสือ ชีวิตชีวามะการักษ์ (ตอบ 4) โดย สิทธิพร 19กพ.55 เวลา 15:04:44
 ที่โรงพยาบาลรับฝึกงานด้านประชาสัมพันรึเป (ตอบ 4) โดย กรรนิกร์ 28พย.54 เวลา 13:02:28
 สิทธิการรักษาพยาบาล(เบิกจ่ายตรง) (ตอบ 4) โดย ผู้มีสิทธิ 24พย.54 เวลา 17:59:07
 ขอทราบลายละเอียดเรื่องค่าตอบแทน (ตอบ 4) โดย จพง.ทันต 18ตค.54 เวลา 12:31:57
 ใช้สิทธิ์ประกันสังคม (ตอบ 4) โดย ยุ้ย 7กค.54 เวลา 15:24:15
 การใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงในการรักษาพยาบาล (ตอบ 4) โดย วิภาวดี 23พค.54 เวลา 17:01:45

  ตั้งคำถาม   ดูคำถามทั้งหมด

Website นี้ แสดงผลได้ดีใน Browser Google Chrome, Mozilla Firefox,Internet Explorer เวอร์ชั่น 7 ขึ้นไป

© 2010 By ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลมะการักษ์ จังหวัดกาญจนบุรี :)