โรงพยาบาลมะการักษ์
Makarak Hospital
WOWSlider generated by WOWSlider.com
  • donate_head
  • header
  • header3
  • header5
  • header4
  • header2
  • header6
  • header7
  • header8
โรงพยาบาลมะการักษ์
 งบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2563 : ประกาศวันที่ 24พย.63
 รายละเอียดรายการบัญชีประกอบงบทดลอง เงินฝากคลัง : ประกาศวันที่ 27ตค.63
 รายละเอียดรายการบัญชีประกอบงบทดลอง เงินฝากธนาคาร : ประกาศวันที่ 27ตค.63
 รายละเอียดรายการบัญชีประกอบงบทดลอง เงินสดในมือ : ประกาศวันที่ 27ตค.63
 งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2563 : ประกาศวันที่ 12ตค.63
 งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2563 : ประกาศวันที่ 15กย.63
 งบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2563 : ประกาศวันที่ 11สค.63
 งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2563 : ประกาศวันที่ 14กค.63
 งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2563 : ประกาศวันที่ 10มิย.63
 งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2563 : ประกาศวันที่ 25พค.63

{ประกาศทั่วไปทั้งหมด}
 ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง วิศวกรโยธา : ประกาศวันที่ 25พย.63
 รับสมัคร_พนักงานกระทรวงฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ : ประกาศวันที่ 18พย.63
 ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง วิศวกรโยธา : ประกาศวันที่ 28ตค.63
 ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตน.นักจิตวิทยาคลินิก : ประกาศวันที่ 7ตค.63
 ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตน.นักวิชาการสาธารณสุข : ประกาศวันที่ 30กย.63
 รับสมัคร_ลจค. (รายเดือน) ตน.พยาบาลวิชาชีพ : ประกาศวันที่ 21กย.63
 รับสมัคร_ลจค.(รายวัน) ตน.พนักงานประจำห้องยา : ประกาศวันที่ 16กย.63
 ประกาศ_ขยายระยะเวลารับสมัครตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ : ประกาศวันที่ 5กย.63
 รับสมัคร_ลจค.รายวัน ตน.พนักงานช่วยเหลือคนไข้ : ประกาศวันที่ 31สค.63
 รับสมัครลูกจ้างชัวคราว รายวัน ตน.พนง.ช่วยเหลือคนไข : ประกาศวันที่ 27สค.63

{ประกาศรับสมัครงานทั้งหมด}
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตน.นักจิตวิทยาคลินิก : ประกาศวันที่ 17พย.63
 ประกาศผู้ผ่านการเลือกสรรฯ ตน.นักวิชาการสาธารณสุข : ประกาศวันที่ 10พย.63
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบฯ ตำแหน่ง วิศวกรโยธา : ประกาศวันที่ 9พย.63
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านครั้งที1ตน.นักวิชาการสาธารณสุข : ประกาศวันที่ 26ตค.63
 ประกาศ_ผู้ผ่านการเลือกสรร ตน.พนักงานขับรถยนต์ : ประกาศวันที่ 22ตค.63
 ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตน.พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา : ประกาศวันที่ 16ตค.63
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตน.นักวิชาการสาธารณสุข : ประกาศวันที่ 15ตค.63
 ประกาศ_ผู้ผ่านการเลือกสรร ตน.พนักงานประจำห้องยา : ประกาศวันที่ 14ตค.63
 ประกาศ_ผู้ผ่าน ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ : ประกาศวันที่ 8ตค.63
 ผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ตน.พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา : ประกาศวันที่ 6ตค.63

{ประกาศผลรับสมัครงานทั้งหมด}
 ประกาศราคากลาง ซื้อpropranolol ๑๐ mg tab , amoxycillin ๕๐๐ mg cap , losartan ๕๐ mg tab และ multivitamin tab โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 พฤศจิกายน 2563
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมมอเตอร์เติมอากาศ ของระบบบำบัดน้ำเสีย ตัวที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 พฤศจิกายน 2563
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุสำนักงาน รายการ ชาร์ทอลูมิเนียมใส่ประวัติคนไข้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 พฤศจิกายน 2563
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุสำนักงาน รายการ กระดาษถ่ายเอกสาร A4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 พฤศจิกายน 2563
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 พฤศจิกายน 2563
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ ขวด SUCTION ๑๐๐๐ ML (ปากกว้างฝาขาว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 พฤศจิกายน 2563
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ กล่องคอนโทรลควบคุมเตียงไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 พฤศจิกายน 2563
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ PHILADELPHIA COLLAR ปรับระดับได้ เด็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 พฤศจิกายน 2563
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ MEDIUM/LARGE CLIPS (V9120) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 พฤศจิกายน 2563
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ BIOPSY FORCEPS FOR GASTROSCOPE DISPOS(FB-230K-A) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 พฤศจิกายน 2563
{ ดูทั้งหมด }
 แผนจัดซื้อยาMeropenem 1 g for inj. โดยวิธีE-biddin : ประกาศวันที่ 25พย.63
 ประกาศราคากลาง จ้างปรับปรุง รพ.สต.บ้านกระต่ายเต้น : ประกาศวันที่ 30กค.63
 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องติดตามการทำงานขอ : ประกาศวันที่ 1กค.63
 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ2563 : ประกาศวันที่ 10มิย.63
 ร่างประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิด(ครั้ง3) : ประกาศวันที่ 15พค.63
 ร่างประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า(ครั้งท : ประกาศวันที่ 23มีค.63
 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดจ้างทำความสะอาด : ประกาศวันที่ 20กพ.63
 ร่างประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า : ประกาศวันที่ 20กพ.63
 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดจ้างทำความสะอาด : ประกาศวันที่ 20กพ.63
 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดจ้างทำความสะอาด : ประกาศวันที่ 20กพ.63

{ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้างทั้งหมด}
 ประกาศผู้ชนะฯ จ้างปรับปรุง รพ.สต.บ้านกระต่ายเต้น : ประกาศวันที่ 28สค.63
 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์เครื่องกำเนิดไฟฟ้า : ประกาศวันที่ 16มิย.63
 ประกาศผู้ชนะฯ รายการ ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ฯ : ประกาศวันที่ 8เมษ.63
 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจCT : ประกาศวันที่ 28กพ.63
 ประกาศผู้ชนะฯ จ้างตรวจสุขภาพด้วยรถเอกซเรย์ฯ : ประกาศวันที่ 6กพ.63
 ประกาศผู้ชนะฯ จ้างบริการตรวจสุขภาพด้วยรถเอกซเรย์ฯ : ประกาศวันที่ 30มค.63
 ประกาศผู้ชนะฯ จ้าง : ประกาศวันที่ 30มค.63
 ประกาศผู้ชนะฯ จ้างบริการตรวจแล็บเลือด กพ 63 : ประกาศวันที่ 30มค.63
 ประกาศผู้ชนะฯ จ้างปรับปรุงบานประตูลิฟต์โดยสารฯ : ประกาศวันที่ 30มค.63
 ประกาศผู้ชนะฯ จ้างทำงานทันตกรรมประดิษฐ์ กพ63 : ประกาศวันที่ 30มค.63

{ประกาศผลจัดซื้อ/จัดจ้างทั้งหมด}
ข่าวสารสุขภาพ/ยา
โรคในฤดูหนาว  
อ่านต่อ...
16มค.61
โรคแอนแทรกซ์ (Anthrax)  
อ่านต่อ...
30พย.60
ล้างมือ บ่อยครั้ง หยุดยั้งเชื้อโรค   
อ่านต่อ...
20มีค.57
ข่าวกิจกรรม
โครงการทำความดีมีคนชม  
อ่านต่อ...
6มค.57
ประกวดภาพถ่าย   
อ่านต่อ...
3มค.57
 จะผ่ารากฟัน (ตอบ 0) โดย มิ้นท์ 26พย.63 เวลา 06:43:34
 ถอนฟัน มีบัตรทองต้องเสียค่าใช้จ่ายมั้ยคะ (ตอบ 1) โดย น้ำ 23พย.63 เวลา 13:36:32
 อาการคันบริเวณดวงตา (ตอบ 1) โดย ธนพนธ์ เอม 18พย.63 เวลา 10:46:26
 ตั้งครรภ์ตรวจดาวน์ซินโดมเสียค่าใช้จ่าย ? (ตอบ 1) โดย Su 16พย.63 เวลา 09:56:24
 ปัญหานอนกรนเสียงดัง (ตอบ 1) โดย แก้ว 16พย.63 เวลา 03:00:22
 มีวัคซีนอีสุก อีใสไหมคะ ราคาเท่าไหร่คะ (ตอบ 1) โดย Piriya 15พย.63 เวลา 19:53:03
 ห้อง icu เปิดเยี่ยมช่วงเวลาไหนค่ะ (ตอบ 1) โดย Baitoey 15พย.63 เวลา 17:11:40
 สอบถามค่าใช้จ่ายแก้หมัน (ตอบ 1) โดย ขวัญรัตน์ 15พย.63 เวลา 13:48:52
 ต้องการไปตรวจรักษาตา (ตอบ 1) โดย สมเกียรติ 14พย.63 เวลา 16:38:45
 สอบถามเรื่องการฝังเข็มคุมกำเนิด (ตอบ 1) โดย แอม 12พย.63 เวลา 18:56:27
 มาตามนัดคิว แต่ระบบขึ้นว่ามาไม่ตามนัด (ตอบ 1) โดย สัญชัย 11พย.63 เวลา 08:09:25
 ถ้าไปตรวจเลือดเอดส์เสียค่าบริการเท่าไหร่ (ตอบ 1) โดย A 9พย.63 เวลา 00:45:27
 คลินิกทันตกรรมลงทะเบียนจองนัดออนไลน์ได้เ (ตอบ 1) โดย Patteera 1พย.63 เวลา 08:38:06
 เรื่องค่าห้องพัก (ตอบ 1) โดย แพท 26ตค.63 เวลา 23:20:21
 ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ฟรี (ตอบ 1) โดย วารี 23ตค.63 เวลา 10:31:20
 ขอนัดฉีดวัคซีนใข้หวัดใหญ่ (ตอบ 1) โดย วนิดา 16ตค.63 เวลา 09:18:58
 ผ่าฟันคุดเท่าไร (ตอบ 0) โดย ปวันรัตน์ 22ตค.63 เวลา 08:54:21
 ตรวจน้ำตาลในเลือดประจำปี (ตอบ 1) โดย tipawan 22กย.63 เวลา 11:27:43
 ขอสอบถามค่ะ (ตอบ 1) โดย จอย 14กย.63 เวลา 18:46:54
 นัดออนไลน์ล่วงหน้าได้กี่วันคะ (ตอบ 1) โดย Cherry 22กย.63 เวลา 08:36:17

  ตั้งคำถาม   ดูคำถามทั้งหมด

Website นี้ แสดงผลได้ดีใน Browser Google Chrome, Mozilla Firefox,Internet Explorer เวอร์ชั่น 7 ขึ้นไป

© 2010 By ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลมะการักษ์ จังหวัดกาญจนบุรี :)