โรงพยาบาลมะการักษ์
Makarak Hospital
 
  • Header
  • Header2
  • Header2
  • Header2
โรงพยาบาลมะการักษ์
 ประกาศรันสมัคร_ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ : ประกาศวันที่ 15สค.62
 ประกาศรับสมัคร_พนักงานราชการ ตน.นักกายภาพบำบัด : ประกาศวันที่ 13สค.62
 ประกาศขยายเวลารับสมัครฯ ตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิก : ประกาศวันที่ 9สค.62
 ประกาศรับสมัคร_ตน.เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ : ประกาศวันที่ 7สค.62
 ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตน.เจ้าพนักงานเวชสถิติ : ประกาศวันที่ 1สค.62
 ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตน.นักจิตวิทยาคลินิก : ประกาศวันที่ 8กค.62
 ประกาศรับสมัคร_พนักงานกระทรวงสาธารณสุข : ประกาศวันที่ 8กค.62
 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) : ประกาศวันที่ 21พค.62
 ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตน.นักสังคมสงเคราห์ : ประกาศวันที่ 25เมษ.62
 ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นิติกร : ประกาศวันที่ 21พย.61

{ประกาศรับสมัครงานทั้งหมด}
 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินฯครั้งที่1 ตน.จพ.เวชสถิติ : ประกาศวันที่ 23สค.62
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบฯ ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด : ประกาศวันที่ 23สค.62
 ประกาศ_ผู้ผ่าน ตน. เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ : ประกาศวันที่ 21สค.62
 ประกาศ_ผู้มีสิทธิ์สอบ จพ.เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ : ประกาศวันที่ 15สค.62
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตน.เจ้าพนักงานเวชสถิติ : ประกาศวันที่ 15สค.62
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านฯตน.พนง.ช่วยเหลือคนไข้(รายวัน) : ประกาศวันที่ 1สค.62
 ประกาศ_ผู้ผ่าน ตำแหน่ง จพ.การเงินและบัญชี : ประกาศวันที่ 24กค.62
 ประกาศ_ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ จพ.การเงินและบัญชี : ประกาศวันที่ 18กค.62
 ประกาศ_ผู้มีสิทธิ์สอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี : ประกาศวันที่ 18กค.62
 ประกาศ_ผู้ผ่าน ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (รายวั : ประกาศวันที่ 21มิย.62

{ประกาศผลรับสมัครงานทั้งหมด}
 ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 สิงหาคม 2562
 ประกาศราคากลาง ซื้อbilastine ๒๐ mg tab , glucolyte-๒(carbohydrates+electrolyes) inj ๑๐๐๐ ml bag , otsulip(soya oil) inj ๒๕๐ ml bag , seretide accuhaler ๕๐/๒๕๐ mcg/dose ๖๐ dose bott และ beraprost ๒๐ mcg tab โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 สิงหาคม 2562
 ประกาศราคากลาง ซื้อsimvastatin ๒๐ mg tab , furosemide ๒๐ mg/๒ ml inj ๒ ml amp , diazepam ๒ mg tab และ isosorbide mononitrate ๒๐ mg tab โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 สิงหาคม 2562
 ประกาศราคากลาง ซื้อalum milk susp ๒๔๐ ml bott , meropenem ๑ gm inj vial และ pantoprazole ๔๐ mg inj vial โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 สิงหาคม 2562
 ประกาศราคากลาง จ้างบริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ของสิทธิบัตรประกันสังคม ของเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 สิงหาคม 2562
 ประกาศราคากลาง จ้างบริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ของเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒ (ของสิทธิ พรบ. เรียกเก็บ และสิทธิข้าราชการเบิกได้ผู้ป่วยใน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 สิงหาคม 2562
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 สิงหาคม 2562
 ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 สิงหาคม 2562
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อhydroxyprogesterone caproate(proluton) ๒๕๐ mg/๑ ml inj ๑ ml amp และ naloxone ๐.๔ mg/๑ ml inj ๑ ml amp โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 สิงหาคม 2562
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 สิงหาคม 2562
{ ดูทั้งหมด }
 ร่างประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ กล้องส่อ : ประกาศวันที่ 9สค.62
 ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้ : ประกาศวันที่ 7สค.62
 ประกาศ ประกวดราคาซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ ด้วย : ประกาศวันที่ 2สค.62
 ประกาศ ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการซัก อบ รีด ผ้าท : ประกาศวันที่ 31กค.62
 ร่างประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการซัก อบ รีด : ประกาศวันที่ 24กค.62
 ร่างประกาศ ประกวดราคาซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ : ประกาศวันที่ 24กค.62
 ประกาศ จ้างเหมาบริการตรวจวิเคระาห์ทางห้องปฎิบัติกา : ประกาศวันที่ 24มิย.62
 ร่างประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์ : ประกาศวันที่ 11มิย.62
 ประกาศ เผยแพร่แผน จ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้ : ประกาศวันที่ 6มิย.62
 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด : ประกาศวันที่ 15พค.62

{ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้างทั้งหมด}
 ประกาศผู้ชนะซื้อวิทยาศาสตร์การแพทย์เฉพาะเจาะจง : ประกาศวันที่ 16สค.62
 ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุไตเทียมโดยวิธีเฉพาะเจาะจง : ประกาศวันที่ 16สค.62
 ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุไตเทียมโดยวิธีเฉพาะเจาะจง : ประกาศวันที่ 16สค.62
 ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุกระดูกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง : ประกาศวันที่ 16สค.62
 ประกาศผู้ชนะงานจ้างฯโดยวิธีเฉพาะเจาะจง : ประกาศวันที่ 14สค.62
 ประกาศผู้ชนะงานจ้างฯโดยวิธีเฉพาะเจาะจง : ประกาศวันที่ 14สค.62
 ประกาศผู้ชนะซื้อวิทยาศาสตร์การแพทย์เฉพาะเจาะจง : ประกาศวันที่ 14สค.62
 ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุไตเทียมโดยวิธีเฉพาะเจาะจง : ประกาศวันที่ 14สค.62
 ประกาศผู้ชนะงานซื้อครุภัณฑ์ฯโดยวิธีเฉพาะเจาะจง : ประกาศวันที่ 14สค.62
 ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุกระดูกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง : ประกาศวันที่ 14สค.62

{ประกาศผลจัดซื้อ/จัดจ้างทั้งหมด}
ข่าวสารสุขภาพ/ยา
โรคในฤดูหนาว  
อ่านต่อ...
16มค.61
โรคแอนแทรกซ์ (Anthrax)  
อ่านต่อ...
30พย.60
ล้างมือ บ่อยครั้ง หยุดยั้งเชื้อโรค   
อ่านต่อ...
20มีค.57
ข่าวกิจกรรม
โครงการทำความดีมีคนชม  
อ่านต่อ...
6มค.57
ประกวดภาพถ่าย   
อ่านต่อ...
3มค.57

  ตั้งคำถาม   ดูคำถามทั้งหมด

Website นี้ แสดงผลได้ดีใน Browser Google Chrome, Mozilla Firefox,Internet Explorer เวอร์ชั่น 7 ขึ้นไป

© 2010 By ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลมะการักษ์ จังหวัดกาญจนบุรี :)