โรงพยาบาลมะการักษ์
Makarak Hospital
WOWSlider generated by WOWSlider.com
  • donate_head
  • header
  • header3
  • header5
  • header4
  • header2
  • header6
  • header7
  • header8
โรงพยาบาลมะการักษ์
 งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2563 : ประกาศวันที่ 10มิย.63
 งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2563 : ประกาศวันที่ 25พค.63
 งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2563 : ประกาศวันที่ 29เมษ.63
 งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 : ประกาศวันที่ 18มีค.63
 งบทดลองประจำเดือนมกราคม 2563 : ประกาศวันที่ 14กพ.63
 งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2562 : ประกาศวันที่ 27มค.63
 งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 : ประกาศวันที่ 18ธค.62
 งบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2562 : ประกาศวันที่ 18ธค.62
 รายละเอียดประกอบรายการบัญชี(งบเทียบยอดเงินฝากคลัง) : ประกาศวันที่ 30ตค.62
 รายละเอียดประกอบรายการบัญชีฯ (งบกระทบยอดเงินฝากฯ) : ประกาศวันที่ 30ตค.62

{ประกาศทั่วไปทั้งหมด}
 รับสมัคร_ตำแหน่งจพ.การเงินและบัญชีและพนักงานบริการ : ประกาศวันที่ 14พค.63
 รับสมัคร_ลูกจ้างชั่วคราว รายเดือน ตน.พนักงานทั่วไป : ประกาศวันที่ 13พค.63
 ขยายเวลารับสมัครพนักงานราชการ ตน.นักจิตวิทยาคลินิก : ประกาศวันที่ 31มีค.63
 รับสมัคร_พกส. ตน.จพ.ธุรการ และตน.พนักงานบริการ : ประกาศวันที่ 10มีค.63
 รับสมัคร_พกส.ตน.จพ.ธุรการและ ตน.พนักงานบริการ : ประกาศวันที่ 10มีค.63
 รับสมัคร_ลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน)ตน.พยาบาลวิชาชีพ : ประกาศวันที่ 4มีค.63
 รับสม้คร_พกส. ตน.พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (การพยาบาล) : ประกาศวันที่ 26กพ.63
 ประกาศรับสมัครพนักงานราชการฯ ตน.นักจิตวิทยาคลินิก : ประกาศวันที่ 26กพ.63
 รับสมัคร_(รายวัน) ตน.พนักงานช่วยเหลือคนไข้ : ประกาศวันที่ 20กพ.63
 รับสมัคร_พนักงานกระทรวงฯ ตน.พนักงานช่วยเหลือคนไข้ : ประกาศวันที่ 25ธค.62

{ประกาศรับสมัครงานทั้งหมด}
 ประกาศ_ผู้ผ่าน ตน.พนักงานช่วยเหลือคนไข้ การพยาบาล : ประกาศวันที่ 1กค.63
 ประกาศ_มีสิทธิ์สอบพนักงานช่วยเหลือคนไข้ : ประกาศวันที่ 24มิย.63
 ประกาศ_ผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้่างเป็น พกส. : ประกาศวันที่ 2มิย.63
 ประกาศ_มีสิทธิ สัมภาษณ์ ตน.เจ้าพนักงานการเงินฯ : ประกาศวันที่ 28พค.63
 ประกาศ_ผู้มีสิทธิสอบ ลจค. ตน. พนักงานบริการ : ประกาศวันที่ 25พค.63
 ประกาศ_มีสิทธิสอบ ตน.จพ.การเงินฯ ตน.พนักงานบริการ : ประกาศวันที่ 25พค.63
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตน.นักจิตวิทยาคลินิก : ประกาศวันที่ 7พค.63
 ประกาศ_ผู้ผ่าน ตน.จพ.ธุรการ และตน.พนักงานบริการ : ประกาศวันที่ 13เมษ.63
 ประกาศ_ผู้ผ่าน ตำแหน่งพนักงานบริการ : ประกาศวันที่ 13เมษ.63
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ และตำแหน่งพนักงานบริการ (ขับรถยนต์) : ประกาศวันที่ 1เมษ.63

{ประกาศผลรับสมัครงานทั้งหมด}
 ประกาศราคากลาง ซื้อringers acetate solution inj ๑๐๐๐ ml bag , sodium chloride(nss) ๐.๙% inj ๑๐๐ ml bag และ sodium chloride ๓% inj ๕๐๐ ml bag โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 กรกฎาคม 2563
 ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องรักษาโรคจอประสาทตาด้วยลำแสงเลเซอร์สีเหลือง แบบ Pattern Scan Laser Photocoagulator จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10 กรกฎาคม 2563
 ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา ประกวดราคาจ้างบริการซัก อบ รีด ผ้าที่ใช้กับผู้ป่วยทุกประเภท และผ้าที่ใช้ในการรักษาพยาบาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10 กรกฎาคม 2563
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 กรกฎาคม 2563
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 กรกฎาคม 2563
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 กรกฎาคม 2563
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ CHROMIC CATGUT NO.1 ไม่ติดเข็ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 กรกฎาคม 2563
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ DERMATIX ULTRA 15GM โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 กรกฎาคม 2563
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ DISPOSABLE NEEDLE NO.22X1 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 กรกฎาคม 2563
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ DISPOSABLE SYRINGE INSULIN NO.27 ปลดเข็ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 กรกฎาคม 2563
{ ดูทั้งหมด }
 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องติดตามการทำงานขอ : ประกาศวันที่ 1กค.63
 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ2563 : ประกาศวันที่ 10มิย.63
 ร่างประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิด(ครั้ง3) : ประกาศวันที่ 15พค.63
 ร่างประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า(ครั้งท : ประกาศวันที่ 23มีค.63
 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดจ้างทำความสะอาด : ประกาศวันที่ 20กพ.63
 ร่างประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า : ประกาศวันที่ 20กพ.63
 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดจ้างทำความสะอาด : ประกาศวันที่ 20กพ.63
 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดจ้างทำความสะอาด : ประกาศวันที่ 20กพ.63
 ประกาศ ประกวดราคาจ้างตรวจเอกซเรย์CT : ประกาศวันที่ 5กพ.63
 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัด ครุภัณฑ์การแพทย์ 4 รายการ : ประกาศวันที่ 31มค.63

{ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้างทั้งหมด}
 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์เครื่องกำเนิดไฟฟ้า : ประกาศวันที่ 16มิย.63
 ประกาศผู้ชนะฯ รายการ ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ฯ : ประกาศวันที่ 8เมษ.63
 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจCT : ประกาศวันที่ 28กพ.63
 ประกาศผู้ชนะฯ จ้างตรวจสุขภาพด้วยรถเอกซเรย์ฯ : ประกาศวันที่ 6กพ.63
 ประกาศผู้ชนะฯ จ้างบริการตรวจสุขภาพด้วยรถเอกซเรย์ฯ : ประกาศวันที่ 30มค.63
 ประกาศผู้ชนะฯ จ้าง : ประกาศวันที่ 30มค.63
 ประกาศผู้ชนะฯ จ้างบริการตรวจแล็บเลือด กพ 63 : ประกาศวันที่ 30มค.63
 ประกาศผู้ชนะฯ จ้างปรับปรุงบานประตูลิฟต์โดยสารฯ : ประกาศวันที่ 30มค.63
 ประกาศผู้ชนะฯ จ้างทำงานทันตกรรมประดิษฐ์ กพ63 : ประกาศวันที่ 30มค.63
 ประกาศผู้ชนะฯ จ้างอ่านพยาธิวิทยาตรวจชิ้นเนื้อ กพ63 : ประกาศวันที่ 30มค.63

{ประกาศผลจัดซื้อ/จัดจ้างทั้งหมด}
ข่าวสารสุขภาพ/ยา
โรคในฤดูหนาว  
อ่านต่อ...
16มค.61
โรคแอนแทรกซ์ (Anthrax)  
อ่านต่อ...
30พย.60
ล้างมือ บ่อยครั้ง หยุดยั้งเชื้อโรค   
อ่านต่อ...
20มีค.57
ข่าวกิจกรรม
โครงการทำความดีมีคนชม  
อ่านต่อ...
6มค.57
ประกวดภาพถ่าย   
อ่านต่อ...
3มค.57
 พบหมอศัลกรรมวันนั้เลยได้ใหมค่ะ (ตอบ 1) โดย ศรีทองไฟฟ้ 29มิย.63 เวลา 11:57:07
 รับยุติการตั้งครรภ์ไหมค่ะ (ตอบ 1) โดย มาลี 28มิย.63 เวลา 13:09:42
 สามารถรักษาแผลคีลอยด์ที่โรงพยาบาลได้ไหม (ตอบ 1) โดย ชฎารัตน์ 27มิย.63 เวลา 21:48:15
 โรงพยาบาลรับชำระเงินผ่านบัตรเครดิตได้ไหม (ตอบ 0) โดย เอก 7กค.63 เวลา 13:55:39
 ชำระเงินผ่านบัตรเครดิตได้ไหมครับ (ตอบ 0) โดย เอก 7กค.63 เวลา 13:59:27
 รพ.มียาRohypnol ไหมครับ (ตอบ 0) โดย Teema 8กค.63 เวลา 16:48:16
 โรงพยาบาลจัดการคิวหมอลงตรวจแบบไหน (ตอบ 0) โดย Kk 10กค.63 เวลา 10:21:09
 อุดฟัน (ตอบ 0) โดย ปลาย 3กค.63 เวลา 19:23:18
 จัดฟันได้ไหม (ตอบ 0) โดย ก้อย 3กค.63 เวลา 10:54:47
 ใส่ฟันปลอมต้องทำอย่างไรบ้าง (ตอบ 1) โดย Thanachot 27มิย.63 เวลา 13:23:27

  ตั้งคำถาม   ดูคำถามทั้งหมด

Website นี้ แสดงผลได้ดีใน Browser Google Chrome, Mozilla Firefox,Internet Explorer เวอร์ชั่น 7 ขึ้นไป

© 2010 By ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลมะการักษ์ จังหวัดกาญจนบุรี :)